Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Zakup samochodu osobowo-dostawczego (busa) na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

52

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie kultura
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Płock
Krótki opis Dla prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędny jest zakup samochodu osobowo-dostawczego. Samochód osobowo-dostawczy posłużyłby do transportu zespołów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na koncerty, spektakle i uroczystości, transportu sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia scenicznego, nośników promocyjnych, wystaw, kostiumów, rekwizytów oraz jako pojazd służbowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Płocka.
Opis

Dla prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędny jest zakup samochodu osobowo-dostawczego. Samochód osobowo-dostawczy posłużyłby do transportu zespołów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na koncerty, spektakle i uroczystości, transportu sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia scenicznego, nośników promocyjnych, wystaw, kostiumów, rekwizytów oraz jako pojazd służbowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Płocka.

Charakterystyka

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów jest miejską instytucją kultury. Został powołany Uchwałą Rady Miasta Nr 387/XVII/99 z dnia 12 października 1999 roku z trzech niezależnych instytucji: Ośrodka Animacji Kultury, Domu Kultury i Domu Darmstadt. POKiS realizuje zadania związane z edukacją i animacją artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Profesjonalna realizacja koncertów plenerowych i salowych, festiwale, plenerowe pokazy filmów, teatrów ulicznych, wystawy, cykle wydarzeń artystycznych, wydawnictwa, to tylko niektóre formy działalności POKiS. Wizytówką placówki są między innymi: Jarmark Tumski, Vistula Folk Festival, Rynek Sztuki, cykle koncertów w ramach Kawiarni Jazzowej i Alterstacji oraz Festiwal Themersonów poświęcony twórczości wybitnych płocczan - Franciszki i Stefana Themersonów. Ponadto w strukturach instytucji działają między innymi Zespół Pieśni i Tańca "Wisła", Chór Vox Singers, Kameralny Zespół Wokalny, Kapela Płocka, zespoły taneczne, pracownie plastyczne, literackie, teatralne i muzyczne. Do codziennej pracy placówki niezbędny jest nowy, w pełni sprawny samochód osobowo-dostawczy, który przez kolejne kilkanaście lat umożliwi prowadzenie szerszej działalności placówki oraz będzie mobilnym środkiem promocji POKiS. Auto posłuży do przewozu członków zespołów i grup zainteresowań na koncerty i wydarzenia o charakterze miejskim i regionalnym. Pojazd będzie również wykorzystywany do transportu sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia scenicznego, nośników promocyjnych, kostiumów, rekwizytów, wystaw oraz jako pojazd służbowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Płocka.
Dotychczasowe starania w celu uzyskania środków na zakup potrzebnego pojazdu nie zyskały odzwierciedlenia w budżecie przewidzianym dla instytucji. Czynione starania o pozyskanie sponsorów również nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Zakupiony samochód mógłby spełniać również funkcję promocyjną idei Budżetu Obywatelskiego oraz Miasta Płocka. Z racji licznych wyjazdów krajowych jak i zagranicznych, oczywiste będzie oklejenie pojazdu informacją, iż został zakupiony ze środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka.

Uzasadnienie

Nowy środek transportu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów jest konieczny, gdyż placówka nie dysponuje sprawnym samochodem osobowo-towarowym, umożliwiającym transport członków zespołów artystycznych i grup twórczych wraz z kostiumami, rekwizytami, wystawami itp. Nowy pojazd znacznie podniesie komfort oraz bezpieczeństwo przewożonych osób, umożliwi realizację większej ilości zadań
placówki, udział w większej ilości koncertów i wydarzeń artystycznych, na które nieopłacalne jest wynajęcie dużego autobusu. Samochód używany będzie do transportu członków zespołów i grup twórczych POKiS na koncerty i inne wydarzenia, transportu sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia scenicznego, nośników promocyjnych, kostiumów, rekwizytów, wystaw oraz jako pojazd służbowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Płocka. Z całą pewnością pojazd znacznie usprawni działanie placówki i wpłynie na wizerunek Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Rok 2020 - ubezpieczenie OC, AC, NW, paliwo bieżąca obsługa 7000 PLN
2 Rok 2021 - ubezpieczenie OC, AC, NW, paliwo bieżąca obsługa 7000 PLN
3 Rok 2022 - ubezpieczenie OC, AC, NW, paliwo bieżąca obsługa 7000 PLN
4 Rok 2023 - ubezpieczenie OC, AC, NW, paliwo bieżąca obsługa 7000 PLN
5 Rok 2024 - ubezpieczenie OC, AC, NW, paliwo bieżąca obsługa 7000 PLN
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  35 000 PLN
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zakup samochodu osobowo-towarowego (busa) TOYOTA PROACE VERSO na potrzeby działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów 140 000 PLN
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  140 000 PLN
Załączniki
Folder:
2020_oferta.pdf
Geolokalizacja
(52.54006041123595, 19.699122910461483)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-02 11:35:06
Data przyjęcia 2019-09-23 13:32:31
Data modyfikacji 2019-09-23 13:32:31
Powrót