Szczegóły projektu
Szablon: Osiedlowy

Nazwa projektu

Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) - warsztaty filmu animowanego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

6

Charakter projektu Projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Jakubowskiego
Krótki opis Projekt zakłada stworzenie pracowni do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową przy użyciu stołów montażowych, lightboxów (stoły podświetlane), aparatów fotograficznych, komputerów i dedykowanego oprogramowania. Częścią projektu będą również warsztaty na zrekonstruowanym stole trickowym autorstwa wybitnego płocczanina, twórcy filmów awangardowych - Stefana Themersona. Uczestnikami zajęć będzie młodzież w wieku 10-15 lat. Do współpracy zaprosimy polskich twórców filmów animowanych.
Opis

IDEA

Projekt zakłada połączenie dwóch, wydawałoby się niemożliwych do połączenia, światów; świata technik komputerowych ze światem pracowni manualnej, czyli animacją poklatkową. To technika tak stara jak kino, tradycyjna, przy której najważniejszą rolę odgrywa wyobraźnia, nie wymaga specjalnych zdolności plastycznych. Animować można wszystko: rysunek, plastelinę, sól, przedmioty codziennego użytku. Filmy są realizowane zwykle w małych grupach, a przy tym konieczna jest współpraca, skupienie i porozumienie. Animacja to niezwykle kreatywna i rozwijająca dziedzina sztuki.

Komputer jest dziś przedmiotem osobistego użytku, narzędziem pracy i rozrywki. Jak każde narzędzie może stanowić zagrożenie, ale może też być użyteczne. Przez nasze warsztaty chcemy pokazać, że komputer, technologia IT może być wsparciem w procesie twórczym, stać się środkiem do podejmowania takich działań, a z czasem pomysłem na realizacje ścieżki, kariery zawodowej.

Dla kogo?

Projekt zakłada uruchomienie otwartych zajęć dla młodych ludzi w wieku 10 – 15 lat, mieszkańców Płocka. Mają to być stałe zajęcia odbywające się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, przez cały rok szkolny. Będą prowadzone przez instruktorów z POKiS lub MDK. Do współpracy zaprosimy znanych twórców filmów animowanych, zarówno doświadczonych reżyserów (Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Robert Turło, Monika Kuczyniecka), scenarzystów czy techników animacji, jak i studentów szkół artystycznych. Będą to głównie zajęcia praktyczne z animowania przedmiotów, pracy w różnych technikach (plastelina, rysunek, wycinanka, materiały sypkie, etc.), nauka robienia zdjęć poklatkowych, ustawiania scen oraz montażu filmu.

Jako członkowie Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy zadbamy również o pomoc w wyborze pomysłów na filmy, konstrukcję scenariusza i strukturę narracyjną, tak aby opowieści, które uczestnicy wymyślą sami, były ciekawie przedstawione. Będziemy zachęcać ich, aby poszukiwali tematów związanych z naszym miastem lub sięgali po historie lokalne, np. legendy zebrane przez Marie Macieszynę lub bajki Themersonów.

Chcemy nawiązać współpracę z TV Studiem Filmów Animowanych w Poznaniu (wizyty studyjne) oraz z innymi istniejącymi studiami filmów animowanych czy uczelniami artystycznymi i wydziałami czy katedrami animacji i komunikacji multimedialnej.  

Będziemy też pierwszą i jedyną pracownią w Polsce używającą legendarnego stołu trickowego zaprojektowanego przez Themersonów. Na takim stole Themersonowie zrealizowali swoje kultowe filmy „Aptekę" z 1930 roku i „Drobiazg melodyjny" z 1933. W 2011 roku POKiS zrekonstruował stół wg projektu Themersona. Był używany podczas warsztatów na Festiwalu Themersonów. Teraz będzie służył podczas zajęć stałych.

Czego potrzebujemy?

Aby zrealizować pomysł potrzebujemy stworzyć m.in. dwa stanowiska do animacji poklatkowej. Każde będzie się składało z komputera/laptopa z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i stołu montażowego oraz oświetlenia.

Dodatkowo chcemy doposażyć stół trickowy wg projektu Stefana Themersona (zakup oświetlenia) oraz wykonać lightboxy (podświetlane platformy to tworzenia rysunkowej animacji poklatkowej) wg własnego projektu.

Zajęcia będą się odbywały w zaadaptowanej sali Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy Kinie za Rogiem w Płocku. Bliskość kina jest istotna, ponieważ tam moglibyśmy oglądać zrealizowane przez warsztatowiczów filmy. Kino ma również bogatą bibliotekę filmów animowanych w różnych technikach, zarówno klasyków (Dumała, Giersz) jak i twórców współczesnych (Jasińska, Turło). Dzięki temu dodatkowo będziemy prowadzić zajęcia z edukacji filmowej. Zorganizujemy również premiery filmów warsztatowych.

