Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Osiedlowy zieleniec

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

10

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
kultura
środowisko
Potencjalni użytkownicy dzieci
dorośli
seniorzy
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica dz. nr 173/62 (Kochanowskiego 15a i 15b)
Krótki opis o potrzebie zieleni w miastach nikogo nie trzeba przekonywać. O integracji społeczeństwa a szczególnie w dobie pandemii także. "Osiedlowy Zieleniec" doskonale wpisuje się w potrzeby małej społeczności jaką są mieszkańcy osiedla Kochanowskiego, osiedla będącego w samym sercu Książęcego Miasta Płocka łączącego dwa pokolenia mieszkańców, tych, którzy identyfikują się z nim od początku powstania osiedla a także nowych, młodych osób i ich dzieci. "Osiedlowy Zieleniec" będzie świetnym miejscem wypoczynku, relaksu, zatrzymania się na chwilę i odpoczynku od codzienności w samym centrum miejskiego zgiełku.
Charakterystyka

Projekt zakłada modernizację terenu, który w obecnej chwili nie jest wykorzystany i nie służy w należyty sposób mieszkańcom osiedla.
Zgodnie z założeniem projektu powstać na nim ma "Osiedlowy Zieleniec" czyli miejsce wypoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Kochanowskiego.
Działka o numerze 173/62, na której planowany jest projekt, zlokalizowana jest od strony wschodniej budynku Kochanowskiego 15a i Kochanowskiego 15b, znajduje się w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, której to Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt i wyraził chęć współpracy.

Modernizacja polegałaby na wykonaniu nowych trawników, nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, ustawieniu kilku ławeczek i urządzeń, które stworzyłyby możliwość wypoczynku i spędzenia tam wolnego czasu, np. z ciekawa książką.

Zdecydowane "za" projektem przemawia ogromna potrzeba zazieleniania miasta co ma bardzo duży pozytywny wpływ na polepszanie jakości powietrza. Z pewnością łagodzi skutki zmian klimatu poprzez obniżanie temperatury i ograniczanie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę mikroklimatu oraz retencję wód opadowych.
Warto wspomnieć, iż stwierdzamy brak miejsc o podobnym przeznaczeniu na terenie naszego osiedla.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie terenów zielonych naszego miasta. Istnieje nieograniczona potrzeba zazieleniania wszystkich możliwych wolnych miejsc. Degradacja środowiska postępuje w zastraszającym tempie co niestety bardzo negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Na osiedlu Kochanowskiego mieszka wielu seniorów, którzy większość swojego wolnego czasu spędzają w mieszkaniach, niejednokrotnie w samotności. Realizacja tego projektu stworzy im możliwość wyjścia z domu, spotkania się ze znajomymi i spędzenia wolnego czasu w pobliżu zamieszkania w przyjaznym środowiska. Oczywiście z uroków "Osiedlowego Zielenica" będzie mógł korzystać każdy kto lubi spędzać czas w otoczeniu przyrody

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty utrzymania w całości będzie pokrywała Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, prace porządkowe, przygotowanie gruntu 160 000,00
2 Przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników oraz chodników 65 000,00
3 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zakup materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń oraz trawników 13 500,00
4 Zakup urządzeń i montaż (ławki, śmietniczki, szachownice) oraz wyznaczenie boiska i przygotowanie terenu do gry w badmintona 3 000,00
5 Montaż oświetlenia wraz z przyłączem elektrycznym 50 000,00
6    
7    
8    
9    
10   440 000,00
RAZEM:  
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Przedmiotowa inwestycja powiększy zasoby terenów zielonych
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.553552434905576, 19.699943564200368)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 545 000 zł.
Data dodania 2022-04-04 10:01:52
Data przyjęcia 2022-04-04 10:03:18
Data modyfikacji 2022-08-01 08:11:19
Powrót