Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

42

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Wybieg dla psów PSIA BAZA

Lokalizacja
(52.550677206771745, 19.68751557692127)
Ulica teren przy ulicy Kobylińskiego/Spacerowa
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu infrastruktura
środowisko
inna
Potencjalni użytkownicy projektu zwierzęta
inni
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Stworzenie ogólnodostępnego wybiegu dla psów, zapewniającego bezpieczne i przyjazne miejsce dla czworonożnych mieszkańców naszej społeczności. Ten przestrzenny wybieg pozwoli psom na swobodne bieganie, zabawę oraz interakcje z innymi psami, jednocześnie sprzyjając zdrowiu i ich ogólnej kondycji.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada utworzenie specjalnie przystosowanego obszaru rekreacyjnego dla psów w naszej społeczności. Działka będzie otoczona ogrodzeniem panelowym z podmurówką, co pozwoli na swobodne spacery z psem (bez kagańca i smyczy). Ogrodzoną przestrzeń, (ogrodzenie ponad 1,5m wysokości), należy wyposażyć w dwie śluzy na przeciwległych krańcach terenu, co umożliwi wejście z dwóch różnych stron śluzy (otwarcie pierwszej furtki, zamknięcie jej i otwarcie nastepnej). Zmniejszy to ryzyko wydostania się psów przebywających na wybiegu.
Wybieg będzie wyposażony również w 4 ławki dla właścicieli psów, gdzie opiekunowie będą mogli spokojnie obserwować zwierzęta, 4 kosze na śmieci oraz 2 tablice informacyjne z regulaminem. Jeżeli będzie taka możliwość, zamontowane będzie również poidło dla zwierząt. Teren będzie ogolnodostępny. Wybieg należałoby doświetlić 3 latarniami solarnymi. Wybieg może służyć również jako miejsce spotkań z behawiorystą lub miejsce, gdzie właściciele zwierząt będą mogli nawiązać wspólne więzi i wymienić się doświadczeniami. 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, gdzie właścicile psów i ich pupile mogą cieszyć się aktywnością na swieżym powietrzu, wspierając tym samym więź między zwierzętami, a społecznością. W Płocku jest bardzo dużo właścicieli psów, a jedynie jeden wybieg dla psów na osiedlu Podolszyce. Brakuje ogrodzonego miejsca w centrum miasta, gdzie możnaby było puścić psa ze smyczy. Przy ulicy Kobylińskiego i Spacerowej znajduje się idealnie przystosowana do tego typu projektu działka. Jest to teren zielony, co stanowi duży plus dla opisywanego projektu. Wybieg będzie atrakcyjny dla miasta, dzięki zagospodarowaniu terenu, dla mieszkańców będzie to bezpieczeństwo i widowisko, a dla psów i ich właścicieli legalne miejsce do luźnego i bezstresowego spaceru bez smyczy. 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Ogrodzenie panelowe z podmurówką 200m + 4x furtki  50000
2 ławka x4  8000
3 lampa solarna x3 15000
4 tablica informacyjna x2  1500
5 nasadzenia krzewów 10000
6 kosz na śmieci x4  4000
7 poidło + robocizna  8000
8 piaskownica  3500
9    
10    
RAZEM: 100 000
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 opróżnianie smietniczek i wywóz nieczystości 1500 /mc
2 konserwacja zieleni 300 /mc
3 woda 100 /mc
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1900 / mc
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów projekt nie zakłada wycinki drzew i krzewów, możliwe są natomiast nowe nasadzenia.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_mapka.jpg
2025_MAPKA2.jpg
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Brak zgody spółdzielni mieszkaniowej na realizację projektu. Projekt nie spełnia kryterium określonego w §5 ust. 4 pkt 8 Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w prawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.
Data dodania 2024-03-17 19:58:03
Data przyjęcia 2024-03-20 14:00:34
Data modyfikacji 2024-07-04 12:28:58
Powrót