Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

27

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Wrotkowisko

Lokalizacja
(52.54189252994014, 19.75638798334546)
Ulica Teren Miejskiego Centrum Sportów Miejskich
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Budowa wrotkowiska wraz z bandami ochronnymi do bezpiecznej nauki i doskonalenia na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach. Obiekt powstanie na Podolszycach Północnych na terenie Centrum Sportów Miejskich. Będzie służył mieszkańcom miasta i okolic jako wrotkowisko.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Wrotkowisko zlokalizowane będzie w Płocku w Parku Północnym przy ul. Walecznych w sąsiedztwie boisk sportowych na działkach 293/187, 2906/150 – teren 3US zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku. Dojście od strony boisk.

Projekt zakłada budowę obiektu służącego mieszkańcom Płocka przez cały rok tj. ogólnodostępnego placu o wymiarach 30x60 m2 w kształcie boiska hokejowego (owal) otoczonego bandami pełniącego funkcję wrotkowiska wraz z oświetleniem oraz z możliwością w przyszłości rozbudowy o zadaszenie oraz budowę pawilonów użytkowych (wypożyczalnia sprzętu, pawilon gastronomiczny, miejsce na szafki, miejsce na reklamę na bandach ochronnych). Powierzchnia całkowita samej płyty boiska to 1800 m2. Wrotkowisko służyć będzie osobom zainteresowanym nauką i doskonaleniem jazdy na: rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Dedykowane użytkownikom w każdym wieku (dzieci, młodzież, dorosli, seniorzy) znajdującym się na różnych poziomach zaawansowania: od amatorów, po sportowców wyczynowych.

Centrum Sportów Miejskich w Płocku to miejsce, któe już od lat doskonale sprawdza się jako teren, do którego mieszkańcy miasta i okolic chętnie przychodzą uprawiać rekreację ruchową, sport amatorski jak i wyczynowy. Budowa kolejnej profesjonalnej strefy przyczyni się do uatrakcyjnienia tego terenu co przyciągnie jeszcze więcej osób aktywnych fizycznie jak i tych, którzy będą chcieli tą aktywność rozpocząć. Teren ten jest już sprawdzony i spełnia zasadę ogólnodostępności, gdzie każdy mieszkaniec miasta jak i gość może bezpłatnie ćwiczyć na profesjonalnuie przygotowanych strefach.

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję miejskiego wrotkowiska zlokalizowanego w sąsiedztwie boisk sportowych znajdujących się w Parku Północnym w Płocku.  

Potencjalni odbiorcy / użutkownicy projektu:

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, rodziny z dziećmi, uczniowie szkół , grupy sportowe, wszyscy mieszkańcy Płocka i okolic.

Koszty utrzymania:

Obiekt nie będzie generował stałych kosztów utrzymania. Biorąc pod uwagę jednak okresowe czynności porządkowe takie jak np koszty sprzątania, usuwania liści, mogą wynosić ok. 10.000 zł rocznie.

Kosztorys:

Kosztorys zawiera wartość szacunkową pod wrotkowisko, w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:

• wykonanie niwelacji terenu

• korytowanie

• montaż obrzeży na ławie z oporem

• wykonanie podbudowy ze żwiru 15cm

• wykonanie podbudowy betonowej B15 10cm

• wykonanie izolacji z foli Pe

• wykonanie izolacji ze styropianu ekstrudowanego 5cm

• wykonanie nawierzchni betonowej zdylatowanej z impregnacją

• wykonanie odwodnienia liniowego obwodowego

• wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wokół wrotkowiska

• montaż band z bramkami i furtkami oraz bramą

Wrotkowisko wykonane będzie na terenie z wymianą gruntu na warstwę podbudowy ze żwiru 15 cm i betonu 10 cm oraz nawierzchni betonowej 10-16cm. Wrotkowisko nie będzie ogrodzone ale posiadać będzie bandy wyznaczające boisko. Przyszłościowo będzie możliwość aby wrotkowisko było zadaszone dlatego przed wykonaniem płyty należy wykonać stopy żelbetowe i ławy fundamentowe zintegrowane z płytą wrotkowiska.

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

- beton B30 o nawierzchni szlifowanej grubości 10-16 cm ze zbrojeniem włóknem stalowym np. Baumix w ilości 25 kg/m3, hydrotechniczny W8, o mrozoodporności F150 i wytrzymałości na ścieranie 2,5 cm³/50 cm²

- folia PE 2x

- styropian ekstrudowany XPS S70 grubości 5 cm

- foli PE 2x

- podbudowa z chudego betonu B10 grubości 10 cm

- zagęszczony żwir wielofrakcyjny o uziarnieniu 0-31,5mm 15 cm

- grunt rodzimy.

Plac zostanie ograniczony obrzeżami betonowymi 8/30/100cm jednostronnie fazowanymi z ławach z oporem. Górna płaszczyzna obrzeży zlicowana z nawierzchnią betonową. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego 5,00 m × 5,00 m na głębokość 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe. Po 30 dniach należy założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatacje masą silikonowo-akrylową lub woskiem. Nawierzchnię utwardzoną należy usytuować powyżej otaczającego terenu w sposób uniemożliwiający wpływanie wody z terenu na nawierzchnię wrotkowiska.

