Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Budowa Skateparku w Borowiczkach

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

46

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Borowiczki
Ulica Wiejska
Krótki opis Niewielki obiekt zajmie powierzchnię około 300 m2 oraz przyjmie formę alejek parkowych. Elementy skateparku zostaną wkomponowane w istniejącą architekturę tak, aby równocześnie spełniały funkcję ogólnodostępności. Obiekt będzie dostosowany do jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach i rowerach. Budowa skateparku w pobliżu stadionu w Borowiczkach uatrakcyjni teren tworząc swoisty kompleks sportowy osiedla.
Opis

Niewielki obiekt zajmie powierzchnię około 300 m2 oraz przyjmie formę alejek parkowych. Elementy skateparku zostaną wkomponowane w istniejącą architekturę tak, aby równocześnie spełniały funkcję ogólnodostępności. Obiekt będzie dostosowany do jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach i rowerach.
Budowa skateparku w pobliżu stadionu w Borowiczkach uatrakcyjni teren tworząc swoisty kompleks sportowy osiedla.

Charakterystyka

Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni terenu sportu i rekreacji oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Elementy oraz sam skatepark będzie wybudowany w technologii betonowej monolitycznej - najbardziej pożądanej przez użytkowników. Utworzony skatepark będzie posiadał przeszkody do pokonywania przez wszystkie grupy jeżdżące na różnego rodzaju przyrządach: hulajnogach, bmx, deskorolkach, rolkach. Przeszkody wykonane zostaną w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką Ø 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15 cm, beton c30/37, w-8, f150. Nawierzchnia betonowa - wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z betonu c20/25, hydrotechnicznego w8, mrozoodporność f150, zbrojona dołem siatką Ø 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm. Podbudowa zostanie opracowana przez konstruktora na bazie badań geologicznych gruntu.
Plac do jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach i rowerach będzie położony wzdłuż ulicy Wiejskiej, na fragmencie działki 2031/2 należącej do MOSiR w Płocku, z zarządem którego uzgodniono lokalizację inwestycji.

Uzasadnienie

Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu sportowego do uprawiania ciekawej dyscypliny - skateboardingu. Potrzebą realizacji inwestycji jest rzeczywista konieczność posiadania skateparku. W chwili obecnej dzieci i młodzież osiedla w Borowiczkach jeżdżą na hulajnogach, rolkach i rowerach po ulicach lub, wbrew regulaminowi, po boisku przyszkolnym lub tartanowym niszcząc nieprzystosowaną do tego nawierzchnię. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników i trwałości mienia miejskiego. Skatepark w Borowiczkach będzie miejscem spotkań ludzi podzielających podobną pasję oraz umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu. Realizacja inwestycji w pobliżu istniejących boisk przy ul. Borowickiej, uatrakcyjni teren tworząc swoisty kompleks sportowy osiedla.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy, ewentualna impregnacja i naprawa betonu 7 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  7 000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Prace przedprojektowe i projektowe 25 000
2 Budowa 300 m2 Skateparku (w technologii betonu lanego, metodą torkretowania 1500-1800 zł/m2 540 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  565 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.516432290312814, 19.773538117370663)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-02 10:32:04
Data przyjęcia 2019-09-23 13:33:51
Data modyfikacji 2019-09-23 13:33:51
Powrót