Tworzenie nowego konta użytkownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1; 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu; 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego Płocka zgodnie z przepisami regulaminu; 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji; 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.


Akceptując treść klauzuli akceptujesz również REGULAMIN.