Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

16

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

CHODNIK DLA PIESZYCH NA ULICY DYBOWSKIEGO

Lokalizacja
(52.56227360125516, 19.65623975273134)
Nazwa osiedla Winiary
Ulica Dybowskiego
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu infrastruktura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy projektu seniorzy
osoby z niepełnosprawnościami
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Celem projektu jest stworzenie chodnika, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom. W obecnej chwili chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym - posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite wykończenie nawierzchni. Wyboje i strome zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem dziecięcym a także wózkami inwalidzkimi. Problem stanowi też poruszanie się dla osób starszych. Warto zaznaczyć, że chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do przystanku autobusowego, przychodni (Roka zlokalizowana na rogu ul. Dybowskiego i Medycznej) a także do sklepów.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Celem projektu jest stworzenie chodnika, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom. W obecnej chwili chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym - posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite wykończenie nawierzchni. Wyboje i strome zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem dziecięcym a także wózkami inwalidzkimi. Problem stanowi też poruszanie się dla osób starszych. Warto zaznaczyć, że chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do przystanku autobusowego, przychodni (Roka zlokalizowana na rogu ul. Dybowskiego i Medycznej) a także do sklepów.

Przewiduje się remont chodnika na łącznym odcinku 504 mb.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Cel i potrzeba realizacji projektu:
Zapewnienie lepszych warunków komunikacji dla mieszkańców osiedla a także zwiększenie bezpieczeństwa dla poruszających się osób. Poprawa dostępności tego obszaru miasta dla osób niepełnosprawnych.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:
Ułatwienie dostępu mieszkańcom do usług publicznych a także do sklepów i służby zdrowia

Atrakcyjność projektu:
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na estetykę tego rejonu miasta oraz na bezpieczeństwo mieszkańców.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Opracowanie projektu technicznego 15.000,00 zł
2 Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej
(kwota wykonania m2 chodnika tj 320zł/m2 przyjęta wg danych zawartych na stronie mojemiasto.plock.eu)
420.000,00 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  435.000,00 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Bieżące utrzymanie porządku 20.000,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM: 20.000,00 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów W celu realizacji projektu nie jest przewidywane wycinanie drzew.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_mapa poglądowa - lokalizacja ul. Dybowskiego.jpg
2025_zdjęcia przedstawiające obecny stan nawierzchni chodnika_1.jpg
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 435 000 zł.
Data dodania 2024-03-21 11:49:26
Data przyjęcia 2024-03-21 11:50:16
Data modyfikacji 2024-07-04 12:13:34
Powrót