Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Stacja Mickiewicza

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

72

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie sprawy obywatelskie
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
seniorzy
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Mickiewicza
Krótki opis Projekt zakłada rozbudowę systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Dworcowa. Sugerowane miejsce lokalizacji to okolice ronda u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. 11-go Listopada (od strony ul. Lasockiego)
Opis

Projekt zakłada rozbudowę systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Dworcowa. Sugerowane miejsce lokalizacji to okolice ronda u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. 11-go Listopada (od strony ul. Lasockiego)

Charakterystyka

Projekt zakłada rozbudowę systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Dworcowa. Sugerowane miejsce lokalizacji to okolice ronda u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. 11-go Listopada (od strony ul. Lasockiego).

Płocki Rower Miejski okazał się sukcesem. Pomimo znacznego upływu czasu od chwili jego uruchomienia mieszkańcy osiedla Dworcowa oraz ul. Mickiewicza nie doczekali sie powstania stacji systemu na tym terenie. Celowe jest wybudowanie stacji rowerowej w wskazanej lokalizacji, która stanowi jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w okolicy.

Uzasadnienie

Płocki Rower Miejski okazał się sukcesem. Pomimo znacznego upływu czasu od chwili jego uruchomienia mieszkańcy osiedla Dworcowa oraz ul. Mickiewicza nie doczekali sie powstania stacji systemu na tym terenie. Celowe jest wybudowanie stacji rowerowej w wskazanej lokalizacji, która stanowi jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w okolicy. Realizacja projektu zwiększy aktywność okolicznych mieszkańców, zwiększy komfort mieszkańców okolicy. Dodatkowo spowoduje rozpowszechnianie zdrowego stylu życia oraz zwiększy dostęp do zajęć sportowych, tj. jazdy na rowerze. Projekt zwiększy wydajność systemu transportowego, poprawi mobilność mieszkańców.

Korzystając z powstania stacji roweru miejskiego celowe jest jednoczesne wybudowanie stacji naprawy rowerów.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Obsługa stacji 51 640,32
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  51 640,32 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Stacja roweru miejskiego 51 640,32
2 Stacja naprawy rowerów 6 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  57 640,32 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.550095247206556, 19.703274970016537)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-02 14:28:48
Data przyjęcia 2019-09-23 13:31:07
Data modyfikacji 2019-09-23 13:31:07
Powrót