Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

30

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż alei Armii Krajowej

Lokalizacja
(52.54040539883816, 19.763217768056602)
Ulica aleja Armii Krajowej
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Modernizacja około 1,2km ścieżki rowerowej wzdłuż alei Armii Krajowej od skrzyżowania z Wyszogrodzką do skrzyżowania z gen. Stefana Grota-Roweckiego polegająca na wymianie starej, nierównej nawierzchni z kostki brukowej na nową asfaltową.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada modernizację około 1,2km ścieżki rowerowej polegającą na wymianie starej, często nierównej nawierzchni z kostki brukowej na nową asfaltową tak, aby dostosować ją do współczesnych standardów, zapewniając komfort i bezpieczeństwo rowerzystów i innych osób korzystających ze ścieżki. Nowa ścieżka powinna być pozbawiona poprzecznych krawężników. Połączenia z poprzecznymi ulicami powinny być wykonane tak, aby nie było różnicy poziomów.

Ścieżka znajduje się na ogólnodostępnym terenie.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Remont ścieżki pozwoli ją dostosować do aktualnych potrzeb i standardów. Obecna ścieżka rowerowa jest nierówna, tworzą się na niej kałuże, są wybrzuszenia wokół studzienek kanalizacyjnych. W większości jest z tej samej nawierzchni co chodnik przez co często piesi nie zwracają uwagi na to, że idą po ścieżce rowerowej.

Wymiana nawierzchni poprawi komfort i bezpieczeństwo rowerzystów i innych osób korzystających ze ścieżki. Dobry stan ścieżki zachęci do częstszego korzystania z niej zarówno rekreacyjnie jak i do dojazdów do pracy, co wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodów.

Nowoczesna infrastruktura rowerowa zwiększy atrakcyjność okolicy zarówno dla mieszkańców jak i osób, które będą tam tylko przejazdem.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1

Modernizacja ścieżki wraz z projektem

1 770 000 zł

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1 770 000 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1

Odśnieżanie

15 000 zł

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  15 000 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Brak wpływu na istniejącą zieleń. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż alei Armii Krajowej mapa.jpg
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Koszt realizacji projektu po weryfikacji wynosi 1 770 000 zł.
Data dodania 2024-03-16 20:02:28
Data przyjęcia 2024-03-20 10:07:14
Data modyfikacji 2024-07-04 12:59:37
Powrót