Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

25

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Miejsce piknikowe z ogniskiem

Lokalizacja
(52.54993846235824, 19.661025308848043)
Nazwa osiedla Skarpa
Ulica działka 1/21 obręb 0011
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
kultura
inna
Potencjalni użytkownicy projektu seniorzy
osoby z niepełnosprawnościami
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada: 1. Ustawienie 3 kpl.stołów z ławkami 2. Ustawienie na stałe 2 szt ław bez oparć przy ognisku. 3. Wykonanie ogniska o średnicy 100 cm z kamienia. 4. Ustawienie na stałe stołu ze stali nierdzewnej . 5. Ustawienie skrzyni na piasek 6. Ustawienie kosza na śmieci poj.70
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada wykonanie pełnej infrastruktury umożliwiającej spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu rodzinom,większym grupom seniorów,osób z niepełnosprawnościami jak innym grupom zorganizowanym. Umożliwia także organizowanie różnego rodzaju biesiad, zabaw przy ognisku ,konkursów,pogadanek oraz także niektórych rodzajów zawodów sportowych. Usytuowanie miejsca  piknikowego jest ogólnodostępne dla wszystkich grup społecznych miasta Płocka począwszy od dzieci,młodzieży skończywszy na seniorach.
Umożliwia także dojazd osobą niepełnosprawnym. Do tej pory nie ma w Płocku takiego miejsca gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się  upieczeniem np. kiełbaski na „żywym ogniu”.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu:

a. wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej dla różnych grup społecznych mieszkańców
    Płocka.
b. integracja róznowiekowych grup społecznych mieszkańców Płocka.
c. przekonanie mieszkańców Płocka,ze codzienna,weekendowa a nawet wakacyjna                
    rekreacja w mieście jest możliwa i to w pięknych okolicznością nadwiślańskiej
    przyrody.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.

a. podtrzymanie i rozwój więzi społecznych tak rodzinnych,jak koleżeńskich i towarzyskich

b. korzystny wpływ, spotkań różnych grup społecznych na wolnym powietrzu na zdrowie i dobry nastrój Płocczan.
c. wzbogacenie wiedzy mieszkańców Płocka o historii i walorach przyrodniczych miasta poprzez organizację w dobrze wyposażonym miejscu rekreacyjnym pogadanek czy  różnorakich  konkursów przez zorganizowane grupy np. seniorów czy rodzin.     

3. Atrakcyjność projektu.

a. atrakcyjność lokalizacji i wyposażenia nowego miejsca rekreacji społecznej przyczyni się do wzbudzenia chęci opuszczenia,zwłaszcza przez osoby starsze swoich mieszkań w blokach i domach jednorodzinnych oraz pobytu na wolnym powietrzu, a także nawiązywania kontaktów społecznych.
b. uzyskanie niezbyt dużymi środkami pieniężnymi zadowolenia mieszkańców Płocka oraz dobrej kondycji psychofizycznej.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 stoły z ławkami - kpl. 3 12 096 zł
2 ławy - 2 szt. 2 952 zł
3 kamień otoczak 470 zł
4 stół ze stali nierdzewnej - 1 szt. 628 zł
5 skrzynia na piasek - 1 szt. 428 zł
6 kosz na śmieci  - 1 szt. 1 009 zł
7 pozostałe koszty 2 550 zł
8    
9    
10    
RAZEM:  20 133 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 piasek 0,2 t z transportem 210 zł
2 opróżnianie koszy na smieci wg. harmonogramu opróżniania pozostałych koszy na trenie Sobótki 520 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  730 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów neutralny
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_Załącznik 1 do projektu obywatelskiego.odt
2025_Miejsce biwakowe.pdf
2025_20240112_103619_1600_SCR.JPG
2025_20240112_103447-przeskalowane.jpg
2025_Kosz-119-1.docx
2025_WydrukMapy (16) (1).pdf
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 25 174 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości – według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości (szacunkowy roczny koszt generowany przez projekt to 10 410 zł).
Data dodania 2024-03-20 09:13:46
Data przyjęcia 2024-03-20 09:35:26
Data modyfikacji 2024-07-04 12:25:49
Powrót