Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

31

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

ABC POMOCY

Lokalizacja
(52.53974535375287, 19.698964867757798)
Ulica J.Z. JAKUBOWSKIEGO 10
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
edukacja
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt „ABC POMOCY” powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w celu optymalizacji jakości i efektywności pracy w Poradni. Projekt polega na modernizacji i doposażenia bazy diagnostyczno-terapeutycznej. Jest to inwestycja w wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich, wspomagających funkcjonowanie rodziny.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku jest placówką publiczną i obejmuje swoim działaniem szereg placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych z rejonu wskazanego uchwałą Rady Miasta Płocka dla Poradni. Każdy rodzic i/lub pełnoletni uczeń, który złoży stosowny wniosek, ma możliwość pełnego skorzystania z pomocy placówki, w tym diagnozy i/lub terapii dzieci i młodzieży.

Projekt ABC POMOCY obejmuje modernizację i wyposażenia naszej placówki w narzędzia i pomoce  diagnostyczno-terapeutyczne oraz rozszerzenia działań Poradni o dodatkowe zajęcia terapeutyczne. Jedną z nich jest metoda TOMATISA. Jest to terapia słuchowa, która poprawia percepcję słuchową, usprawnia proces przyswajania wiedzy i obniża poziom frustracji dzieci i młodzieży wplywając korzystnie na ich zdrowie psychiczne. Efektem terapii jest ulepszenie zdolności komunikacyjnych, jakości wypowiedzi, zrozumienie czytanych tekstów, wyciszenie, wzrost poczucia bezpieczeństwa, koncentracja, lepsza pamięć oraz prawidlowy rozwój psychiczny (poprawia samopoczucie, relaksuje i odpręża) dzieci i młodzieży. Metoda ta wskazana jest w szczególności w przypadku problemów i dysfunkcji, takich jak: opóźniony rozwój mowy, dysleksja, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, zaburzenia ze spektrum autyzmu, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w nauce szkolnej,  problemy ze skupieniem uwagi,  jąkanie, słaba przyswajalność języków obcych,  drażliwość,  stres, depresja.

Zajęcia te mają szerokie zastosowanie wiekowe – można nimi obejmować dzieci przedszkolne, szkolne, jak również młodzież i dorosłych.

Środki finansowe uzyskane w ramach projektu umożliwią unowocześnienie działań diagnostycznych poprzez zastosowanie np. monitorów interaktywnych, które spowodują, że praca z dziecka będzie kreatywną formą terapii, a równocześnie zabawą.

Zakupiony sprzęt komputerowy natomiast pozwoli na zastosowanie nowszej generacji oprogramowania, w celu usprawnienia pracy administracji placówki, a tym samym obsługi klientów, w tym lepszej realizacji ich oczekiwań. Z uwagi na rozwijającą się płaszczyznę informatyczną, cyfryzację i wprowadzanie systemu e-doręczeń, konieczne jest stopniowe przeprowadzanie procesu digitalizacji, polegającego na przekształcaniu dokumentów papierowych w ich cyfrowe odpowiedniki.

Przeprowadzana w Poradni terapia i diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna cieszy się szerokim zainteresowaniem. Zakupione nowe narzedzia diagnostyczne pozwolą na rozbudowanie procesu diagnostycznego o nurtujace rodzica zagadnienia, np.: badanie pod katem objawow ADHD. Doposażenie gabinetow terapeutycznych w nowoczesne pomoce pozwoli na kreatywne i nieszablonowe prowadzenie tych zajęć terapeutycznych, co korzystnie wpłynie na zaangażowanie i współpracę podopiecznych, a tym samym ich lepsze funkcjonowanie. Wsparcie finansowe umożliwi także dosposażenie działającej już 10 lat sali diagnozy i terapii sensorycznej w innowacyjne materiały i narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. 

 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Celem naszego Projektu jest objęcie działaniami pomocowymi dzieci i młodzież z rejonu działania Poradni, poprzez zapewnienie oryginalnych i atrakcyjnych metod terapii oraz  badań, przy wykorzystaniu najnowszych testów w procesie diagnostycznym.

Niezbędna dla osiągnięcia zamierzonego celu jest modernizacja i doposażenie Poradni w nowe sprzęty komputerowe oraz pomoce i narzędzia diagnostyczne z alternatywnymi opracowaniami, pozwalającymi na jeszcze większą, bardziej wnikliwą i ustrukturyzowaną pracę specjalistów na rzecz dzieci, młodzieży i rodziców. Dzięki zastosowaniu dodatkowych form terapii, ukierunkowanych szczególnie na dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, oraz rozwijaniu kompetencji specjalistów, klienci z rejonu objętego działaniami Poradni będą mogli korzystać z wszelkiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii metodą Tomatisa. Mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpłatny i łatwiejszy dostęp do innowacyjnych form diagnozy i terapii. Wpłynie to korzystnie na rozwój kompetencji, podniesie świadomość rodzica -dziecka z trudnościami, wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie społeczne. 

Projekt ABC POMOCY cechuje oryginalne podejście do realizacji zadań statutowych Poradni, poprzez chęć zastosowania innowacyjnych, kreatywnych narzędzi i pomocy dydaktycznych wykorzystanych w procesie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Praca z dzieckiem w formie terapii może odbywać się poprzez zabawę, stosowanie atrakcyjnych metod i wykorzystanie nowoczesnych materiałów, które dodatkowo rozbudzą zainteresowanie dzieci taką formą nauki. 

 

 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 MONITORY INTERAKTYWNE - 2 SZT 12 000
2 SPRZĘT KOMPUTEROWY I AKCESORIA - 6 SZT 30 000
3 LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM - 4 SZT 28 000
4 SPRZĘT DO TERAPII SŁUCHOWEJ METODĄ A. TOMATISA  90 000
5 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z METODY TOMATISA (4 OSOBY) 25 600
6 CONNERS 3 - 2 SZT  2 200
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  187 800
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów NIE DOTYCZY
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji wynosi 187.000 zł.
Data dodania 2024-03-16 19:44:35
Data przyjęcia 2024-03-20 10:26:27
Data modyfikacji 2024-07-04 13:03:10
Powrót