Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

40

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Kolorowy plac zabaw w parku Północnym

Lokalizacja
(52.54050416039758, 19.755191762173784)
Nazwa osiedla Podolszyce Północ
Ulica Walecznych
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt ma na celu doposażenie istniejącego placu zabaw w parku Północnym o nowe elementy do zabawy dla dzieci w wieku 3-12 lat. Park Północny jest bardzo licznie odwiedzany przez całe rodziny z dziećmi. Dzieci potrzebują bardzo dobrze wyposażonego placu zabaw do zabawy. Dobrze wyposażony plac zabaw pozwala dzieciom się wyszaleć. Taki plac zabaw ułatwia także odciągnąć dzieci od ekranów urządzeń multimedialnych. Plac zabaw musi być atrakcyjny dla dzieci.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

W ramach projektu plac zabaw w parku Północnym zostanie doposażony o urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w w wiele elementów do zabawy dla dzieci. Dzięki tak rozbudowanemu urządzeniu dzieci będą rozwijać wszystkie swoje funkcje ruchowe takie jak: wspinanie, zawisanie, podciąganie, ukrywanie, czołganie, ześlizgiwanie się. Z powodzeniem będą mogły korzystać z niego dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. Takie urządzenie wielofunkcyjne było by wyposażone w zjeżdzalnie, ścianki wsppinaczkowe, panele edukacyjne, pomost linowy, tunele, podejścia linowe. Z racji lokalizacji placu zabaw w parku Północnym dostę do niego będą miały wszystkie dzieci, siedem dni w tygodniu.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1.Celem projektu jest spełnienie potrzeby mieszkańców a jest nią dobrze wyposażony plac zabaw w najczęściej i najchętniej odwiedzanym miejscu na Podolszycach Północnych, czyli park Północny. Park Północny znajduje się w centrum osiedla Podolszyce Północ. Na Podolszycach mieszka bardzo dużo rodzin z dziećmi. Park Północny jest miejscem spotkań całych rodzin. Dobrze wyposażony plac zabaw jest tam niezbędny. I tego właśnie oczekują mieszkańcy, bo tego właśnie tam obecnie brakuje.

2. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rodziny z dziećmi. Gdyż zostanie wzbogacona ich możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo wpłynie on bardzo korzystnie na same dzieci, bo taki plac zabaw pomoże je odciągnąć od urządzeń multimedialnych. Ciekawy plac zabaw spowoduje, że chętniej będą wychodzić z domu, zwiększy się ich aktywność fizyczna, wpłynie pozytywnie na zdrowie i prawidłową postawę dziecka.

3. Projekt jest aktrakcyjny, ponieważ nie ma żadnego placu zabaw na całym osiedlu Podolszyce Północ wyposażonego w tak wielofunkcyjne urządzenie. Było by to jedno z 2-3 takich urządzeni zainstalowanych na placu zabaw w całym Płocku.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 urządzenie wielofunkcyjne np. "Statek" 170 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  170 000 
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie rocznie 500
2 Naprawa uszkodzonych elementów rocznie 2000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2500
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Brak wspływu na istniejącą zieleń. Żadne drzewo bądź krzew nie zostanie wycięte poprzez realizację przedmiotowego projektu.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_Przykładowe urządzenie wielofunkcyjne na plac zabaw.jpg
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 187 000 zł.
Data dodania 2024-03-17 19:41:06
Data przyjęcia 2024-03-20 12:43:54
Data modyfikacji 2024-07-04 12:30:07
Powrót