Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

26

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Wybieg dla psów

Lokalizacja
(52.54464130277206, 19.71512523045107)
Nazwa osiedla Międzytorze
Ulica Lachmana/ Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu infrastruktura
sprawy obywatelskie
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu rodziny z dziećmi
zwierzęta
inni
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt "Wybieg dla psów" zakłada stworzenie miejsca dla naszych zwierząt. To nasi czworonożni przyjaciele, którym chcemy zapewnić najlepsze warunki życia.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla psów w różnym etapie ich ziemskiego życia. W ramach tego projektu przewiduje się aby był teren przestronny, który będzie posiadał miejsca zacienione, ogrodzenie z podwójnym wejściem uniemożliwiającym psom ucieczkę oraz kosze na śmieci, tablica informacyjna zawierająca regulami oraz tabliza z instrukcjami jak prawidłowo reagować na psie zachowanie. Na terenie palcu powinny znajdować się ławki, na których mogą usiąść opiekunowie oraz przeszkody dla psów, jak na przykład betonowa rura pełniąca rolę tunelu, pień drzewa czy wkopane w ziemię opony. Teren ten powinien być podzielony na dwie części: pierwsza płaska z przeszkodami a druga część powinna być terenem naturalnym.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Uważam, że potrzebujemy ogrodzonego placu dla naszych pupili na osiedlu Międzytorze. Swoje stwierdzenie uzasadniam tym, że na osiedlu zauważa się rosnącą ilość psów oraz brakiem wyznaczonego miejsca, gdzie czworonogi mogłyby swobodnie, a zarazem w sposób kontrolowany i bezpieczny dla osób trzecich, biegać, bawić się z innymi psami, ćwiczyć komendy itp. Brak niezbędnej infrastruktury w postaci zamkniętego wybiegu dla psów uniemożliwia naszym pupilom prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Potrzebują one odpowiedniej, regularnej dawki aktywności. Stworzenie wybiegu pomogłoby uświadomić innym właścicielom jak ważne są codzienne spacery. Pomogłoby to z pewnością uniknąć problemów sąsiedzkich związanych z nadaktywnością psów (szczekanie, wycie).

Podkreślić przy tym należy, iż wskazanie i utworzenie przestrzeni dla psów w postaci zamkniętego wybiegu będzie niosło za sobą dodatkowe korzyści w postaci:

- zwiększenia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia agresji wśród psów (wiadomo, że dla zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzaka należy zapewnić mu codzienną porcję ruchu, najlepszym i najprostszym sposobem jest zabawa, możliwość wybiegania się na bezpiecznym, zamkniętym terenie, bez stworzenia ryzyka dla osób trzecich),

- mniejszego zanieczyszczania odchodami pozostałych trawników i zieleńców,     

- możliwości organizowania zajęć treserskich, spotkań z behawiorystami lub weterynarzami.

- korzystne zagospodarowanie terenu nieużywanego.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 dokumentacja projektowa 3 000zł
2 przygotowanie terenu i podłoża 10 000zł
3 montaż wyposażenia i wyposażenie 150 000zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  163 000zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 usługi związane z pielęgnacją zieleni (koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów, odśnieżanie) 2 400zł
2 usługi związane z remontami 6 000zł
3 usługi sprzątające 2 400zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  10 800zł/rok
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Uważam, że projekt nie będzie wymagał wycinki drzew i krzewów.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Szacunkowe koszty realizacji projektu przez pomysłodawcę zostały niedoszacowane (zbyt mała kwota na dokumentację projektową oraz przygotowanie terenu i podłoża. Oszacowane przez pomysłodawcę koszty, które będą generowane w latach następnych zostały również niedoszacowane (oszacowane zostały na kwotę 10 800 zł, a orientacyjna kwota według uśrednionych stawek wyniosła 13 630 zł). Zgodnie z art. 4 uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka zgłaszany projekt musi spełniać rożne kryteria m.in.: w § 5 ust. 5 pkt. 6 - W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości - według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości.
Data dodania 2024-03-14 19:55:17
Data przyjęcia 2024-03-19 10:47:59
Data modyfikacji 2024-07-04 13:07:45
Powrót