Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

17

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Lokalizacja
(52.55063998907189, 19.687358741722125)
Nazwa osiedla Tysiąclecia
Ulica Al. Floriana Kobylińskiego 8, dz.nr.ew. 832
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego placu zabaw znajdującego się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16. W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia oraz wykonanie ogrodzenia po całym obwodzie placu zabaw. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Planowana inwestycja uatrakcyjni przestrzeń obok Szkoły Podstawowej nr 16 a także całego Osiedla Tysiąclecia, a w szczególności otaczających plac bloków mieszkalnych. Stworzone miejsce będziemy miało na celu budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.
Plac zabaw będzie ogólnodostępny, nieodpłatny dla wszystkich mieszkańców.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży mieszkających na osiedlu tysiąclecia.


2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Miejsce do aktywnego wypoczynku i bezpiecznej zabawy dla dzieci i młodzieży.


3. Atrakcyjność projektu
Nowoczesne urządzenia zabawowe zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt techniczny placu zabaw 20.000,00 zł
2 Oczyszczenie terenu i przygotowanie podłoża, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pow ok.150m2 180.000,00 zł
3 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 140.000,00 zł
4 Wykonanie ogrodzenia 80.000,00 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  420.000,00 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie i konserwacja terenu 30.000,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  30.000,00 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów W celu realizacji projektu nie jest przewidywane wycinanie drzew.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_proponowane zestawy zabawowe i urządzenia uzupełniające.jpg
2025_mapa przedstawiająca lokalizację przedmiotowej działki.jpg
2025_wyrys z miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego.pdf
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji 549 000 zł.
Data dodania 2024-03-21 12:16:27
Data przyjęcia 2024-03-21 12:18:39
Data modyfikacji 2024-07-04 12:12:22
Powrót