Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

32

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Interaktywna Iluminacja Pomnika 13 Straconych wraz z Dzwonem Pokoju w Płocku

Lokalizacja
(52.5449472061672, 19.68750314757476)
Ulica Plac 13 Straconych
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu edukacja
kultura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
montaż interaktywnej iluminacji całorocznej na Pomniku 13 Straconych oraz na Dzwonie pokoju. Iluminacja na pomniku 13 straconych przedstawiałaby powiewająca na wietrze polską flagę natomiast dzwon pokoju podświetlony białym światłem imitującym płomień świecy.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Pomnik wzniesiony w miejscu publicznej egzekucji przez powieszenie, dokonanej przez hitlerowców 18 września 1942 roku 13 członków ruchu oporu, żołnierzy Armii "Niech żyje Polska" - takie były ostatnie słowa straconych rodaków. Pomnik jest nieodłącznym elementem naszego miasta. Natomiast Pamięć o członkach i żołnierzach Armii Krajowej powinna godnie przechodzić z pokolenia na pokolenie. Pomnik 13 straconych zasługuje na dodatkowe zwracanie uwagi mieszkańców a także turystów w związku z czym oświetlenie interaktywne przedstawiająca Polską flagę powiewającą na wietrze podkreśli krwawe wydarzenia tamtych lat a także wiarę w Polskość ludzi którzy ginęli. Dzwon Pokoju podświetlony w kolorze białym bądź jasnożółtym z efektem płomienia świecy pozwoli podkreślić charakter tego pomnika oraz nakłoni oglądających do chwili zadumy.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Zarówno dzwon jak i pomnik są ogólnodostępne dla mieszkańców i turystów , zainstalowanie interaktywnej iluminacji dodatkowo zwiększy atrakcyjność zabytków a także podkreśli ich charakter.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 zakup i montaż interaktywnej iluminacji Pomnika 50000,00
2 zakup i montaż interaktywnej iluminacji Dzwona 25000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  75000,00
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 coroczny serwis 10000,00
2 koszt energi elektrycznej 7000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów brak
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_pl13 (1).jpg
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Montaż instalacji iluminacji pomnika 13 Straconych wraz z dzwonem Pokoju w Płocku wymagałby ingerencji w pomnik i jego bezpośrednie otoczenie. W roku 2023 wykonana została renowacja pomnika na którą miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Prace remontowe objęte są 36 miesięczną gwarancją Wykonawcy która zakończy się w 2026 roku. Ponadto zgodnie z zawartą umową dotacyjną Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość efektów wykonanego zadania przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia zadania.
Data dodania 2024-03-16 02:11:47
Data przyjęcia 2024-03-20 10:41:58
Data modyfikacji 2024-07-04 13:04:23
Powrót