Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Nowoczesna edukacja

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

53

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Lasockiego 14, SOSW Nr 2
Krótki opis Celem projektu jest zapewnienie warunków optymalnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami dzięki nowoczesnej bazie oświatowo – terapeutyczno – rehabilitacyjnej w SOSW nr 2 oraz wieloaspektowa pomoc w stworzeniu możliwości lepszego startu w dorosłe życie.
Opis

Celem projektu jest zapewnienie warunków optymalnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami dzięki nowoczesnej bazie oświatowo – terapeutyczno – rehabilitacyjnej w SOSW nr 2 oraz wieloaspektowa pomoc w stworzeniu możliwości lepszego startu w dorosłe życie.

Charakterystyka

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy oświatowo – terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla młodzieży będącej wychowankami SOSW nr 2, absolwentów, mieszkańców osiedla Dworcowa i dzieci uczęszczających na zajęcia do ośrodka.
Projekt obejmuje m.in.: Zakup schodołazu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym ruchowo przemieszczanie się po terenie ośrodka, zakup krzeseł do stołówki i mebli do pracowni szkolnych w celu zapewnienia komfortowych warunków wychowankom, zakup sprzętu muzycznego i oświetleniowego wykorzystywanego podczas zajęć z młodzieżą oraz uroczystości organizowanych na terenie ośrodka, zakup monitorów interaktywnych i komputerów z oprogramowaniem w celu wykorzystania innowacyjnych metod nauki, zakup nowoczesnego sprzętu do siłowni szkolnej, montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych i pomieszczeniach terapeutycznych, zakup programów edukacyjnych i wyposażenia sal terapeutycznych, wymianę starych drzwi w łazienkach szkolnych, malowanie fragmentu elewacji w związku z budową II piętra CTR, montaż osłon na grzejniki w celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży, montaż systemu regulacji wjazdu na parking przy ośrodku oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
Wszystkie nasze działania na rzecz tego projektu wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. W pkt:
3.1.3 „Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury społecznej”
2.1.9 „Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne”
1.2.1 „Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”
2.1.1 „Rozwój programowy oraz infrastrukturalny szkolnictwa zawodowego”

Uzasadnienie

Celem projektu jest zapewnienie warunków optymalnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami dzięki nowoczesnej bazie oświatowo – terapeutyczno- rehabilitacyjnej oraz wieloaspektowa pomoc w stworzeniu możliwości lepszego startu w dorosłe życie.
Nowoczesne wyposażenie, dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem nowatorskich metod nie tylko wpłyną na podniesienie jakości kształcenia młodzieży ale zapewnią wszystkim osobom korzystającym z oferty ośrodka możliwość kompleksowej terapii, rehabilitacji i wsparcia na różnych płaszczyznach życia.

WNIOSKODAWCA WYRAŻA ZGODĘ NA ZMNIEJSZENIE ZAKRESU ZADANIA

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 WYPOSAŻENIE 185.382,88
2 PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE 98.518,80
3 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 66.663,51
4 SCHODOŁAZ 37.000,00
5 SPRZĘT SPORTOWY 30.927,74
6 SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY I MUZYCZNY 48.370,00
7 ZADASZENIE SCENY I TERENÓW ZIELONYCH 69.499,00
8 MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE 7.899,90
9 WYPOSAŻENIE SAL TERAPEUTYCZNYCH I LEKCYJNYCH 25.266,00
10    
RAZEM:  569.527,83
Załączniki
Folder:
2020_Projekt 53- Załącznik 5-6.pdf
2020_Projekt 53- Załącznik 9.pdf
2020_Projekt 53- Załącznik nr 2-4.pdf
2020_Projekt 53- Załącznik 8.pdf
2020_Projekt 53- Załącznik nr 1.pdf
2020_Projekt 53- Załącznik 7.pdf
Geolokalizacja
(52.549001151201665, 19.70737022385697)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 08:05:31
Data przyjęcia 2019-09-23 13:29:03
Data modyfikacji 2019-11-04 09:30:00
Powrót