Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

76

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Góry
Ulica ul. Przyszkolna 22 dz. nr 121
Krótki opis Celem projektu jest wykonanie modernizacji wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku poprzez montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
Opis

Celem projektu jest wykonanie modernizacji wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku poprzez montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

Charakterystyka

Projekt „Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu” zakłada min.:
- montaż czterech urządzeń ściennych 2,5 kW
- montaż dwóch urządzeń ściennych 3,5 kW
-montaż trzech urządzeń ściennych 5,0 kW
- montaż czterech Multi urządzeń zewnętrznych
- montaż trzech urządzeń podstropowych

Uzasadnienie

W porozumieniu z mieszkańcami osiedla Góry i Ciechomice, a przede wszystkim z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku oraz analizie najpilniejszych potrzeb tych osiedli, kierujemy prośbę o realizację projektu „Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu”
Szkoła Podstawowa 15 w Płocku liczy ponad 170 uczniów. Z uwagi na atrakcyjność terenu lewobrzeżnej części miasta rośnie liczba młodych mieszkańców, a co za tym idzie, sukcesywnie wzrasta liczba uczniów. W niewielkich salach lekcyjnych w ciągu roku szkolnego przebywa średnio 22-25 uczniów.
W budynku szkoły brak jest właściwej wentylacji. Duża część sal lekcyjnych jest bardzo mocno nasłoneczniona, a jak pokazują ostatnie lata wysokie temperatury w naszej szerokości geograficznej zdarzają się coraz wcześniej.
Tylko w tym roku w czerwcu, w salach w szkole, panowała temperatura ponad 30 stopni Celsjusza. Niestety nie są to warunki komfortowe dla przyswajania wiedzy a wręcz niebezpieczne dla zdrowia naszych dzieci. Zbyt wysoka temperatura powoduje szybkie zmęczenie, dekoncentrację i większą podatność na choroby.
Skracanie zajęć lekcyjnych jest tylko doraźnym rozwiązaniem problemu.
Chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze możliwości sprzyjające nauce i w pomieszczeniach szkoły, które nagrzewają się najbardziej, zamontować klimatyzatory. Odpowiednia temperatura z pewnością wpłynie pozytywnie na koncentrację uczniów oraz i aktywność na zajęciach. Poprawi to komfort pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Wybrane przez nas klimatyzatory są nowej generacji, idealne do szkoły i przedszkoli. Wyposażone w filtry powietrza usuwają z niego kurz i roztocza, a odpowiednio konserwowane, zupełnie bezpieczne nawet dla alergików.
Poza wyznaczonymi salami lekcyjnymi w projekcie uwzględniliśmy również montaż klimatyzacji w bibliotece szkolnej. To w niej dzieci chętnie spędzają wolny czas czytając książki i czasopisma. Bardzo zależy nam aby ten stan utrzymać i pogłębiać ich zamiłowanie do litery pisanej, która niestety w tych czasach jest coraz mocniej wypierana przez komputery, Internet i świat wirtualny.
Klimatyzacja staje się obecnie nie tyle dobrodziejstwem, co standardem w większości budynków użyteczności publicznej, dlatego też kierujemy swój projekt. Dzięki jego realizacji nastąpi znaczna poprawa komfortu nauki w naszej szkole, a jak wiemy czyste powietrze jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zdrowie i samopoczucie.

Koszty generowane

 

L.p.

Rodzaj generowanych kosztów

Koszt

1

Serwis jednostek

380zł netto za urządzenie- na rok

2

Opłata za media

Zależnie od pracy jednostek

 

Razem:

5.6080

 

Kosztorys

 

L.p.

Składowe projektu

Koszt

1

Multi urządzenia zewnętrzne z montażem

48 000

2

montaż czterech urządzeń ściennych 2,5 kW z montażem

22 000

3

montaż dwóch urządzeń ściennych 3,5 kW z montażem

11 000

4

montaż trzech urządzeń ściennych 5 kW z montażem

36 000

5

Urządzenie podstropowe dalekiego zasięgu

30 000

 

Razem:

147 000

 

Załączniki
Folder:
2020_Projekt 76-załączniki.pdf
Geolokalizacja
(52.50560610671216, 19.653375153503475)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 13:18:01
Data przyjęcia 2019-09-23 13:23:57
Data modyfikacji 2019-11-04 09:27:34
Powrót