Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Płock Miasto Bohater- Szlakiem Płockich Barykad

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

67

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie edukacja
kultura
Potencjalni użytkownicy młodzież
seniorzy
Ulica Płock
Krótki opis Rok 2020 mieszkańcom Płocka kojarzyć się będzie z 100 rocznicą obrony naszego ukochanego miasta przed bolszewikami, która miała miejsce w 1920r. Wielu mieszkańców Płocka- do najmłodszych do najstarszych- z pewnością chętnie uczci i uhonoruje bohaterską postawę naszych krajan. Projekt ma na celu zainteresowanie płocczan tym wydarzeniem oraz przekazanie im w przystępny sposób niezbędnej wiedzy na ten temat. Zakłada on wykonanie kilku prac- postawienia tablic informacyjnych w miejscach, gdzie znajdowały się barykady; stworzenie map/przewodników, które umożliwiają podróż szlakiem płockich barykad oraz przybliżą najważniejsze postacie związane z obroną Płocka; powstanie interaktywnej aplikacji mobilnej działającej z systemem Android oraz IOS, która ułatwi rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu oraz edukację; powstanie strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz przybliżającej wydarzenia z 1920r.
Opis

Rok 2020 mieszkańcom Płocka kojarzyć się będzie z 100 rocznicą obrony naszego ukochanego miasta przed bolszewikami, która miała miejsce w 1920r. Wielu mieszkańców Płocka- do najmłodszych do najstarszych- z pewnością chętnie uczci i uhonoruje bohaterską postawę naszych krajan. Projekt ma na celu zainteresowanie płocczan tym wydarzeniem oraz przekazanie im w przystępny sposób niezbędnej wiedzy na ten temat. Zakłada on wykonanie kilku prac- postawienia tablic informacyjnych w miejscach, gdzie znajdowały się barykady; stworzenie map/przewodników, które umożliwiają podróż szlakiem płockich barykad oraz przybliżą najważniejsze postacie związane z obroną Płocka; powstanie interaktywnej aplikacji mobilnej działającej z systemem Android oraz IOS, która ułatwi rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu oraz edukację; powstanie strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz przybliżającej wydarzenia z 1920r.

Charakterystyka

Projekt zakłada wykonanie kilku prac- powstanie tablic informacyjnych w miejscach, gdzie znajdowały się barykady; stworzenie map/przewodników, które umożliwiają podróż szlakiem płockich barykad oraz przybliżą najważniejsze postacie związane z obroną Płocka; powstanie interaktywnej aplikacji mobilnej działającej z systemem Android oraz IOS, która ułatwi rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu oraz edukację; powstanie strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz przybliżającej wydarzenia z 1920r.
Przede wszystkim projekt zakłada postawienie tablic informacyjnych w miejscach gdzie znajdowały się barykady: ul. Nowowiejskiego (dawna ul. Nowa), ul. Sienkiewicza, ul. 1-go Maja, ul. Kolegialna, ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Misjonarska, ul. Rybaki, ul. Bielska. Dodatkowo tablice powinny się znaleźć w następujących miejscach: Cmentarz Garnizonowy, Bratnia Mogiła, Cmentarz Parafii pw. św. Bartłomieja, Stary Rynek. Łącznie powinna to być ok. 30 miejsc, choć jeśli zostanie to uznane za stosowne można ograniczyć je do tych najważniejszych miejsc (20). Tablice będą opisywać poszczególne miejsca i osoby z nimi związane. Znajdować się na nich będą również odpowiednie mapy oraz przykładowo kody QR z odnośnikami do strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.
Projekt przewiduje również wydanie map/ przewodników na wzór „Płockiego paszportu turystycznego”, który byłby poświęcony jedynie tematyce obrony Płocka w 1920r. Wydawnictwo umożliwi podróż szlakiem płockich barykad z tego okresu oraz przybliży najważniejsze postacie związane z obroną Płocka. Odpowiednie rozplanowanie rozmieszczenia tablic informacyjnych oraz dostosowana do tego forma przewodnika po miejscach związanych z obroną Płocka może stworzyć nową atrakcję turystyczną w naszym mieście. O ile w miejscowościach takich jak np. Sandomierz czy Rzeszów można wybrać się w historyczną podróż po miejskich podziemiach, tak w naszym mieście dostępny byłby nowy szlak turystyczny, który przybliżałby tę ważną część historii naszego miasta jakimi są wydarzenia z 1920r.
Stworzenie aplikacji mobilnej dostępnej w systemie Android i IOS pozwoli na szerokie dotarcie do młodej części społeczeństwa raz rozpowszechni wiedzę o bohaterskiej postawie płocczan w 1920r. W wirtualnym świecie. Ułatwi to zdobycie wiedzy, przyswajanie informacji związanych z wydarzeniem.
Rozmieszczone w mieście tablice będą zawierały kody QR z odnośnikami do aplikacji mobilnej oraz strony internetowej.
Aplikacja mobilna będzie mogła stanowić też mobilny przewodnik. Wzorując się na aplikacjach takich jak „WOW Poland” można stworzyć aplikację, która będzie ułatwiać zwiedzanie naszego miasta i będzie dostarczać  informacji na temat wydarzeń w 1920r. Oraz o zaplanowanych na 2020r. Wydarzeniach upamiętniających bohaterską postawę płocczan. Z pewnością nie bez znaczenia jest to, że wielu młodych mieszkańców naszego miasta korzysta z telefonów komórkowych (smartfonów) i taka aplikacja ułatwi dotarcie do tej części naszej lokalnej społeczności. Ułatwi ona również dotarcie do znacznej części turystów.
Strona internetowa, podobnie jak aplikacja mobilna, ma rozpowszechniać wiedzę o wydarzeniach z 1920r. W świecie wirtualnym i tworzyć swego rodzaju przewodnik po miejscach wartych odwiedzenia.

