Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

28

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

WSPINAJ SIĘ RAZEM Z NAMI - ścianka wspinaczkowa dla każdego

Lokalizacja
(52.54178837142936, 19.75607237410456)
Ulica Ofiar Katynia - działka nr 293/187 (obr.1)
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada budowę zewnętrznej ścianki wspinaczkowej w oparciu o przygotowaną w tym celu dokumentację projektowo-kosztorysową
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej oraz budowę zewnętrznej ścianki wspinaczkowej  (metodą:  zaprojektuj i wybuduj). Dokumentacja obejmie powstanie około 300 m. kw. powierzchni panelu wspinaczkowego, w tym boulderowni. Obiekt będzie miał do 12 metró wysokości (ustalenia planu miejscowego) i około 25 metrów długości (układ czworokąta, trójkąta lub liniowy w zależności od możliwości lokalizacyjnych). Zapewni to około 300 metrów kw. panelu wspinaczkowego.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.
Podstawowym celem projektu jest promowanie sportów wspinaczkowych pośród mieszkańców Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Jej budowa da możliwość przyciągnięcia zarówno mieszkańców Płocka, jak również miłośników wspinaczki z całej centralnej Polski. Potrzeba realizacji projektu jest wynikiem z dotychczasowych doświadczeń wskazujących na konieczność istnienia obiektu pozwalającego na uprawianie tej dyscypliny na "świeżym powietrzu".

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.
Realizacja projektu poprawi dotychczasowe warunki uprawiania tej formy rekreacji. Wspinaczka jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną sportu, o czym świadczy włączenie jej do kręgu dyscyplin olimpijskich, a jednocześnie dla wielu osób stała się stylem życia stanowiąc nieodłączny element w spędzaniu wolnego czasu.
Najważniejszym wpływem projektu na życie mieszkańców jest:

 • zwiększenie dostępności i wzbogacenie oferty infrastruktury sportowej miasta Płocka dla mieszkańców
 • promowanie zdrowego trybu życie poprzez rekreacyjne uprawianie sportów wspinaczkowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 • promocja sportów wspinaczkowych w duchu ideii olympijskich
 • atrakcji turystycznej, a tym samym zwiększenie ruchu turystycznego
 • promocja spędzania wolnego czasu poprzez uprawaianie sportów wspinaczkowych

Należy podkreślić, iż uprawianie sportów wspinaczkowych ma niepodważalny wpływ, taki jak:

 • zbuduje pozytywną energię i pozytywne nastawienie do świata
 • zbuduje Twoje ciało, spali zbędne kalorie, przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym
 • zbuduje i wzmocni więzi miedzyludzkie, poznasz nowych fajnych ludzi
 • jest sportem dla każdego, niezależnie od wieku
 • zbuduje Twoją samodyscyplinę, wytrwałość i pokorę
 • nauczy Cie pokonywać Twoje bariery, zarówno fizyczne jak i psychiczne - poczujesz dreszcz emocji
 • da inpuls do poznawania miejsc, w których warto się wspinać, a tym samym poznasz kawałek świata i zachwycisz się pięknem przyrody

3. Atrakcyjność projektu.
Projekt został przygotowany w celu podniesienia atrakcyjności Miasta oraz istniejących w pobliżu Parku Północnego obiektów tworzących Centrum Sportów Ekstremalnych. Dzięki temu ze ścianki będzie mogło korzystać więcej mieszkańców Płocka, a ona sama umożliwi szersze promowowanie sportów wspinaczkowych, zdrowego trybu życia i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  100.000 zł
2 Przebudowa ścianki  900.000 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1.000.000 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Zmiany układu dróg wspinaczkowych wraz z czyszczeniem (tzw. przekrętka) 5.000 zł
2 Przegląd 1.400 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  10.000 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Brak
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Ścianka wspinaczkowa wymaga bieżącej obsługi i konserwacji, w innym przypadku wybudowana i tak pozostawiona bez stałej obsługi wykwalifikowanego personelu, stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników, głównie dzieci, które również miałyby z niej korzystać. Koszty związane z obsługą, konserwacją i utrzymaniem ścianki, które wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom przewyższają kwotę 5% wartości projektu, co narusza zapisy regulaminu.
Data dodania 2024-03-07 11:37:51
Data przyjęcia 2024-03-20 09:22:07
Data modyfikacji 2024-07-04 13:12:25
Powrót