Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

79

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
inna
Potencjalni użytkownicy dzieci
osoby niepełnosprawne
inni
Nazwa osiedla Podolszyce Północ
Ulica Walecznych od Szarych Szeregów do SP23
Krótki opis „Bezpieczna droga do szkoły” to droga, chodnik umożliwiający swobodny bezpieczny transport, dzieci do szkoły, bezpieczne poruszanie się pieszych, samochodów w rejonie chodnika odgrodzonego słupkami z łańcuszkami zabezpieczającego wtargnięcie na jezdnie pieszego oraz samochodu na chodnik. Droga, chodnik usytuowana blisko ogrodzenia przedszkola odgrodzona od jezdni, przesunięta bliżej ogrodzenia.
Opis

„Bezpieczna droga do szkoły” to droga, chodnik umożliwiający swobodny bezpieczny transport, dzieci do szkoły, bezpieczne poruszanie się pieszych, samochodów w rejonie chodnika odgrodzonego słupkami z łańcuszkami zabezpieczającego wtargnięcie na jezdnie pieszego oraz samochodu na chodnik. Droga, chodnik usytuowana blisko ogrodzenia przedszkola odgrodzona od jezdni, przesunięta bliżej ogrodzenia.

Charakterystyka

Przebudowanie obecnego odcinka drogi, chodnika.
Wybudowanie nowego chodnika, pasa dla poruszających się dzieci i mieszkańców.
Przeznaczenie starego pasa na miejsca parkingowe, gdyż obecnie samochody parkują wzdłuż drogi blokując pojazdy i powodując przez użytkowników innych samochodów nadużywanie przepisów, łamanie ich. Szerokość chodnika musi się wkomponować w infrastrukturę tak by powstał pas do bezpiecznego i swobodnego poruszania się. Jest sporo miejsca obecnie pomiędzy starym chodnikiem a ogrodzeniem przedszkola od 3 do 2.5 metra,.
Należy zaprojektować tak aby można było wykorzystać miejsce starego chodnika na miejsca parkingowe dla samochodów przywożących dzieci do szkoły. Chodnik nowy należy oddzielić słupkami z łańcuszkami zabezpieczającymi lub barierkami.
Chodnik wykonać z kostki brukowej o szerokości min. 1,5 m
Zdjąć starą nawierzchnię obecnego chodnika i obniżyć trochę do drogi asfaltowej i wykonać z tej samej kostki nawierzchnię dodając inny kolor umożliwiając wyznaczenie miejsc postojowych.
Wykonując nowy chodnik podnieść go mnożna ( nie koniecznie) w zależności od projektu i możliwości-potrzeb w stosunku do miejsc parkingowych. Do wykonania projektu drogi należy wykorzystać odpowiednie materiały tak by wytrzymały warunku atmosferyczne i nie sprawiały trudności w użytkowaniu, sprzątaniu, oczyszczaniu.
Można również zaprojektować i wykonać podłoże i nawrotkę przy szkole na samochody i oznaczyć pasami kolorowymi znakami jak należy się poruszać

Uzasadnienie

Przede wszystkim „bezpieczeństwo”.
Poprawa warunków dojazdu do szkoły.  Zmniejszenie do minimum kolizji i zatorów w godzinach porannych i popołudniowych w szczycie przewozu i odbioru dzieci. Umożliwienie swobodnego przejazdu bez narażania pieszych na niebezpieczeństwo i rozjechanie przez pojazdy mechaniczne.
Zmniejszy stres, napięcie nerwowe.
Mieszkańcy będą czuć się bezpieczniej, komfortowo. Bardzo potrzebna jest zmiana co po wykonaniu projektu pozwoli zwiększyć również możliwość wykorzystania spacerów przez mieszkańców w komfortowych warunkach nie myśląc, że w każdej chwili może jechać na mnie samochód. Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali, prosili o wspomnienie komunikacji. Wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do wypadków- przebudowa pozwoli na uniknięcie tego typu zdarzeń, również usprawni komunikację.
Przebudowa również zmniejszy czas oczekiwania na wyjazd z osiedla co wpłynie również na zdrowie, mniej spalin, krótszy czas pracy silnika co zmniejszy emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Potrzebują realizacji tego projektu jest bardzo duża. Jeszcze raz podkreślam- najważniejsze poprawi bezpieczeństwo szczególnie dla najmłodszych naszych pociech, obywateli tego Miasta.
Projekt ten zrodził się ze względu na sytuację i zdarzenia jakie mają obecnie miejsce, Chodzi o bezpieczeństwo pieszych, dzieci
- korki/ samochody blokujące wyjazd, przejazd
- brak możliwości niejednokrotnie swobodnego i bezpiecznego poruszania się na drodze i chodniku
- brak miejsc parkingowych
Modernizacja przebudowanie ułatwi mieszkańcom życie w tym chaosie komunikacyjnym.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie koszt roczny 5 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt 5 000
2 Przygotowanie terenu 20 000
3 Demontaż kostki i położenie na nowo 60 000
4 Materiał na chodnik kostka, piasek itp. 20 000
5 Materiał słupki, łańcuch lub barierki 5 000
6 Montaż barierek 5 000
7 Infrastruktura grunt. odwodnienie 30 000
8    
9    
10    
RAZEM:  145 000
Załączniki
Folder:
2020_Projekt 79- załączniki.pdf
Geolokalizacja
(52.54146986392315, 19.753518109283505)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 09:14:38
Data przyjęcia 2019-09-23 13:28:11
Data modyfikacji 2019-09-23 13:28:11
Powrót