Liczymy, że z czasem filmy zrealizowane w Pracowni TOR będą mogły brać udział w przeglądach i festiwalach, tj. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA czy poznańskie OKO KALEJDOSKOPU.

Dlaczego?

Dwa stanowiska do montażu filmu to minimum, które pozwoli prowadzić zajęcia angażujące wszystkich uczestników zajęć. Sprzęt komputrerowy i oprogramowanie pozwolą na postprodukcję, która zapewni odpowiednią jakość filmów, tak aby mogły one potem być prezentowane w kinie lub wysłane na konkursy czy przeglądy twórczości. Każdy z uczestników będzie mógł własnoręcznie zbudować lightboxa (podświetlana platforma do rysowania animacji). Animowane przedmioty lub rysunki muszą być odpowiednią sfotografowane, dlatego potrzebne są aparaty fotograficzne. Metoda filmowa zwana poklatkową animacją polega na wykonaniu od 12 do 24 zdjęć (klatek) na sekundę, tak aby uzyskać wrażenie ruchu przedmiotów, rysunków umieszczonych przed aparatem. Odpowiedni aparat zapewni dobrą jakość tych zdjęć.

Charakterystyka

IDEA

Projekt zakłada połączenie dwóch, wydawałoby się niemożliwych do połączenia, światów; świata technik komputerowych ze światem pracowni manualnej, czyli animacją poklatkową. To technika tak stara jak kino, tradycyjna, przy której najważniejszą rolę odgrywa wyobraźnia, nie wymaga specjalnych zdolności plastycznych. Animować można wszystko: rysunek, plastelinę, sól, przedmioty codziennego użytku. Filmy są realizowane zwykle w małych grupach, a przy tym konieczna jest współpraca, skupienie i porozumienie. Animacja to niezwykle kreatywna i rozwijająca dziedzina sztuki.

Komputer jest dziś przedmiotem osobistego użytku, narzędziem pracy i rozrywki. Jak każde narzędzie może stanowić zagrożenie, ale może też być użyteczne. Przez nasze warsztaty chcemy pokazać, że komputer, technologia IT może być wsparciem w procesie twórczym, stać się środkiem do podejmowania takich działań, a z czasem pomysłem na realizacje ścieżki, kariery zawodowej.

Dla kogo?

Projekt zakłada uruchomienie otwartych zajęć dla młodych ludzi w wieku 10 – 15 lat, mieszkańców Płocka. Mają to być stałe zajęcia odbywające się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, przez cały rok szkolny. Będą prowadzone przez instruktorów z POKiS lub MDK. Do współpracy zaprosimy znanych twórców filmów animowanych, zarówno doświadczonych reżyserów (Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Robert Turło, Monika Kuczyniecka), scenarzystów czy techników animacji, jak i studentów szkół artystycznych. Będą to głównie zajęcia praktyczne z animowania przedmiotów, pracy w różnych technikach (plastelina, rysunek, wycinanka, materiały sypkie, etc.), nauka robienia zdjęć poklatkowych, ustawiania scen oraz montażu filmu.

Jako członkowie Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy zadbamy również o pomoc w wyborze pomysłów na filmy, konstrukcję scenariusza i strukturę narracyjną, tak aby opowieści, które uczestnicy wymyślą sami, były ciekawie przedstawione. Będziemy zachęcać ich, aby poszukiwali tematów związanych z naszym miastem lub sięgali po historie lokalne, np. legendy zebrane przez Marie Macieszynę lub bajki Themersonów.

Chcemy nawiązać współpracę z TV Studiem Filmów Animowanych w Poznaniu (wizyty studyjne) oraz z innymi istniejącymi studiami filmów animowanych czy uczelniami artystycznymi i wydziałami czy katedrami animacji i komunikacji multimedialnej.  

Będziemy też pierwszą i jedyną pracownią w Polsce używającą legendarnego stołu trickowego zaprojektowanego przez Themersonów. Na takim stole Themersonowie zrealizowali swoje kultowe filmy „Aptekę" z 1930 roku i „Drobiazg melodyjny" z 1933. W 2011 roku POKiS zrekonstruował stół wg projektu Themersona. Był używany podczas warsztatów na Festiwalu Themersonów. Teraz będzie służył podczas zajęć stałych.

Czego potrzebujemy?

Aby zrealizować pomysł potrzebujemy stworzyć m.in. dwa stanowiska do animacji poklatkowej. Każde będzie się składało z komputera/laptopa z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i stołu montażowego oraz oświetlenia.

Dodatkowo chcemy doposażyć stół trickowy wg projektu Stefana Themersona (zakup oświetlenia) oraz wykonać lightboxy (podświetlane platformy to tworzenia rysunkowej animacji poklatkowej) wg własnego projektu.

