Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Aktywny niepełnosprawny

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

68

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy osoby niepełnosprawne
Ulica Płock
Krótki opis Projekt zakłada zwiększenie dostępności naszego miasta dla osób niepełnosprawnych oraz systemu ich wsparcia. Realizacja projektu będzie polegać na przygotowaniu systemu porad prawnych dla osób niepełnosprawnych z możliwością dotarcia do miejsca zamieszkania osób o zmniejszonej mobilności. Projekt zakłada udzielanie porad farmaceutycznych oraz z zakresu opieki zdrowotnej. Ponadto projekt zakłada zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach sportowych takich jak np. kurs żeglarski.
Opis

Projekt zakłada zwiększenie dostępności naszego miasta dla osób niepełnosprawnych oraz systemu ich wsparcia. Realizacja projektu będzie polegać na przygotowaniu systemu porad prawnych dla osób niepełnosprawnych z możliwością dotarcia do miejsca zamieszkania osób o zmniejszonej mobilności. Projekt zakłada udzielanie porad farmaceutycznych oraz z zakresu opieki zdrowotnej. Ponadto projekt zakłada zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach sportowych takich jak np. kurs żeglarski.

Charakterystyka

Projekt „Aktywny niepełnosprawny: to rozwój poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i zwiększenie ich aktywności społecznej. Realizacja projektu zakłada zwiększenie dostępności naszego miasta dla osób niepełnosprawnych oraz systemu ich wsparcia.
Osoby niepełnosprawne często mają problemy z mobilnością i poruszają się w głównej mierze wokół miejsca swojego  zamieszkania. Realizacja projektu będzie polegać na przygotowaniu systemu porad prawnych dla osób niepełnosprawnych z możliwością dotarcia do miejsca zamieszkania osób o zmniejszonej mobilności.
Dla osób o większej mobilności projekt zakłada zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach sportowych takich jak np. kurs żeglarski. Ponadto warte rozpatrzenia jest rozbudowa Płockiego Roweru Miejskiego w ten sposób, że wśród rowerów z systemu znajdą się też pojazdy trzykołowe, które są przystosowane w większym stopniu dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

Osoby niepełnosprawne często mają problemy z mobilnością i poruszają się w głównej mierze wokół miejsca swojego zamieszkania. Projekt „Aktywny niepełnosprawny” to rozwój poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i zwiększenie ich aktywności społecznej. Realizacja projektu zakłada zwiększenie dostępności naszego miasta dla osób niepełnosprawnych  oraz systemu ich wsparcia. Planowany w ramach projektu system porad prawnych dla osób niepełnosprawnych z możliwością dotarcia do miejsca zamieszkania osób o zmniejszonej mobilności oraz udzielanie porad farmaceutycznych i z zakresu opieki zdrowotnej poprawi komfort niepełnosprawnych mieszkańców miasta.
Dla osób o większej mobilności projekt zakłada zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach sportowych takich jak np. kurs żeglarski. Ponadto warte rozpatrzenia jest rozbudowa Płockiego Roweru Miejskiego w ten sposób, że wśród rowerów z systemu znajdą się też pojazdy trzykołowe, które są przystosowane w większym stopniu dla osób niepełnosprawnych.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 kontynuacja projektu 110 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  110 000 zł
Kosztorys

 

L.p.

Składowe projektu

Koszt

1

Poradnictwo prawne

30 000,00zł

2

Poradnictwo farmaceutyczne

25 000,00zł

3

Poradnictwo z zakresu opieki zdrowotnej

25 000,00zł

4

Rozbudowa systemu rowerowego – 30szt. Pojazdów

45 000,00zł

5

Szkolenie sportowe dla 30 osób niepełnosprawnych- kursy żeglarskie

30 000,00zł

 

Razem:

155 000,00zł

 

Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54628515251114, 19.702341561279354)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 13:29:02
Data przyjęcia 2019-09-23 13:23:29
Data modyfikacji 2019-09-23 13:23:40
Powrót