Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Zakup 9 osobowego samochodu dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

41

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
seniorzy
Nazwa osiedla Miodowa
Ulica Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
Krótki opis Celem projektu jest zakup 9 osobowego samochodu dla Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Realizacja projektu zwiększy szanse edukacyjne uczniów (będących w dużej mierze mieszkańcami osiedla). Wpłynie na indywidualizację pracy z nimi poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowych oraz zewnętrznych szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodące firmy branży budowlanej, instalacyjnej, ochrony środowiska, a także w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i energetyki odnawialnej. Realizacja projektu stworzy również możliwość podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców osiedla Miodowa. Zwiększy mobilność osób starszych i niepełnosprawnych z terenu osiedla.
Opis

Celem projektu jest zakup 9 osobowego samochodu dla Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
Realizacja projektu zwiększy szanse edukacyjne uczniów (będących w dużej mierze mieszkańcami osiedla). Wpłynie na indywidualizację pracy z nimi poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowych oraz zewnętrznych szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodące firmy branży budowlanej, instalacyjnej, ochrony środowiska, a także w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i energetyki odnawialnej.
Realizacja projektu stworzy również możliwość podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców osiedla Miodowa. Zwiększy mobilność osób starszych i niepełnosprawnych z terenu osiedla.

Charakterystyka

Celem projektu jest zakup 9 osobowego samochodu dla Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Realizacja projektu zwiększy szanse uczniów na udział w konkursach, zawodach sportowych oraz szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodące krajowe firmy branży budowlanej. Realizacja projektu stworzy również możliwość podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców Płocka (obecnie w szkole realizowane są: gimnastyka dla seniorów, cykliczne pikniki np. „W Budowlance poznaj sąsiada”).
Zakupiony samochód ułatwi realizowanie zadań promocyjnych szkoły polegających na spotkaniach z uczniami szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Płocka.
Projekt wpisuje się w pkt. 1.10 celów strategicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, tj. wysoki poziom zaspokajania potrzeb edukacyjnych mieszkańców.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest zakup 9 osobowego samochodu dla ZSB nr 1 w Płocku. Realizacja projektu zwiększy szanse uczniów- mieszkańców Płocka na udział w zawodach sportowych na terenie miasta, jak również poza nim.
2. Nasi uczniowie z sukcesem biorą udział w takich zawodach jak chociażby: rejonowe biegi przełajowe w Sierpcu, sztafetowe biegi przełajowe w Podgórzu, bieg tumski, Licealiada. Zakup samochodu zwiększy możliwość udziału uczniów w zawodowych szkoleniach zewnętrznych (np. w ramach projektu JUNKERS SZKOLI). 9 osobowy samochód umożliwi również dowóz uczniów na zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami (np. Izo-Bet, Wix, WodKan, WixBud, Piecobud, Instalgaz).
Realizacja projektu zwiększy mobilność uczniów i wpłynie na rozwój kontaktów ze szkołami podstawowymi w ramach promocji kształcenia zawodowego.
ZSB nr 1 w Płocku jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego Płocka. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 to szkoła przyjazna mieszkańcom. W szkole odbywają się zajęcia ruchowe dla seniorów. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Radą Osiedla Skarpa. Corocznie organizowany jest piknik dla uczniów i mieszkańców osiedli Miodowa i Skarpa. Od sierpnia 2019 roku w ZSB nr 1 w Płocku funkcjonowała będzie świetlica środowiskowa oraz punkt bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców
Na terenie Osiedla Miodowa zlokalizowana jest SP 17 oraz przedszkola nr 14, nr 10 oraz Ekoludki. Zakupiony samochód będzie mógł służyć również dzieciom uczęszczającym do tych placówek oraz społecznościom mieszkańców Płocka.
3. Posiadanie własnego środka transportu:
- znacznie zmniejszy koszty dowozu uczniów na imprezy sportowe, konkursy, zewnętrzne szkolenia zawodowe organizowane przez wiodące firmy branży budowlanej, zajęcia praktyczne u pracodawców czy działania podejmowane w ramach promocji kształcenia w ZSB nr 1 w Płocku;
- wpłynie pozytywnie na podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez możliwość udziału uczniów w zewnętrznych szkoleniach zawodowych;
- wpłynie pozytywnie na podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez możliwość udziału uczniów w zewnętrznych szkoleniach zawodowych;
- wpłynie na poprawę sprawności fizycznej- udziały w zawodach sportowych.
4. Placówka wzbogacona o nowy samochód zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróży wszystkich użytkowników.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Paliwo (szacunkowy koszt zależny od ilości przejechanych kilometrów) 1 500zł/rok
2 Serwis 1 000zł/rok
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 500zł/rok
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zakup samochodu osobowego 9 miejscowego 170 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  170 000
Załączniki
Folder:
2020_Projekt 41-załączniki.pdf
Geolokalizacja
(52.55562713244565, 19.673545365295467)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-06 13:27:36
Data przyjęcia 2019-09-23 13:15:54
Data modyfikacji 2019-09-23 14:14:11
Powrót