Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

45

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Tor Ninja

Lokalizacja
(52.54634778468118, 19.716743949757944)
Nazwa osiedla Podolszyce Północ
Ulica Walecznych
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
TOR NINJA - to wielofunkcyjny tor treningowy pozwalający na profesjonalnie i kompleksowe przygotowanie się do zawodów Ninja oraz biegów OCR z przeszkodami takich jak Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos itp.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Centrum Sportów Ekstremalnych - etap 4 to rozbudowa istniejącego już nowoczesnego kompleksu sportowego w Płocku na Podolszycach Północnych obok Parku Północnego o kolejną strefę do uprawiania aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej. W czwartym etapie powstawania Centrum Sportów Ekstremalnych chcemy dodać następujące strefę: TOR NINJA.

Opierając się na koncepcji przygotowanej kilka lat temu przez Urząd Miasta Płocka wdrażamy, kolejny etap zagospodarowania terenu obok Parku Północnego o kolejną strefę. Po konsultacjach z mieszkańcami Płocka, a szczególnie mieszkańcami osiedla Podolszyce Północne w czwartym etapie stawiamy na bieganie, ćwiczenia Ninja i OCR oraz ćwiczenia na świeżym powietrzu. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców, chcemy przygotować tę strefę do uprawiania amatorskiej aktywności fizycznej  jak i profesjonalnego uprawiania sportów. Tak jak w przypadku poprzednich obiektów także ta strefa będze ogólnodostępna, czynna 24 godziny na dobę, całym rokiem.

TOR NINJA - to przede wszystkim obiekt, który pozwoli na przygotowanie do zawodów Ninja, a także będzie stanowić odpowiednie miejsce dla osób chcących spróbować swoich sił w popularnym programie "Ninja Warrior Polska", to także wielofunkcyjny tor treningowy, pozwalający na amatorskie i profesjonalnie przygotowanie się do pokonywania biegów z przeszkodami takich jak biegi OCR, czyli Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos itp. Biegi OCR zyskują coraz większą popularność i coraz więcej osób zaczyna się interesować taką formą biegania.  Wychodzimy, więc naprzeciw oczekiwaniom i chcemy stworzyć strefę do zapoznania się i uprawiania tych form aktywności fizycznych.

 Tor Ninja pozwoli na rozwijanie swoich umiejętności sympatykom biegów z przeszkodami oraz zawodów typu Ninja, których liczba w naszym mieście wciąż rośnie. Dzięki temu projektowi możliwy będzie trening technik pokonywania większości przeszkód występujących na zawodach typu Runmagedon, Adrenaline Rush, Ninja Warrior. Oprócz treningu pokonywania przeszkód konstrukcja umożliwi mieszkańcom Płocka wykonanie treningów funkcjonalnych, koordynacyjnych i ogólnorozwojowych.

Wielofunkcyjna klatka treningowa, pozwoli profesjonalnie i kompleksowo przygotować się do starcia z przeszkodami na zawodach Ninja oraz biegów OCR, takich jak Runmageddon, Spartan Race, Adrenaline Rush.

Konstrukcja powinna zawierać w sobie zestaw wielu przeszkód, od prostych, spotykanych już na zawodach dla początkujących do bardzo zaawansowanych konstrukcji, które pojawiają się w programie "Ninja Warrior Polska" oraz na imprezach rangi Mistrzostw Europy i Świata.

 Konstrukcja powinna być:

- dostępna dla wszystkich i bezobsługowa,

- odporna na warunki zewnętrzne (zabezpieczone ocynkiem i farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV)

- stabilna, oparta na stalowej konstrukcji. Elementy szczególnie narażone na wycieranie powłoki wykonane ze stali nierdzewnej. Lakier matowy, szorstki, ułatwiający chwyt i zapobiegający ślizganiu się dłoni.

- funkcjonalna, różnorodna oraz zróżnicowana - umożliwiająca trening różnych elementów, np: Monkey bar, drabinki ruchome, multi ring (klasyczny), snake (obrotowe kółka i nunczaka), hot wheels (obręcze), flying monkey bars, drążki do podciągania, kołowrotek (chomik), pedały ręczne, drabinka salomona, lina, chwyty, kulki i nunczaka, kółka do przechodzenia, strażak, raptoring itp.

Tor powinien być zabezpieczony w sposób "wandalo-odporny" i bezpieczny - posiadać certyfikat zgodności z normą:

- PN-EN 957-1 „Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”

- PN-EN 16630:2015 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe”.

Do bezpiecznej instalacji wymagana jest przestrzeń wolna od elementów niezwiązanych z konstrukcją o wymiarach około 25x10 mb. Orientacyjne wymiary klatki: wys. 3 mb, szerokość ok. 6 mb, długość ok. 20 mb – zespolona na stałe z gruntem. Nawierzchnia pod urządzeniem – podłoże zabezpieczone np: piasek o wielkości ziarna od 0,2 do 2mm i minimalnej głębokości 300mm.