Uzasadnienie

W 2020r. Przypada 100. rocznica obrony naszego ukochanego miasta przez bolszewikami, która miała miejsce w 1920r. Wielu mieszkańców Płocka- od najmłodszych do najstarszych- z pewnością będzie chciała uczestniczyć i uhonorować bohaterską postawę naszych przodków. Projekt ma na celu zainteresowanie płocczan tym wydarzeniem oraz przekazanie im  w przystępny sposób niezbędnej wiedzy na temat historii sprzed blisko 100 lat.
Projekt wpisuje się w cele strategiczne zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030r. Realizacja pomysłów zawartych w projekcie, tj. strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, wpisuje się w cel innowacyjnej edukacji. Pozwoli na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne.
Z kolei powstanie tablic informacyjnych oraz wydawnictwa z mapą/ przewodnikiem może spowodować powstanie nowej atrakcji turystycznej- szlaku płockich barykad. W tematyce obrony Płocka przed bolszewikami tkwi ogromny potencjał turystyczny, a realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie tego celu. Może ona również spowodować aktywność płocczan zaciekawionych wydarzeniem sprzed blisko 100 lat, a także zwiększyć atrakcyjność wielu miejsc na mapie Płocka.

Koszty generowane

 

L.p.

Rodzaj generowanych kosztów

Koszt

1

Utrzymanie strony internetowej-domena, serwer

1 000,00zł

2

Utrzymanie aplikacji mobilnej

1 000,00zł

3

Sprzątanie tablic informacyjnych

500,00zł

 

Razem:

2 500zł

 

Kosztorys

 

L.p.

Składowe projektu

Koszt

1

Tablice informacyjne 30 szt.

60 000,00zł

2

Wydawnictwo- mapa/ przewodnik (powyżej 1.000szt.)

35 000,00zł

3

Aplikacja mobilna

15 000,00zł

4

Strona internetowa

5 000,00zł

 

Razem:

115 000,00zł

 

Załączniki
Folder:
2020_Projekt 67- załączniki.pdf
Geolokalizacja
(52.548790459592404, 19.696848397216854)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 14:36:40
Data przyjęcia 2019-09-23 13:21:57
Data modyfikacji 2019-09-23 13:22:09
Powrót