Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Projekt zagospodarowania terenu zielonego wraz z wybiegiem dla psów

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

39

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
rodziny z dziećmi
zwierzęta
Nazwa osiedla Zielony Jar
Ulica Batalionu Parasol
Krótki opis W ramach projektu osiedlowego powstanie projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Batalionu Parasol (działka nr. 3187/28) oraz wybieg dla psów. Projekt zagospodarowania będzie zawierał aranżację całej przestrzeni z uwzględnieniem rozmieszczenia jak największej ilości zieleni (różnego rodzaju drzewa, krzewy oraz kwiaty), ławek, śmietniczek oraz ścieżek spacerowych z nawierzchni przepuszczalnej dla wody. Dodatkowo projekt zawierać będzie wykonanie orlika o wymiarach 25 m x 15 m, z wytyczonym boiskiem do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Projekt ma przewidzieć także rozmieszczenie oświetlenia oraz przynajmniej jednego stołu do ping ponga. Teren ten jest jedyną tak dużą i niezagospodarowaną przestrzenią na osiedlu Zielony Jar (około 5 500 m2.)
Charakterystyka

W ramach projektu osiedlowego powstanie:

-projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Batalionu Parasol (działka nr. 3187/28),

-wybieg dla psów, w jego skład wejdzie - ogrodzenie panelowe ze śluzą, oświetlenie terenu, strefa spacerowa, cztery ławki, dwie śmietniczki z uchwytami na woreczki na odchody, nasadzenia w postaci 5 drzew, oraz 5 drewnianych przeszkód dla psów. 

Projekt zagospodarowania będzie zawierał aranżację całej przestrzeni z uwzględnieniem:

-rozmieszczenia jak największej ilości zieleni (różnego rodzaju drzewa oraz, krzewy, kwiaty),

-ławek,

-śmietniczek,

-ścieżek spacerowych z nawierzchni przepuszczalnej wodę,

-wykonanie orlika o wymiarach 25 m x 15 m. Na orliku będzie wytyczone boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, oświetlenie,

-stół do ping ponga.

Teren ten jest jedyną tak dużą niezagospodarowaną przestrzenią na osiedlu Zielony Jar (około 5 500 m2). Poza wyposażeniem terenu w zieleń i niezbędną infrastrukturę, projekt p owinien zawierać wszystkie prace jakie są niezbędne do zagospodarowania tego terenu: uprzątnięcie, wyrównanie, odwodnienie i przygotowanie koniecznej infrastruktury. W efekcie realizacji projektu osiedlowego ma powstać plan zagospodarowania wraz z kosztorysem i wizualizacją, która wkomponuje wszystkie wspomniane elementy. W ramach projektu ma także fizycznie powstać psi wybieg, który będzie uwzględniony w projekcie zagospodarowania terenu jako istniejący.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest rozpoczęcie prac dążących do zagopspodarowania terenu przy ulicy Batalionu Parasol.  Jet to teren zapomniany, który służy obecnie tylko jako ogromny plac do wyjścia z psem. Jego możliwości oraz atuty są bardzo duże. Blisko 5500 metrów przestrzeni pozwala na zagospodarowanie jej w sposób przyjazny dla wielu mieszkańców - fanów sportu, czworonogów oraz rekreacji i rodzinnych spotkań na łonie natury. 

2. Mieszkańcy dzięki realizacji projektu zyskają bezpośrednio miejsce, gdzie mogą wyprowadzić psy w bezpieczny sposób, a także projekt zagospodarownia terenu, który od lat uchodzi za zapomniany. Po zagospodarowaniu z pewnością na nowo zacznie on służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań i integracji, zamiast świecić pustkami. Odpowiedni projekt zapewni wiele form rozrywki i rekreacji, dzięki czemu mieszkańcy osiedla będą mogli realizować swoje pasje i odpoczywać, a dzieci bawić się w bezpieczny sposób. 

3. Atrakcyjność projektu jest bardzo wysoka, ze względu na brak psiego parku oraz boiska do piłki nożnej po tej stronie osiedla. Osiedle Zielony Jar wciąż się powiększa, a psy wciąż wyprowadzane są "na dziko". Brakuje tu kilku istotnych elementów, umożliwiających mieszkańcom rekreację i integrację. Atrakcyjność podwyższa dodatkowo fakt, że dzięki projektowi uporządkowany zostanie teren, który jest wizualną antyreklamą osiedla, od lat niepasującą do pozostałej jego części.  

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 utrzymanie zieleni - 1 rok 12000
2 sprzątanie - 1 rok 6000
3 naprawy infrastruktury - 1 rok 3000
4

 

 
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  21000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 wykonanie projektu zagospodarowania zgodnie zgodnie z wytycznymi z opisu projektu 40000
2 Wykonanie wybiegu dla psów wraz z ogrodzeniem, elementami wyposażenia, przeszkodami do zabaw dla psów, ławkami, śmietniczkami, altaną, nasadzeniami 180000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  220000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt przewiduje wzbogacenie terenu w zieleń oraz pielęgnację już istniejącej. W związku z realizacją projektu nie przewiduje się żadnych wycinek drzew i krzewów.
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.53718459591916, 19.764858843981514)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 305 000 zł.
Data dodania 2022-03-09 10:52:30
Data przyjęcia 2022-03-14 13:17:57
Data modyfikacji 2022-08-01 10:57:53
Powrót