Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

48

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Remont drogi ul. Lasockiego - II etap

Lokalizacja
(52.54925534509298, 19.707185142039226)
Ulica ul. Reja i ul. 11-go Listoapda (rondo)
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu infrastruktura
sprawy obywatelskie
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Remont drogi pomiędzy ul. Reja i ul. 11-go Listopada, działka o nr e. 487/4
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Remont drogi pomiędzy ul. Mikołaja Reja i ul. 11-go Listopada - rondo (działka o nr 487/4) polegający na remoncie nawierzchni drogi, chodników wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Droga jest w bardzo złym stanie. Liczne dziury i zadolenia powodują uszkodzenia samochodów. Stan chodników stwarza również zagrożenia dla pieszych  a szczególnie dzieci zmierzających do szkoły Specjalnej nr 2 przy Ul. ks. I. Lasockiego 14 w Płocku. Z drogi korzystają również rodzice odprowadzający dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 21 znajdującego się tuż obok przy ul. Reja. Drogą tą poruszają się również mieszkańcy innych osiedli, którzy chcąc uniknąć korków na ul. St. jachowicza i ul. F. Chopina korzystają z tego przejazdu.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 łączny koszt inwestycji 2.000.000 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2.000.000 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 bieżące sprzątanie i odśnieżanie w okresie zimowycm (rocznie) 10.000 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  10.000 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów W zakresie proponowanego projektu nie zostaną zniszczone ani zlikwidowane żadne drzewa, krzewy i tereny zielone.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_mapka.pdf
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 2 000 000 zł
Data dodania 2024-03-21 12:19:06
Data przyjęcia 2024-03-21 12:21:30
Data modyfikacji 2024-07-04 12:11:20
Powrót