Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

4

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Mamo, Tato. Chcę się urodzić. In Vitro dla płockich par

Lokalizacja
(52.53196562042138, 19.685034974318985)
Ulica Płock
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
sprawy obywatelskie
inna
Potencjalni użytkownicy projektu dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada zabezpieczenie środków finansowych dla młodych par, które zmagają się z problemem niepłodności lub bezpłodności.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt polega na zabezpieczeniu środków finansowych na realizację aktualnie realizowanego Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców płocka.

Z projektu mogłoby skorzystać ok. 20 par z naszego miasta. Szacunkowa kwota dofinansowania na parę wynosiłaby ok. 10 000 zł. 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Realizacja projektu jest bardzo potrzebna, gdyż problem niepłodności dotyka coraz więcej par.

Dzietność spada również z powodów zdrowotnych, leżących zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn. Przyczyną często bywa niepłodność – stan, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną częstotliwością 3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.

Niepłodność to zaburzenie zwykle odwracalne. Może być spowodowane wieloma różnymi czynnikami, np. niewłaściwą gospodarką hormonalną, złym odżywianiem się, stresem, czynnikami psychogennymi, nieznajomością cyklu miesiączkowego kobiety, zażywaniem używek, przebytymi infekcjami narządów rodnych, chorobami przewlekłymi (cukrzyca, otyłość, choroby nerek, nadciśnienie tętnicze) itp.

Ciągle rozwijają się nowe metody leczenia niepłodności. Podstawą postępowania jest zawsze szczegółowa ocena płodności kobiety i mężczyzny oraz liczne badania – hormonalne, infekcyjne, obrazowe, genetyczne, badania nasienia, ocena cyklu miesiączkowego kobiety.

Leczenie stosuje się w zależności od przyczyny niepłodności. Jedną z metod jest IVF (ang. In Vitro Fertilization) czyli zapłodnienie pozaustrojowe (zwane też sztucznym zapłodnieniem).

Co więcej, z In Vitro mogą skorzystać także osoby zmagające się z bezpłodnością, ponieważ dzięki tej metodzie możliwa jest adpocja komnórek jajowych czy zarodbków od innych osób.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 20 par 10 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  200 000
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji wynosi 200.000 zł.
Data dodania 2024-02-28 11:22:43
Data przyjęcia 2024-03-14 14:09:31
Data modyfikacji 2024-07-04 13:03:22
Powrót