Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

47

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Pradolina Wisły
Ulica Tokarska 29, dz. 211
Krótki opis Założeniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom drugiej części osiedla "Pradolina Wisły" stworzenia miejsca do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizowanie wspólnych spotkań w celu umocnienia więzi pokoleniowej.
Opis

Założeniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom drugiej części osiedla "Pradolina Wisły" stworzenia miejsca do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizowanie wspólnych spotkań w celu umocnienia więzi pokoleniowej.

Charakterystyka

Projekt zakładałby:
1. Remont istniejącego już budynku o powierzchni ok.32 m2
2. Rozbudowa o 150 m2 powierzchni użytkowej
3. Wykonanie projektu

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie miejsca do przeprowadzania warsztatów, spotkań, kontaktów międzyludzkich, przełamania barier międzypokoleniowych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt ukierunkowany jest również na zaangażowanie mieszkańców osiedla "Pradolina Wisły" w odnowienie więzi społecznych poprzez organizowanie warsztatów rękodzielnictwa, kulinarnych, sportowych, plastycznych, muzycznych, itp., wspólnych spotkań skierowanych do lokalnej społeczności. Położenie działki objęte tym projektem i graniczącej z działką na której powstaje "plac zabaw" dzięki 6 Edycji Budżetu Obywatelskiego podnosi jej atrakcyjność tym samym stwarza większe możliwości zachęcenia mieszkańców do umacniania więzi pokoleniowej.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 opłaty za media (koszt roczny) 6 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  6 000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 remont z rozbudową 170 000
2 projekt 30 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  200 000 zł
Załączniki
Folder:
2020_mapa.pdf
Geolokalizacja
(52.50084853835225, 19.721254638634605)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-02 10:48:22
Data przyjęcia 2019-09-23 13:33:28
Data modyfikacji 2019-11-04 09:30:52
Powrót