Nawierzchnia powinna być:

- równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

Odwodnienie liniowe z korytek z tworzywa sztucznego z pokrywą z tworzywa czarnego, wymiar 130 x 105 ze spadkiem wewnętrznym. Projektowane odwodnienie włączyć poprzez odpływy dolne 110 mm do kanalizacji deszczowej z rur PCV 160mm.

Bandy profesjonalne polietylenowe wyposażone w bramę wjazdową dla rolby. Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej, wypełnienie bandy z polietylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV, o grubości 10 mm. Wysokość bandy ok. 1,2 m.

Wymiar wrotkowiska 30x60 m zaokrąglone w kształcie owalu.

 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Wrotkowisko - aktualnie w mieście nie ma już miejsca gdzie mieszkańcy miasta mogli by się spotykać i uprawiać aktywność wrotkarską (rolki, wrotki, hulajnoga, deskorolka) takie miejsce było na parkingu przy Orlen Arenie na górnym poziomie, jednakże miejsce to zostało przerobione na placyk manewrowy dla aut i motocykli. Nasz projekt da mieszkańcom kolejne, nowe i tym razem dedykowane miejsce do uprawiania wrotkarstwa.

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach powinno być integrowane i mobilizowane do wspólnego działania nasz projekt daje tą możliwość gdzie w jednym miejscu będzie możliwość poznawania nowych ludzi, nawiązywania przyjaźni oraz uczenia się od siebie nawzajem.

Jednocześnie założeniem jest budowa obiektu służącego mieszkańcom jako obiekt do jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach. Dodatkowo ideą jest stworzenie obiektu, który w przyszłości będzie mógł być zadaszony, tak aby mógłby być wykorzystywany także w deszczowe dni. Jednocześnie zamontowanie band ochronnych, zapewni bezpieczne warunki dla osób początkujących z niego korzystających i również pozwoli na profesjonalne wykorzystanie. Na takim boisku będzie można przyprowadzać różnego rodzaju warsztaty i rozgrywki sportowe. Bandy będą stanowić również powierzchnię reklamową dla miasta. Celem projektu jest aktywizacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Płocka i okolic do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez cały rok, stworzenie miejsca dla osób poszukujących, bezpiecznego miejsca do nauki sportów wrotkarskich oraz integracji społecznej. Dodatkowo będzie to miejsce na urozmaicenie lekcji WF-u w szkołach z terenu Płocka.

 Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji. Projekt Centrum Sportów Miejskich w Płocku to już od lat sprawdzony projekt, z którego korzystają mieszkańcy Płocka i okolic. Rozbudowa o kolejną profesjonalną strefę poszerzy atrakcyjność i pobudzi społeczeństwo do uprawiania aktywności.

Uzasadnienie dla realizacji projektu:

1.Bezpłatny dostęp dla mieszkańców Płocka

2.Wydłużenie czasu funkcjonowania obiektu na sezon letni i zimowy

3.Wykorzystanie obiektu do celów rekreacyjno/sportowych w okresie letnim i zimowym

4.Możliwość przeprowadzenia rozgrywek sportowych

5.Profesjonalizacja obiektu , który ma szansę stać się miejscem użyteczności publicznej integrującym lokalną społeczność

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1

Kosztorysz inwestorski zawierający wszystkie projekty i prace potrzebne do wykonania obiektu - WROTKOWISKO

Prace do pozwolenia na budowe takie jak: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, wizualizacje 3d, opracowanie bioz, mapa dc projektowych, badanie geotechnicne, koordynacja projketu, sprawy urzędowe i opłaty.

 

Prace do rozpoczęcia budowy takie jak: projekt techniczny (b. architektoniczna), projekt techniczny (b. konstrukcyjna), projekt techniczny (b. drogowa), projekt techniczny (b. sanitarna), projekt techniczny (b. elektryczna)

 1 774 578,55 zł

 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1 774 578,55 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzatanie okresowe, oświetlenie 10 000,00 zł
2    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  10 000,00 zł

 

Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nasz projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów, a wręcz pozwoli na kolejne nowe nasadzenia drzew i krzewów co uatrakcyjni ten teren w zieleń.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_ROLKOWISKO (1).png
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji wynosi 1 990 000 zł. Niezbędna jest zmiana zakresu projektu. Rekomenduje się wyłącznie wykonanie wrotkowiska. W zależności od wielkości, koszt roczny lodowiska (budowy, eksploatacji i demontażu) może wahać się od 1 do 5 mln zł. Pomysłodawca proponuje duże lodowisko (1800m2) o wymiarach boiska hokejowego i koszt ten może być bliższy górnej szacowanej granicy. Przekracza to kwotę dla projektu ogólnomiejskiego, jak również kwotę kosztów generowanych przez projekt w kolejnych latach.
Data dodania 2024-03-14 15:07:59
Data przyjęcia 2024-03-19 11:18:41
Data modyfikacji 2024-07-04 13:54:06
Powrót