Zajęcia będą się odbywały w zaadaptowanej sali Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy Kinie za Rogiem w Płocku. Bliskość kina jest istotna, ponieważ tam moglibyśmy oglądać zrealizowane przez warsztatowiczów filmy. Kino ma również bogatą bibliotekę filmów animowanych w różnych technikach, zarówno klasyków (Dumała, Giersz) jak i twórców współczesnych (Jasińska, Turło). Dzięki temu dodatkowo będziemy prowadzić zajęcia z edukacji filmowej. Zorganizujemy również premiery filmów warsztatowych.

Liczymy, że z czasem filmy zrealizowane w Pracowni TOR będą mogły brać udział w przeglądach i festiwalach, tj. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA czy poznańskie OKO KALEJDOSKOPU.

Dlaczego?

Dwa stanowiska do montażu filmu to minimum, które pozwoli prowadzić zajęcia angażujące wszystkich uczestników zajęć. Sprzęt komputrerowy i oprogramowanie pozwolą na postprodukcję, która zapewni odpowiednią jakość filmów, tak aby mogły one potem być prezentowane w kinie lub wysłane na konkursy czy przeglądy twórczości. Każdy z uczestników będzie mógł własnoręcznie zbudować lightboxa (podświetlana platforma do rysowania animacji). Animowane przedmioty lub rysunki muszą być odpowiednią sfotografowane, dlatego potrzebne są aparaty fotograficzne. Metoda filmowa zwana poklatkową animacją polega na wykonaniu od 12 do 24 zdjęć (klatek) na sekundę, tak aby uzyskać wrażenie ruchu przedmiotów, rysunków umieszczonych przed aparatem. Odpowiedni aparat zapewni dobrą jakość tych zdjęć.

Uzasadnienie

1. Edukacja poprzez sztukę. Uczenie się nowych umiejętności poprzez zabawę. Kreatywne spędzenie wolnego czasu, stanowiące alternatywę dla gier komputerowych, telewizji czy biernego uczestnictwa w kulturze.

2. Zdobycie nowych umiejętności praktycznych, edukacja filmowa, rozwijanie własnej kreatywności i umiejętności pracy w grupie, życiowa przygoda.

3. W Płocku nigdy nie powstała taka pracownia, która łączyłaby technologię IT z zajęciami manualnymi i edukacją filmową. Pracownia, która pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności związanych zarówno z technikami komputerowymi jak i praktycznymi manualnymi. Z wcześniejszych doświadczeniem, związanych z organizowaniem projektów WATA – warsztaty animacji twórczej wiemy, że są one atrakcyjne dla uczestników, a młodzież chętnie bierze w nich udział.

Z czasem zamieramy zrealizowane przez młodzież filmy zgłaszać do konkursów i festiwali ogólnopolskich. Chcielibyśmy z uczestnikami odwiedzić również studia filmowe lub festiwale filmów dla dzieci i młodzieży.

Do tej pory realizowane przez nas warsztaty filmu animowanego miały formę akcyjną, trwały zwykle kilka dni. Większość sprzętu była wypożyczona od zaproszonych animatorów. Uczestnicy, jak i ich rodzice wyrażali chęć uczestnictwa w zajęciach stałych, stąd pomysł na powołanie stałych warsztatów, pracowni filmowej, które pozwoli na poznanie wszelkich technik jak i na wydłużenie czasu pracy nad filmami, co pozwoli na ich lepsze dopracowanie. Płock mógłby stać się miejscem rozwoju pasji i poszukiwania nowych talentów.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Honoraria dla twórców filmów animowanych (ok. 10 twórców) 30000
2 Wynagrodzenie dla koordynatora (10 m-cy) 5000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  35000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zakup 2 komputerów z monitorami 27 cali Full HD 9000
2 Zakup 2 aparatów fotograficznych Full HD 8000
3 Zakup oprogramowania do realizacji animacji poklatkowej (1 szt.) 1500
4 Zakup oprogramowania do montażu, edycji i postprodukcji (licencja roczna na dwa stanowiska) 9200
5 Honoraria dla twórców filmów animowanych prowadzących zajęcia (ok. 10 twórców) 30000
6 Materiały papiernicze do warsztatów 1000
7 Materiały do realizacji lightboxów (formy aluminiowe, plexi, taśmy led, wtyczki, przewody, klej na gorąco) dla 10 osób 1000
8 Inne materiały (zakup lamp, przewodów, 2 statywy,profile metalowe, śruby, nakrętki, etc.) 3000
9 Wynagrodzenie dla koordynatora (10 m-cy) 5000
10    
RAZEM:  67700
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54059461355658, 19.69899415395135)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2020-07-16 10:45:13
Data przyjęcia 2020-07-16 10:53:56
Data modyfikacji 2020-11-12 08:52:26
Powrót