Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

8

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Zielona energia dla płockich wioślarzy

Lokalizacja
(52.53457599230005, 19.70025638248624)
Nazwa osiedla Wyszogrodzka
Ulica Juliusza Kawieckiego 1.
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt przewiduje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia w energię obiektów i urządzeń sportowych Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Obecnie koszty energii elektrycznej są największym obciążeniem dla klubu, który w latach 2008-2012 przeszedł generalny remont i termomodernizację. Obiekty klubowe zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia cieplne - pompy ciepła oraz wentylację mechaniczną, które to instalacje są bardzo energochłonne (60.000 kWh/ rok). Zarówno ilość zużywanej energii elektrycznej jak i rosnące jej koszty są ogromnym obciążeniem finansowym klubu, pochłaniającym blisko połowę budżetu, przez co nie starcza środków na działalność sportową i rozwój najstarszej dyscypliny sportowej w Płocku - kolebki sportu płockiego, jaką jest wioślarstwo. Fotowoltaika, tak popularna w ostatnim czasie, jest najlepszym rozwiązaniem problemów PTW i pozwoli oddalić widmo bankructwa czy zamykania obiektów sportowych na okresy zimowe w przyszłości.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt przewiduje montaż dwóch instalacji na budynkach Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego:

I. Instalacji fotowoltaiki o mocy 20 kWp – na  budynku hangarów. Instalacja zaopatrywałaby głównie 4 pompy ciepła  oraz  pozostałe urządzenia elektroenergetyczne

II. Instalacja zespołu kompensacji mocy biernej  - instalacji zmniejszającej koszty opłat za energię, o której zapomniano podczas projektowania instalacji pomp ciepła. Budynki, na których przewidziana jest instalacja 40 paneli posiadają odpowiednią powierzchnię i strukturę dachową z odpowiednim nasłonecznieniem.

Realizacja  projektu obejmuje następujące działania:

• Przygotowanie pełnej dokumentacji (projekt rozmieszczenia paneli, dokumenty do zgłoszenia do OSD)

• Uzgodnienie projektu z uprawnionym specjalistą ds. ochrony p.poż

• Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru instalacji i jej uruchomienia

• Zgłoszenie instalacji do OSD

Warunki gwarancji

Panele fotowoltaiczne Gwarancja producenta na panele – 12 lat na uszkodzenia mechaniczne i wady ukryte; 25 lat gwarancji na produktywność – minimum 83,8% początkowej produktywności po 25 latach.

Pozostałe cechy paneli:

• Panele „Tier 1” wg agencji ratingowej Bloomberg – najwyższa jakość i bankowalność

• Wyłącznie najnowocześniejsze technologie – PERC lub TOPCon half-cut, MBB

• Moduł MBB z multiliniową szyną - przeprojektowana szyna zbiorcza, większa powierzchnia komórki, zmniejszone  straty mocy.

• Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy 0/+5W

• Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne: obciążenie silnym wiatrem 3800 Pa; obciążenie śniegiem 5400   Pa;

• Wysoka wydajność przy słabym nasłonecznieniu. Dostarcza energii nawet w deszczowe i pochmurne dni.

• Wolne od PID. Wolne od degradacji indukowanym napięciem

• Duża wytrzymałość na ekstremalne warunki – zaliczone wszystkie certyfikowane testy przez TÜV: próba korozyjna w  mgle solnej,     próba korozyjna w amoniaku, próba pyłu i piasku, próba ogniowa.

Inwertery

Inwertery marki Huawei – światowego lidera w produkcji inwerterów fotowoltaicznych, oraz jednego z wiodących koncernów technologicznych na świecie. Gwarancja na inwertery 10 lat (dla inwerterów o mocy powyżej 20 kW – gwarancja 5 lat), z możliwością przedłużenia nawet do 20 lat.  

System montażowy

System montażowy uznanych polskich producentów Elementum, Hetmaniok, Energy5, Corab wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej. Gwarancja 10 lat na system montażowy.

Montaż 

Gwarancja 5 lat na usługę montażu i uruchomienia instalacji, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna instalacji –  monitoring uzysków, wsparcie infolinii.

Termin realizacji 4-8 tygodni od podpisania umowy                                                                                                                                     

 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Rosnące ceny energii elektrycznej stają się  problemem dla wszystkich mieszkzńców Płocka. a szczególnie  dla instytucji i zakładów pracy, którzy ponoszą znacznie wieksze koszty niż osoby prywatne. Płockie Towarzystwo Wioślarskie- stowarzyszenie / klub sportowy non profit, posiada w użyczeniu od Gminy Płock, obiekty , którymi zarządza i które musi utrzymać / ogrzać na własny koszt. 

Łączne zużycie energii na oświetlenie i ogrzanie obiektów oraz zasilanie innych urządzeń niezbędnych w procesie szkolenia sportowego wynosi około 80 tysięcy kWh  na rok , co generuje koszty rzędu 150 - 200 tysięcy złotych na rok, w zależności od tarcz ochronnych lub innych regulacji państwowych. PTW nie stać na taki wydatek a dotychczasowe rachunki za energię pochłaniając połowę budżetu klubu powodują ograniczenie działalności stricte sportowej nie wspominając już o jakimkolwiek rozwoju...

Fotowoltaika wydaje się być jedynym, jak na ten czas, wyjściem z tej trudnej sytuacji.   Przy pomocy społeczeństwa Miasta Płocka jest szansa na tę inwestycję i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego  oraz finansowego na wiele lat.   Płockie Towarzystwo Wioślarskie ze swym dorobkiem sportowym i organizacyjnym jest chlubą dla miasta i jego mieszkańców, dlatego ta inwestycja może pomóc klubowi w pomnażaniu jego dorobku i ochronie dziedzictwa wypracowanego przez jego Członków na przestrzeni 141 lat.  Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizację tego projektu jest jego ekologiczność. Gwarantuje czyste powietrze i komfort dla spacerowiczów nad Wisłą jaki zwiedzającym ogród zoologiczny, z którym sąsiaduje klub. Nie wymaga również jakiejkolwiek ingerencji w otaczającą przyrodę (tereny Natura 2000)   Projekt ,, Zielona Energia Dla Płockich Wioślarzy" zrealizowany byłby z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i według najnowszych standardów co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 instalacja fotowoltaiki 2 kWp 120.000,-
3 instalacja zespołu kompensacji mocy biernej (do pomp ciepła) 32.000,-
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  152.000,-
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 serwis pogwarancyjny 5.000,-
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5.000,-
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Realizacja projektu nie ingeruje w przyrodę, nie wymaga wycinki jakichkolwiek roślin. Projekt jest wybitnie proekologiczny.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności w rozumieniu §5 ust. 4 pkt 12 lit. a Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.
Data dodania 2024-03-05 10:52:33
Data przyjęcia 2024-03-12 12:13:42
Data modyfikacji 2024-07-04 13:05:39
Powrót