Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Przyjazna ulica Obrońców Płocka 1920r.

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

80

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy dzieci
dorośli
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica ul. Obrońców Płocka 1920r.
Krótki opis Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920r. Poprzez zamontowanie dwóch progów zwalniających pomiędzy ul. Jachowicza i ul. Mickiewicza. Ponadto projekt przewiduje montaż śmietniczek wzdłuż ulicy.
Opis

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920r. Poprzez zamontowanie dwóch progów zwalniających pomiędzy ul. Jachowicza i ul. Mickiewicza. Ponadto projekt przewiduje montaż śmietniczek wzdłuż ulicy.

Charakterystyka

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920r. Poprzez zamontowanie dwóch progów zwalniających pomiędzy ul. Jachowicza i ul. Mickiewicza. Ponadto projekt przewiduje montaż koszy na śmieci wzdłuż ulicy. Nie tak dawno ulica Obrońców Plocka 1920r. Została wyremontowana. Odnowiono nawierzchnię ulicy, chodniki- wszystko to spowodowało komfort mieszkańców tej ulicy.
Poprawa jakości drogi spowodowała jednak zwiększenie ruchu na ulicy. Wielu z kierowców nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wzdłuż ulicy dominuje zabudowa domków rodzinnych i dla poprawy bezpieczeństwa konieczny jest montaż dwóch progów zwalniających. Jeden ma znajdować się niedaleko ul. Jachowicza, zaś drugi blisko ul. Mickiewicza.
Przeprowadzony remont ulicy wiązał się z demontażem śmietniczek. Dla zachowania czystości celowy jest montaż koszy na śmieci w ilości 10 sztuk.

Uzasadnienie

Poprawa jakości drogi spowodowała zwiększenie ruchu na ulicy.  Wielu z kierowców nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wzdłuż ulicy dominuje zabudowa domków rodzinnych i dla poprawy bezpieczeństwa konieczny jest montaż dwóch progów zwalniających. Jeden ma znajdować się niedaleko ul. Jachowicza, zaś drugi blisko ul. Mickiewicza.
Przeprowadzony remont ulicy wiązał się z demontażem śmietniczek. Dla zachowania czystości celowy jest montaż koszy na śmieci w ilości 10 sztuk.
Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu mieszkańców ulicy.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Progi zwalniające 2 szt. 4 880zł
2 Kosze na śmieci 10 szt. 13 000zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  17 880 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55204584028836, 19.707620148620663)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 09:31:11
Data przyjęcia 2019-09-23 13:27:48
Data modyfikacji 2019-09-23 13:27:48
Powrót