Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

36

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Park kieszonkowy Maneżowa

Lokalizacja
(52.56228847823418, 19.645993602396242)
Ulica Maneżowa
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu dorośli
rodziny z dziećmi
zwierzęta
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada utworzenie Parku Kieszonkowego na osiedlu Wyszogrodzka na obszarze działki o nr 218/194 - jednym z ostatnich wolnych, biologicznie czynnych przestrzeni na tym osiedlu o łącznej powierzchni około 860 mkw. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz ustawienia kilku ławek i wykonania utwardzonych ścieżek, tak aby nadać rekreacyjno-wypoczynkowy charakter tego obszaru, który znajduje się w sąsiedztwie nowo pobudowanych bloków. Projekt ma wpłynąć korzystnie na jakość życia mieszkańców osiedla Wyszogrodzka – jednym z najbardziej zurbanizowanych obszarów naszego miasta. Zapewni im dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze. Poprawi warunki sanitarne oraz klimatyczne – oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła – całego osiedla.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada utworzenie Parku Kieszonkowego na osiedlu Wyszogrodzka na obszarze działki o nr 218/194 - jednym z ostatnich wolnych, biologicznie czynnych przestrzeni na tym osiedlu o łącznej powierzchni około 860 mkw.

Obszar działki to teren niezagospodarowany nie posiadający żadnych nasadzeń, ani drzew, który mógłby być wykorzystany na miejsce krótkich spacerów okolicznych mieszkańców.

Jest to jedna z ostatnich wolnych, biologicznie czynnych przestrzeni na osiedlu Wyszogrodzka. To  idealne miejsce na założenie parku kieszonkowego, łąki kwietnej, etc. Dlaczego?

Prezydent Płocka w uzasadnieniach do ostatnich swoich zarządzeń pisze często, że „obszar śródmiejski miasta Płocka, ze względu na istnienie i rozwój intensywnej zabudowy, posiada stosunkowo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz mały udział terenów zadrzewionych.”[1]

To opinia z 08 lutego 2021 (zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 2159/2021), która zawiera też takie stwierdzenie: „zwiększenie udziału  terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m. in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę   warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie  powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła.”

Planowany park kieszonkowy spełnia wszystkie ww. potrzeby mieszkańców miasta. Stanowiłby również idealne uzupełnienie obszaru, w którym w ostatnich latach wybudowano nowe bloki.

Atutem projektu „Park Kieszonkowy Maneżowa” jest łatwość realizacji, poprzez niewielką ingerencję w istniejącą przestrzeń. Chodzi o zachowanie rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru działki 218/194, dopełnionego  nasadzeniami drzew, krzewów, ustawieniem kilku ławek oraz niewielkim utwardzeniem ścieżek spacerowych.

Proponujemy wykonać nasadzenia z derenia białego kolumnowego jako  żywopłot oddzielający obszar zielony od ulicy Maneżowej. Natomiast od ulicy Strzeleckiej proponujemy żywopłot z berberysów.

Proponujemy wykonanie ścieżki równoległej do ulicy Maneżowej przechodzącej przez całą działkę oraz dwóch krótszych równoległych do ulicy Strzeleckiej, które stanowiłyby wejścia/wyjścia do/z parku. Ścieżki należałoby utwardzić  lub ewentualnie zastosować taką technologię, aby zachować wodoprzepuszczalność nawierzchni. Obok ścieżek proponujemy dokonać nasadzeń szpalerem głogów (paul’s scarlett). Ławki drewaniane najkorzystniej byłoby ustawić przy ścieżkach.

W dwóch półokręgach rekomendujemy wysadzić krzewy kwitnących bzów, kalin, jaśminowców, piwonie i żylistki. Na pozostałym terenie działki, proponujemy nasadzenia jarzębiny kolumnowej czerwonej i żółtej (2-3 sztuki) oraz jabłonki ozdobnej Ola Mała a także po kilka sztuk bylin kwitnących typu piwonie, żylistki, róże.

Centralnym punktem tej części parku będzie lipa drobnolistna. Dodatkowe nasadzenia w parku to niskopienne drzewka ozdobne, typu wiśnia japońska, jabłonka jako element wspomagający bioróżnorodność i dający pokarm dla ptaków.

Pozostałą przestrzeń przeznaczyć na obsianie łąką kwietną.

Zanim drzewo nie sięgnie korzeniami do głębszych warstw gleby (ukorzenianie to proces trwający co najmniej 3-4 lata), albo gdy ma trudne warunki bytowe, wymaga naszego wsparcia. W dobie ocieplenia klimatycznego nawodnienie zwłaszcza najmłodszych, niedawno posadzonych drzew staje się koniecznością Dlatego nasz projekt zakłada także zakup 4 szt. worków do nawadniania kropelkowego, (treegator, hydrobufor) które to worki wraz z środkami finansowymi na wodę umożliwią przetrwanie nasadzeniom podczas suszy. Worki uzupełniane wodą będą w odstępach tygodniowych, w okresach suszy w miesiącach maj - wrzesień. Dodatkowo, co jest bardzo istotne zakupione worki do podlewania kropelkowego drzew są wielokrotnego użytku i mogą być w przyszłości używane przy innych nasadzeniach.

 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Obszar działki 218/194, to w obecnej chwili teren niezagospodarowany, który mógłby posłużyć na miejsce spacerów okolicznych mieszkańców. Jest to jedna z ostatnich wolnych, biologicznie czynnych przestrzeni na osiedlu Wyszogrodzka. To  idealne miejsce na założenie parku kieszonkowego, łąki kwietnej, etc.
 