 

Konstrukcja powinna zawierać tablicę informacyjną z regulaminem określającym zasady użytkowania urządzeń wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu zarządcy terenu, na planszy odpornej na warunki atmosferyczne.


Opisana powyżej strefa doskonale wpiszą się w koncepcję stworzoną przy współpracy pomysłodawców Centrum Sportów Ekstremalnych oraz Urzędu Miasta Płocka.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Centrum Sportów Ekstremalnych to miejsce, które odwiedza bardzo duża ilość osób w każdym wieku oraz całe rodziny. Nasza wizja tego miejsca już jest realizowana i z roku na rok uzyskuje coraz większe poparcie. Działamy skutecznie i strategicznie wprowadzając różnorodne strefy do uprawiania szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Przed złożeniem danego projektu zawsze posługujemy się wizją lokalną i badaniem potrzeb mieszkańców. W tym roku zgłaszamy 1 strefę, która będzie stanowiła część Centrum Sportów Ekstremalnych. Poniżej uzasadnienie słuszności powstania kolejnej strefy oraz tego jak wpłyną one na życie mieszkańców naszego miasta:

Strefa ta pozwoli na rozwijanie swoich umiejętności sympatykom zawodów Ninja oraz biegów z przeszkodami, których liczba w naszym mieście wciąż rośnie. Dzięki temu projektowi możliwy będzie trening technik pokonywania większości przeszkód występujących na zawodach Ninja, także tych z programu "Ninja Warrior" oraz przeszkód, które pojawiają sie na biegach typu Runmagedon, Adrenaline Rush, Barbarian Race. Oprócz treningu pokonywania przeszkód konstrukcja umożliwi mieszkańcom Płocka wykonanie treningów funkcjonalnych i ogólnorozwojowych.

Urządzenia tej skali do treningów Ninja oraz OCR nie są dostępne w przestrzeni publicznej na terenie miasta Płocka. O potrzebie takiej konstrukcji może świadczyć fakt ciągłego wzrostu popularności programu "Ninja Warrior Polska" oraz biegów przeszkodowych OCR, przekraczającej kilka tysięcy uczestników w ramach jednego dnia zawodów.

 

 

Konstrukcja jak i dopasowanie przeszkód winna być tak dobrana by można było na niej ćwiczyć technikę, wzmacniać mięśnie górnej obręczy, barków, ramion, siły chwytu jak i mięśni głębokich brzucha i pleców jak również może służyć do treningów funkcjonalnych i ogólnorozwojowych pozwalających rozwijać siłę, zręczność oraz koordynację.

Centrum Sportów Ekstremalnych to projekt na skalę ogólnopolską. Dzięki wdrażaniu naszej idei miasto zdobywa wysoką pozycję na mapie Polski pod kątem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań i aktywizacji nowych form ruchu i rekreacji. Od kilku lat prowadzimy strategie wdrożenia do miasta Płocka zmian, które dadzą możliwość na rozwój sportu i aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Udane 3 etapy i realizacja trzech stref sportu, które już są bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców osiedla Podolszyce Północ pozwalają nam na realizacje dalszych etapów i tworzenia stref dla coraz większej grupy mieszkańców. Miejsce to pozwoli naszemu miastu na równoległy rozwój amatorskiego jak i profesjonalnego oblicza ruchu i sportu. Dzięki temu miasto zyska miejsce do organizowania rożnego rodzaju eventów. Etapy, które już zostały zrealizowane pozwalają na darmowy i bezobsługowy dla miasta rozwój nowych form aktywności fizycznej. Etap 4 Centrum Sportów Ekstremalnych pozwoli na postrzeganie naszego miasta jako innowacyjnego i wspierającego ruch, zdrowie i sport nie tylko wśród mieszkańców osiedla Podolszyce Północ i mieszkańców miasta ale również będzie to  promocja miasta na arenie ogólnopolskiej.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Tor Ninja 400000 zł
2 Prace ziemne mające na celu zespolenie konstrukcji z gruntem 6000 zł
3 Podłoże pod Tor Ninja - piasek rzeczny 3000 zł
4 Transport, montaż toru Ninja 3000 zł
5 Tablica informacyjna 1000 zł
6 Mała architektura - śmietniczki, ławki, oświetlenie, nasadzenia 60000 zł
7 Projekty techniczne  20000 zł
8    
9    
10    
RAZEM:  493000 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Założony budżet na prace serwisowe związane z uszkodzeniami konstrukcji, sprzątanie oraz uzupełnianie stanu urządzeńw okresie pierwszych 2 lat 5000 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5000 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nasz projekt nie ingeruje w istniejącą zieleń. Zrealizowana koncepcja CSE przyczyni się natomiast do stworzenia miejsc na nowe nasadzenia, które dodatkowo podniosą atrakcyjność tego terenu.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 550 000 zł.
Data dodania 2024-03-17 15:51:21
Data przyjęcia 2024-03-20 14:25:04
Data modyfikacji 2024-07-04 12:32:29
Powrót