Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

15

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH 9

Lokalizacja
(52.55810581558725, 19.683941607437152)
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica Batalionów Chłopskich 9, dz.nr.ew. 382/45
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt przewiduje budowę nowego, bezpiecznego placu zabaw. W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia oraz wykonanie ogrodzenia po całym obwodzie placu zabaw. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Planowana inwestycja uatrakcyjni przestrzeń przy ul. Batalionów Chłopskich 9, a także całego Osiedla Łukasiewicza, a w szczególności otaczających plac bloków mieszkalnych. Stworzone miejsce będziemy miało na celu budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.
Plac zabaw będzie ogólnodostępny, nieodpłatny dla wszystkich mieszkańców.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży mieszkających na Osiedlu Łukasiewicza.
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Miejsce do aktywnego wypoczynku i bezpiecznej zabawy dla dzieci i młodzieży.
3. Atrakcyjność projektu
Nowoczesne urządzenia zabawowe zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt techniczny placu zabaw 20.000,00 zł
2 Oczyszczenie terenu, demontaż istniejących urządzeń zabawowych i przygotowanie podłoża, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pow ok.150m2 180.000,00 zł
3 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 160.000,00 zł
4 Wykonanie ogrodzenia 80.000,00 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  440.000,00 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie i konserwacja terenu 30.000,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  30.000,00 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów W celu realizacji projektu nie jest przewidywane wycinanie drzew.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_mapka z lokalizacją przedmiotowej działki.jpg
2025_wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
2025_Proponowane zestawy zabawowe.jpg
2025_Proponowane urządzenia.jpg
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 440 000 zł.
Data dodania 2024-03-21 10:35:30
Data przyjęcia 2024-03-21 10:37:50
Data modyfikacji 2024-07-04 12:15:43
Powrót