Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

12

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Kompleks sportowy przy SP 23

Lokalizacja
(52.541310756186185, 19.752988815307617)
Ulica Walecznych 20
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
edukacja
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu stworzenie właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wchodzić będą: czterotorowa bieżnia, skocznia w dal, rzutnia pchnięcia kulą.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka.  Od lutego 2018 roku bieżnia i skocznie znajdujące się przy SP 23 zostały wyłączone z użytkowania z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów. W związku z tym uczniowie, jak również młodzi mieszkańcy miasta, nie mają miejsca do rozwoju w zakresie lekkiej atletyki. Projekt ma na celu wzmocnienie infrastruktury, która pozwoli na właściwy rozwój fizyczny w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wchodzić będą: bieżnia 100 m - czterotorowa prosta, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą. Planowany kompleks sportowy będzie wykorzystywany dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku, jak również dzieci i młodzieży Płocka. W ramach użytkowania kompleksu organizowane będą zawody sportowe dla uczniów płockich szkół. Urządzenia kompleksu będą dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Realizowany kompleks sportowy stanowi uzupełnienie do funkcjonującego na terenie SP 23 "Orlika", jego powstanie zapewni kompleksowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku jest placówką, w której dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 liczyła 786 uczniów, z czego 27 uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności. W budynku naszej szkoły mieści się  Fila MDK w Płocku, Filia Biblioteki. Uczniowie szkoły odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych na arenie miasta, kraju jak również za granicą. Wspaniałe wyniki sportowe naszych uczniów mogą być wzmocnione nową bazą. Budowa kompleksu sportowego ułatwi uczniom naszej szkoły bardziej intensywną realizację celów związanych z współzawodnictwem na płaszczyźnie sportowej. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego kompleksu sportowego przyczynią się do zrównoważonego rozwoju sportowego dzieci i młodzieży miasta Płocka.
Wybudowany kompleks sportowy będzie mógł również służyć nie tylko dzieciom i młodzieży naszej placówki ale również uczniom szkół Miasta Płocka.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt budowy kompleksu sportowego 60000
2 Budowa kompleksu sportowego 860000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  920000
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    0
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_Kompleks sportowy przy SP 23.pdf
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 2 000 000 zł.
Data dodania 2024-03-15 10:54:44
Data przyjęcia 2024-03-21 12:24:29
Data modyfikacji 2024-07-04 13:06:48
Powrót