Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

35

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły

Lokalizacja
(52.50398536868254, 19.699633858773744)
Nazwa osiedla Pradolina Wisły
Ulica Nizinna 39
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu kultura
sprawy obywatelskie
inna
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły w sprzęt i akcesoria takie jak: zestawy piknikowe, namiot, gry wielkoformatowe dla dzieci. Wymienione wyposażenie będzie służyło organizacji wydarzeń dla mieszkańców osiedla Pradolina Wisły.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły w sprzęt i akcesoria takie jak: zestawy piknikowe, namioty, gry wielkoformatowe dla dzieci. Wymienione wyposażenie będzie służyło organizacji wydarzeń dla mieszkańców osiedla Pradolina Wisły. Sprzęt i gry będą dostepne dla mieszkańców podczas licznych wydarzeń organizowanych przez RMO Pradolina Wisły.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Pikniki osiedlowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, wpływ na to ma rówież to, że Osiedle liczy coraz więcej mieszkańców, co wiąże się z tym, że obecne wyposażenie nie jest wystarczające. Podczas organizowania pikników osiedlowych namioty oraz zestawy piknikowe są niezbędne aby zapewnić komfort oraz wygodę biorącym udział w wydarzeniach mieszkańcom osiedla. Gry wielkoformatowe zapewnią rozrywkę dzieciom uczestniczącym w wydarzeniach. Dzięki zakupionym grom Rada Osiedla będzie miała możliowośc rozrganiozwania cyklicznych zabaw dla dzieci i młodziezy w siedzibie przy ul. Nizinnej 39.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Namiot ekspresowy rozkładany 3m x 6m - 2 szt. 5000,00 zł
2 Zestaw piknikowy (stół + 2 ławki) - 15 szt. 12000,00 zł
3 Gry wielkoformatowe dla dzieci - 5 szt. 5000,00 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  22000,00 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 brak  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów brak
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji wynosi 13.800 zł.
Data dodania 2024-03-17 13:05:49
Data przyjęcia 2024-03-20 11:43:44
Data modyfikacji 2024-07-04 12:55:46
Powrót