1. Cel i potrzeba realizacji projektu

Prezydent Płocka w uzasadnieniach do ostatnich swoich zarządzeń pisze często, że „obszar śródmiejski miasta Płocka, ze względu na istnienie i rozwój intensywnej zabudowy, posiada stosunkowo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz mały udział terenów zadrzewionych.” To opinia z 08 lutego 2021 (zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 2159/2021), która zawiera też takie stwierdzenie: „zwiększenie udziału  terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m. in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę   warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie  powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła.”

Planowany park spełnia wszystkie ww. potrzeby mieszkańców miasta. Stanowiłby również idealną przeciwwagę dla zabetonowanej okolicznej przestrzeni.

 

2.Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Płock jest jednym z miast na prawach powiatu o najmniejszym zadrzewieniu w Polsce i jednocześnie dużym zanieczyszczeniu powietrza z powodu istniejącego w bliskiej okolicy przemysłu petrochemicznego (Orlen). Aby zmienić ten stan rzeczy należy zadbać o nowe nasadzenia, aby miały szansę się przyjąć i nie uschnąć. Realizacja projektu spełni również potrzeby, dostrzegane przez władze miasta Płocka, polegające na zwiększeniu „udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych”, która korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m. in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę warunków sanitarnych oraz klimatycznych-oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła.”
 

3. Atrakcyjność projektu

Atutem projektu „Park Kieszonkowy Maneżowa” jest łatwość realizacji, poprzez niewielką ingerencję w już istniejącą przestrzeń. Chodzi o stworzenie rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru, dopełnionego  nasadzeniami drzew, krzewów, ustawieniem kilku ławek oraz utwardzeniem ścieżek spacerowych. Innowacyjność polega na odwróceniu tendencji urbanistycznych obszaru osiedla Wyszogrodzka, wyznaczanych poprzez coraz „gęstszą” zabudowę wielorodzinną i „politykę” deweloperską polegającą na źle pojętej „ekonomizacji” przestrzeni, zakładającej maksymalną zabudowę działek budynkami i parkingami, a ignorującą lub „traktującą po macoszemu” obszary biologiczne czynne, części wspólne, rekreacyjne i infrastrukturę zieloną. Słowem, ignorowane są wszystkie te elementy, które - według wszelkich dostępnych badań i analiz, są niezbędne dla zdrowia mieszkańców miasta w dobie kryzysu klimatycznego.  

 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu

 

 

Składowe projektu:

Koszt

 I

Nasadzenia

 

1.

Dereń Biały "Elegantissima" - Dwukolorowy Liść, Krzew Na Żywopłot | 18 Zł X 12szt.

270,00 zł

2.

Berberys thunberga Green Carpet | 20 zł x 5 szt.

100,00 zł

3.

Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata Paul's Scarlet |75 zł x 7 szt.

525,00 zł

4.

Budleja Dawida "ROYAL RED" | 22 zł x 10 szt.

220,00 zł

5.

Jarząb pospolity 'Pendula' (Sorbus aucuparia 'Pendula') | 63 zł x 2

126,00 zł

6.

Jabłoń 'Amisk' (Malus 'Amisk') | 30 zł x 3 szt.

90,00 zł

7.

Piwonia Karl Rosenfield Paeonia | 60 zł x 5 szt.

300,00 zł

8.

Lipa drobnolistna 'Marler Globe' (Tilia cordata 'Marler Globe') – 1 szt.

50,00 zł

9.

Złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides) | 70 zł x 5 szt.

350,00 zł

10

Bzy i lilaki | 50zł x 4 szt.:Syringa vulgaris 'Aucubaefolia' Syringa villosa 'Minuet Syringa josikaea

200,00 zł

11

Trawa | 200 zł (5kg na 200m2) x 20 szt.

4 000,00 zł

12

Trawa (przygotowanie podłoża, wysianie)

5 000,00 zł

13

Sadzenie krzewów i małych drzewek | 15 zł x 60 szt.

900,00 zł

14

Łąka kwietna wielkomiejska antysmogowa | 100 g (40m2) x 120 zł x 100 szt. ( ok. 400 m3)

1 200,00 zł

15

Forsycja pośrednia Spectabilis | 17 zł x 2 szt.

34,00 zł

16

4 szt. worków hydrobufor do kropelkowego podlewania

400,00 zł

II

Infrastruktura

 

1.

Pergole metalowe nad każdym wejściem | 650 zł x 4 szt.

2 600,00 zł

2.

Zakup i montaż ławek z oparciem | min. 4 szt. X 2000

8 000,00 zł

3.

Budowa ścieżek żwirowych w parku | 150 mkw x  200 zł

30 000,00 zł

 

RAZEM:

54 365,00

 

Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

Utrzymanie parku przez 5 lat

20 000,00 zł

2.

Utrzymanie ławek przez 5 lat

9 000,00 zł

 

RAZEM:

29 000,00 zł

 

Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Obszar miasta Płocka, ze względu na istnienie i rozwój intensywnej zabudowy, posiada stosunkowo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz mały udział terenów zadrzewionych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych, która korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. To poprawa warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła. Projekt zakłada nasadzenia, co pozwoli stworzyć „zielony charakter” przestrzeni. Projekt jest tworzony, aby zwiększyć obszar terenów zielonych oraz ograniczyć mechaniczne koszenie traw.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Wskazana działka przeznaczona jest na sprzedaż.
Data dodania 2024-03-17 13:34:52
Data przyjęcia 2024-03-20 11:51:59
Data modyfikacji 2024-07-04 12:53:50
Powrót