Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

43

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Wieża Lęgowa dla jerzyków

Lokalizacja
(52.513692914570235, 19.724614624938983)
Nazwa osiedla Pradolina Wisły
Ulica Tokarska
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
dorośli
zwierzęta
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Postawienie wieży Lęgowej dla Jerzyków - ptaków które żywią się komarami, regulując ich liczebność.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Wieża legowa dla jerzyków w miejscu ich naturalnego bytowania - okolice rzeki wisły. Miejsce zapewniące pożywienie zwierzętom ktore nie mogą gniazdować bez naturalnych szeczeliń sklanych. Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkanów w okolicy terenów bogatych w wodę zagrożonych plagą komarów. 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel - zabezpieczenie przed plagami komarów

2. Zabezpieczenie mieszkanców przed plagami komarów oraz rozwinięcie bioróżnorodności na terenach nadwiślańkich

3. Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych na osiedlu peryferyjnym miasta 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wieża Lęgowa dla jerzyków 155000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  155000
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Remonty, czyszczenie budek lęgowych 1000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1000
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Znikomy wpływ, ograniczający się do wylania fundamentu pod wieżą - wykorytowanie trawnika 2x2m . Brak wycinki drzew.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_wieża (1).JPG
2025_w2.PNG
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Realizacja projektu nie odniesie skutku przewidzianego przez autora projektu. Uzasadnienie projektu jest błędne merytorycznie. Planowany efekt ekologiczny, czyli wzrost bioróżnorodności na terenach wiślanych oraz równoczesny spadek populacji komarów nie zostanie osiągnięty. Stawiane w ostatnich latach sztuczne wieże lęgowe dla jerzyków nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Procent zasiedlenia wież jest niewielki. Dotychczas postawione w Płocku wieże nie są zasiedlone w 100%. W części zasiedlają je jerzyki, a częściowo inne ptaki. Nie ma argumentów dla realizacji projektu ze środków publicznych.
Data dodania 2024-03-17 20:16:28
Data przyjęcia 2024-03-20 14:07:51
Data modyfikacji 2024-07-04 12:27:54
Powrót