Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

39

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Obrońców Płocka 1920 r.

Lokalizacja
(52.548187630593155, 19.705109600982684)
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Obrońców Płocka 1920 r.
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu infrastruktura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada budowę dwóch spowalniaczy (progów) sinusoidalnych oraz zamontowanie dwóch luster drogowych na skrzyżowaniu ulicy Obrońców Płocka 1920 r. z al. S. Jachowicza i z ul. F. Chopina. Sugerowane miejsce lokalizacji progów zwalniających to okolice skrzyżowanie z ul. Lasockiego oraz okolice skrzyżowania z al. S. Jachowicza.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada budowę dwóch spowalniaczy (progów) sinusoidalnych oraz zamontowanie dwóch luster drogowych na skrzyżowaniu ulicy Obrońców Płocka 1920 r. z al. S. Jachowicza i z ul. F. Chopina. Sugerowane miejsce lokalizacji progów zwalniających to okolice skrzyżowanie z ul. Lasockiego oraz okolice skrzyżowania z al. S. Jachowicza.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Projekt zakłada budowę dwóch spowalniaczy (progów) sinusoidalnych oraz zamontowanie dwóch luster drogowych na skrzyżowaniu ulicy Obrońców Płocka 1920 r. z al. S. Jachowicza i z ul. F. Chopina. Sugerowane miejsce lokalizacji progów zwalniających to okolice skrzyżowanie z ul. Lasockiego oraz okolice skrzyżowania z al. S. Jachowicza.

Progi sinusoidalne zawdzięczają nazwę profilowi, który przypomina sinusoidę. Tego typu rozwiązanie ma wiele zalet - łagodniejszy profil mniej obciąża zawieszenie aut i pozwala zniwelować hałas przy przejeździe. 

Lustra drogowe stosujemy w miejscach gdzie przy drodze budynki, słup, drzewa, ograniczają widoczność kierującym pojazdy.

Ulica Obrońców Płocka 1920 r. jest ulicą o dużym natężeniu ruchu - jest to wygodny skrót pomiędzy al. S. Jachowicza, ul. A. Mickiewicza oraz ul. F. Chopina. Na zwiększony ruch wpływa również znajdujący się opodal kościół, tzw. Stanisławówka, oraz prowadzona przez mieszkańców i popularna wsród płocczan działalność gospodarcza. W niedalekim sąsiedztwie ulicy znajdują się przedszkola oraz ośrodek wychowawczy. Powyższe powoduje duży ruch pieszych. Na skrzyżowaniu z al. S. Jachowicza oraz z ul. F. Chopina znajdują się również skrzyżowania z drogami dla rowerów, które ze względu na znajdujące się zabudowania są miejscami niebezpiecznymi.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Dwa spowalniacze sinusiodalne asfaltowe 200.000
2 Dwa lustra drogowe 4000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  204000
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Brak  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie zakłada ingerencji w zieleń miejską.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 136 800 zł.
Data dodania 2024-03-17 18:36:35
Data przyjęcia 2024-03-20 12:27:14
Data modyfikacji 2024-07-04 12:31:23
Powrót