Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

44

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Tablica Informacyjna z Nazwa Osiedla

Lokalizacja
(52.49828727743374, 19.71660514808631)
Nazwa osiedla Pradolina Wisły
Ulica Dobrzykowska
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu infrastruktura
edukacja
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
dorośli
seniorzy
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Oznakowanie osiedla na znaku witającym osoby odwiedzające, przejeżdżające przez osiedle.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Postawienie Tablicy Informacyjnej "Witacza" z nazwą osiedla przy ul. Dobrzykowskiej z najwiekszym ruchem drogowym. Dostępny dla każdej osoby podróżójącej przez osiedle. 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Zwiększenie świadomości mieszkanów miasta na temat położenia osiedla ościennego. Zwiększenie atraktycjności osiedla oraz zanaczenie jego odrębności na mapie miasta. 

2. Zwiększenie poczucia wspolnoty wśród mieszkanców. Poprawa atrakcyności terenu dla potencjanych inwestorów, nowych mieszkanców. Promocja osiedla.

3. Aspekt Informacyjny oraz wizualny witacza.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Przygotowanie Projektu Totemu Witacza  2000
2 Zakup i montaż tablicy informacyjnej x2 4200
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  6200
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Remonty  220
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  220
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Znikomy przygotowanie podbudowy 1x1m2 - wykorytowanie trawnika pod fundament.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_witacz.JPG
2025_witacz 2.JPG
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 15 000 zł.
Data dodania 2024-03-17 20:44:58
Data przyjęcia 2024-03-20 14:19:40
Data modyfikacji 2024-07-04 12:26:49
Powrót