Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Zagospodarowanie terenu rekreacji publicznej wraz z miasteczkiem rowerowym

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

17

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica Borowicka
Krótki opis Osiedle Borowiczki pięknieje z roku na rok. W bieżącym roku powstało boisko trawiaste, kolejna stacja roweru miejskiego. W przyszłym roku powstanie plac zabaw z siłownią pod chmurką. Brakuje miejsca do odpoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci. Takim miejscem może stać się "teren rekreacyjny z miasteczkiem rowerowym". Inwestycja realizowana dwuetapowo: Etap I - teren rekreacji publicznej, etap II - miasteczko rowerowe.
Opis

Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacji publicznej wraz z miasteczkiem rowerowym przy ul. Borowickiej w Płocku. Opracowana przez Pana Michała Wolskiego - Urząd Miasta Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Polityki Przestrzennej Miasta.

Na działkach o nr ewidencyjnym 2374/42, 2374/43, 2375/1, 2375/2 obr. 1

Charakterystyka

Osiedle Borowiczki pięknieje z roku na rok. W bieżącym roku powstało boisko trawiaste, kolejna stacja roweru miejskiego. W przyszłym roku powstanie plac zabaw z siłownią pod chmurką. Brakuje miejsca do odpoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci. Takim miejscem może stać się "teren rekreacyjny z miasteczkiem rowerowym", gdzie najmłodsi poznają zasady ruchu drogowego które wykorzystają podczas wycieczek rowerowych po najbliższej okolicy. Połącznie przyjemnego z pożytecznym, a przedewszystkim troska o bezpieczeństwo najmłodszych. Profesjonalne alejki, znaki drogowe, poziome oznaczenia ścieżek, stojaki rowerowe, stoły i ławeczki do odpoczynku dopełnią całości małej architektury. Oświetlenie i kamera monitoringu miejskiego zapewnią bezpieczeństwo korzystającym z "rekreacyjnego terenu". Nowe nasadzenia spowodują, że to miejsce stanie się wizytówką dzielnicy Borowiczki.

Uzasadnienie

Głównym celem realizacji projektu jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji dla dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie niezagospodarowanego terenu.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Opłaty za energię elektryczną 1200,00
2 Remonty pogwarancyjne 10000,00
3 Sprzątanie - możliwe mycie myjką wysokociśnieniową urządzeń małej architektury 5000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  16200,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Roboty przygotowawcze 10430,30
2 Nawierzchnia 2.1 Novator solo 115449,59
3 Nawierzchnia 2.2 Libet Maxi 9449,28
4 Nawierzchnia 2.4 Terraway 217055,58
5 Obrzeża 138255,25
6 Nasadzenia 84359,70
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
  575000,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.51358561826542, 19.773945813140926)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-09-13 10:50:13
Data przyjęcia 2019-09-23 13:14:48
Data modyfikacji 2019-09-23 13:14:48
Powrót