Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

49

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
środowisko
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica Narodowych Sił Zbrojnych 7
Krótki opis Projekt obejmuje zakup samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy w Szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotu nauka jazdy, ujętego w podstawie programowej kształcenia zawodowego dla technikum i branży szkoły I stopnia.
Opis

Projekt obejmuje zakup samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy w Szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotu nauka jazdy, ujętego w podstawie programowej kształcenia zawodowego dla technikum i branży szkoły I stopnia.

Charakterystyka

Projekt obejmuje zakup samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy w Szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców (SOSK) w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Płocku, ul. NSZ 7. Samochód będzie  wykorzystywany do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotu nauka jazdy, ujętego w podstawie programowej kształcenia zawodowego.
Projekt zakłada także możliwość wypożyczania samochodu innym placówkom oświatowym z terenu m. Płocka, w celu umożliwienia uczniom realizacji dodatkowych godzin jazdy tzw. godzin doszkalających, podnoszących ich umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi. Tym samym zakupiony samochód zacieśni współpracę „Elektryka” z innymi placówkami na terenie miasta, a także zwiększy szanse edukacyjne jego uczniów, poprzez ich czynny udział w olimpiadach technicznych i konkursach przedmiotowych oraz będzie służył realizacji zadań statutowych. Ponadto, dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym umożliwiającym zredukowanie emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłów, nowy samochód spełni restrykcyjne wymagania europejskich norm emisji spalin,a dodatkowo włączy Zespół w działania na rzecz ochrony klimatu i kampanii antysmogowej.
Projekt wpisuje się w pkt. 1.10 celów strategicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, tj. wysoki poziom zaspokojenia potrzeb edukacyjnych mieszkańców.

Uzasadnienie

1. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Płocku jest placówką dbającą o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo młodzieży. Wyposażenie SOSK w nowy samochód podniesie efektywność przygotowania uczniów do egzaminu na prawo jazdy oraz zwiększy szanse edukacyjne uczniów poprzez ich czynny udział w olimpiadach technicznych i konkursach przedmiotowych. Szkoły wchodzące w skład Zespołu kształcą w zawodach: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, dla których program nauczania przewiduje 30 godzin jazdy samochodem dla każdego ucznia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, zakup nowego samochodu do nauki jazdy zwiększy liczbę dostępnych aut, a tym samym płynność w organizacji i przeprowadzaniu praktycznych godzin nauki jazdy. SOSK w ZSZ im. Skłodowskiej- Curie, od kilku lat systematycznie osiąga coraz wyższą zdawalność egzaminów państwowych. Na podstawie danych statystycznych przedstawionych płock WORD zdawalność egzaminu teoretycznego przez uczniów w Szkolnym Ośrodku plasuję się na I miejscu, a egzaminu praktycznego na II miejscu. SOSK dąży do osiągnięcia 100% zdawalności egzaminu praktycznego tak, aby zyskać miano ośrodka efektywnie przygotowującego młodzież szkolną do egzaminu zewnętrznego. Zdany egzamin na prawo jazdy pozytywnie przekłada się na przyszłą karierę zawodową absolwentów, którzy już dziś osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych spośród szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2. Projekt podniesie standardy edukacyjne oraz zwiększa walory przygotowania praktycznego młodych mieszkańców, min. osiedla, do przyszłego funkcjonowania w życiu zawodowym oraz pozytywnego postrzegania przez społeczeństwo zdobytych przez nich kwalifikacji. Ponadto przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez rzetelne przygotowanie przyszłych kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B. Współczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w samochodzie umożliwiają zredukowanie emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłów, dzięki temu spełni on restrykcyjne wymagania europejskich norm emisji spalin stanowiąc alternatywę walki ze smogiem.
3. Na atrakcyjność projektu wpływa fakt, że przyszłość młodzieży i jej edukacja są najlepszą inwestycją, oraz to, że w placówka edukacyjna dzięki dodatkowemu samochodowi znacznie podniosłaby jakość swojej pracy oraz rozszerzyłaby ofertę edukacyjną dla wszystkich zawodów przygotowując uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych związanych z zawodami nauczanymi w „Elektryku”. Realizacja projektu pozwoliłaby młodym ludziom na poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zastosowanych we współczesnych konstrukcjach pojazdów samochodowych. Tym samym dałaby absolwentom możliwość lepszego startu w życie zawodowe.

Koszty generowane

 

L.p.

Rodzaj generowanych kosztów

Koszt

1

Roczny koszt zakupu paliwa

6 400,00zł

2

Naprawy bieżące

0,00zł

3

Roczny koszt serwisu

600,00zł

 

Razem:

7 000,00zł/ rok

 

Kosztorys

 

L.p.

Składowe projektu

Koszt

1

Samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy

59 890,00zł

 

Razem:

59 890,00zł

Załączniki
Folder:
2020_Projekt 49-załączniki.pdf
Geolokalizacja
(52.560943083599234, 19.69642997261053)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-06 13:11:37
Data przyjęcia 2019-09-23 13:16:16
Data modyfikacji 2019-11-04 09:26:34
Powrót