Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

19

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

TEREN REKREACJI DLA SKARPIAN

Lokalizacja
(52.55445997120638, 19.664391498247706)
Nazwa osiedla Skarpa
Ulica Na Skarpie
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
sport
inna
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
PROJEKT JEST KONTYNUACJĄ INWESTYCJI NAD JAREM ( ETAP II): ZOSTAŁO WYBUDOWANE BOISKO SPORTOWE, PLAC ZABAW ORAZ ODCINEK ŚCIEŻKI PIESZEJ. ISTNIEJĄCA ŚCIEŻKA MA BYĆ DALEJ KONTYNUOWANA W KIERUNKU WSCHODNIM, A PO OBU JEJ STRONACH ZOSTANIE ZAPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE, KTÓRE MA SŁUŻYĆ REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA, ZARÓWNO DZIECIOM JAK DOROSŁYM. SKARPA NAD JAREM JEST IDEALNYM MIEJSCEM DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH DLA ODPOCZYNKU PO PRACY CZY W WEEKENDY. DLATEGO PROPONUJE SIĘ KONTYNUACJĘ ROZPOCZĘTEJ ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOŚWIETLENIEM, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAKI NA ROWERY, NASADZENIA ZIELENI NA RABATACH I DRZEW, ZAARANŻOWANIE CZĘŚCI PRZESTRZENI W FORMIE ŁĄKI KWIETNEJ NA KTÓREJ ZNAJDĄ SIĘ PLATFORMY MAJĄCE SŁUŻYĆ JAKO LEŻAKI, BUDOWĘ GÓRKI SANECZKOWEJ Z ZIELENIĄ IZOLACYJNĄ KTÓRA W LATO BĘDZIE MOGŁA BYĆ WYKORZYSTYWANA DO JAZDY ROWEROWEJ ( ZGODNIE Z ETAPEM III OBECNA GÓRKA MA BYĆ ZAADAPTOWANA NA NATURALNY PLAC ZABAW).
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

PROJEKT JEST KONTYNUACJĄ INWESTYCJI NAD JAREM (ETAP II): ZOSTAŁO WYBUDOWANE BOISKO SPORTOWE, PLAC ZABAW ORAZ ODCINEK ŚCIEŻKI PIESZEJ.

ISTNIEJĄCA ŚCIEŻKA MA BYĆ DALEJ KONTYNUOWANA W KIERUNKU WSCHODNIM, A PO OBU JEJ STRONACH ZOSTANIE ZAPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE, KTÓRE MA SŁUŻYĆ REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA, ZARÓWNO DZIECIOM JAK DOROSŁYM. SKARPA NAD JAREM JEST IDEALNYM MIEJSCEM DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH DLA ODPOCZYNKU PO PRACY CZY W WEEKENDY. DLATEGO PROPONUJE SIĘ KONTYNUACJĘ ROZPOCZĘTEJ ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOŚWIETLENIEM, MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI, STOJAKI NA ROWERY, NASADZENIA DRZEW I ZIELENI NA RABATACH, ZAARANŻOWANIE CZĘŚCI PRZESTRZENI W FORMIE ŁĄKI KWIETNEJ NA KTÓREJ ZNAJDĄ SIĘ PLATFORMY MAJĄCE SŁUŻYĆ JAKO LEŻAKI, BUDOWĘ GÓRKI SANECZKOWEJ Z ZIELENIĄ IZOLACYJNĄ KTÓRA W LATO BĘDZIE MOGŁA BYĆ WYKORZYSTYWANA DO JAZDY ROWEROWEJ (ZGODNIE Z ETAPEM III OBECNA GÓRKA MA BYĆ ZAADAPTOWANA NA NATURALNY PLAC ZABAW).

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

REALIZACJA PROJEKTU MA NA CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW REKREACJI   NA TERENIE OSIEDLA SKARPA, ORAZ MA SŁUŻYĆ ZACHĘTĄ DO WYJŚCIA Z DOMU NA SPACER SENIOROM JAK I DZIECIOM.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Opracowanie dokumentacji projektowej 45.000,00
2 Roboty budowlane 500.000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  545.000,00
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 koszty energii na oświetlenie terenu, opróżnianie śmietniczek, powierzchniowe znieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodnika, cięcie krzewów i żywopłotów, koszenie trawy i łąki, odśnieżanie, posypywanie chodnika. 24.000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  24.000,00
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów NIE BĘDĄ WYCINANE DRZEWA, BĘDĄ PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji wynosi 545.000 zł.
Data dodania 2024-03-13 10:53:47
Data przyjęcia 2024-03-14 14:15:10
Data modyfikacji 2024-07-04 13:12:36
Powrót