Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Warsztaty parkour oraz breakdance

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

61

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
kultura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica aleja Władysława Broniewskiego
Krótki opis Projekt dotyczy treningów parkour oraz breakdance dla dzieci i młodzieży. Parkour to aktywność fizyczna polegająca na efektywnym, bezpiecznym i użytecznym przemieszczaniu się w przestrzeni miejskiej. Breakdance natomiast to taniec stanowiący jeden z czterech elementów kultury hip-hop. Za sprawą naszego projektu młodzi ludzie mogliby nieodpłatnie korzystać z powyższych form spędzania czasu wolnego. Uczestnicy projektu uzyskaliby za sprawą przeprowadzonych zajęć odpowiednie umiejętności z zakresu parkour oraz breakdance, a także zwiększyli swoją sprawność ogólną.
Opis

Projekt zakłada organizację nieodpłatnych treningów z zakresu parkour oraz breakdance. Nasza inicjatywa będzie realizowana od początku stycznia 2020 roku do końca grudnia 2020 roku.

Parkour to forma aktywności fizycznej, która polega na efektywnym przemieszczaniu się wśród architektury miejskiej. Breakdance zaś to taniec stanowiący jeden z czterech filarów kultury hip hop. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej inicjatywie mogą być odbiorcami projektu. Głównymi adresatami naszego projektu są jednak dzieci i młodzież. Zajęcia parkour w czasie sprzyjających warunków pogodowych będą odbywały się pod Pomnikiem Władysława Broniewskiego, natomiast w przypadku nieprzychylnej pogody na sali gimnastycznej. Treningi breakdance będą odbywały się w pełni na sali gimnastycznej. 

 

Zajęcia parkour oraz breakdance będą odbywały się trzy razy w tygodniu dla dwóch grup 10-osobowych (łącznie 40 podopiecznych). Projekt będzie realizowany całym rokiem, od stycznia do grudnia 2020 roku. W ramach zajęć zostaną utworzone dwie grupy do których uczestnicy projektu zostaną przydzieleni w zależności od stopnia zaawansowania (grupa początkująca oraz zaawansowana). Projekt zakłada przeprowadzenie w sumie 576 h zajęć parkour oraz 576 h zajęć breakdance (łącznie dla obu grup zajęciowych).

Charakterystyka

Nadrzędnym zamysłem naszego projektu jest przekazanie naszym podopiecznym bezbłędnych postaw takich jak: współpraca, etos pracy, tolerancja, wzajemny szacunek, świadczenie pomocy osobom potrzebującym, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, właściwe dysponowanie czasem wolnym, kultura dialogu. Chcielibyśmy zmniejszyć stopień pejoratywnych postaw u naszych podopiecznych. Naszym celem jest także wzbudzenie wśród uczestników projektu pasji do parkour oraz breakdance, otóż wszelkie pozytywne formy spędzania czasu wolnego chronią młodych ludzi od destrukcyjnych spraw i pomysłów. Naszym zamysłem jest to, aby powyższe aktywności fizyczne stanowiły wyłącznie narzędzie ku przekazywaniu ponadczasowych wartości. Poprzez nasz projekt chcielibyśmy także przekazać właściwą wiedzę na temat parkour oraz breakdance, a przede wszystkim podjąć próbę kształtowania odpowiednich umiejętności u podopiecznych w podanych aktywnościach fizycznych. W ramach treningów parkour będziemy chcieli nauczyć naszych wychowanków takich technik jak: precission jump, gap jump, bunny hop, roll, balance, cat leap, king kong, monkey, twohanded vault, speed vault, lazy vault i wiele innych. Wymienione techniki zostały wyróżnione przez organizację "PAWA", która zrzesza najbogatszych stażem treningowym traceur'ów (osoby trenujące parkour) z całego świata. Będziemy starali się nauczyć naszych podopiecznych wskazanych elementów, a następnie skoncentrujemy się na ich doskonaleniu i pokonywaniu torów przeszkód z ich wykorzystaniem. W ramach treningów breakdance uczestnicy projektu nauczą się takich technik jak: Top Rock, Footwork, Powermove, Freeze oraz wiele innych. Nasz projekt zakłada także wzrost ogólnej sprawności fizycznej wśród uczestników zajęć.

Uzasadnienie

Duża liczba dzieci i młodzieży nie posiada pomysłu na właściwe spożytkowanie czasu wolnego, co prowadzi ich często do podejmowania zachowań ryzykownych. Naszym zamysłem jest to, aby nasz projekt stanowił alternatywę wobec wszelkich złych pomysłów młodych ludzi co do gospodarowania czasem wolnym. Dzieci oraz młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych finansowo nie jest w stanie pokryć kosztów uczestniczenia w zajęciach parkour oraz breakdance. Za sprawą naszego projektu moglibyśmy dać możliwość młodym ludziom uczestniczenia w powyższych zajęciach. Nasza inicjatywa pozwoliłaby na udział min. 20 osobom w przypadku zajęć parkour, a także min. 20 osobom w zajęciach breakdance. 

Nasza inicjatywa jest w dużym stopniu skierowana ku osobom pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych.

Parkour oraz breakdance to aktywności fizyczne, które stale się rozwijają, a grono ich sympatyków stale się powiększa. Młodzi ludzie, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z podanymi aktywnościami fizycznymi, czy też chcą się w nich rozwijać, potrzebują osób, które mogłyby je właściwie pokierować. Spoglądając na płockie społeczeństwo dostrzegamy to iż, młodzi ludzie pochodzący ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym nie są w stanie pozwolić sobie finansowo na uczestniczenie we wskazanych zajęciach. Wciąż istnieje w płockim społeczeństwie problem zagrożenia wykluczeniem społecznym, natomiast poprzez nasze zajęcia chcielibyśmy się temu przeciwstawić. Nasz projekt będzie dążył do tego, aby wykluczyć, czy też zniwelować błędne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Bazując na własnych obserwacjach dochodzimy do wniosku iż aktualnie istnieje potrzeba prowadzenia jak największej ilości zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Nasi podopieczni za sprawą zorganizowanych zajęć pozyskają odpowiednie umiejętności z zakresu parkour oraz breakdance, a także poprawią swoję ogólną kondycję fizyczną oraz zdrowotną. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza inicjatywa przyczyni się także do ograniczenia zachowań ryzykownych u naszych podopiecznych.

 

W naszym mniemaniu zaproponowany przez nas projekt jest innowacyjny, otóż nie ogranicza się wyłącznie do zwiększania sprawności fizycznej. Warsztaty parkour oraz breakdance będą łączyły obszar sportu i rekreacji z wychowaniem. Chcielibyśmy, aby powyższe aktywności fizyczne były wyłącznie narzędziem do przekazywania młodym ludziom ponadczasowych wartości. Bez wątpienia będziemy się także w pełni starać, aby kompetentnie kształtować odpowiednie umiejętności w powyższych aktywnościach wśród naszych podopiecznych.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 wynagrodzenie instruktora parkour 576hx60zł=34560 zł
2 wynagrodzenie instruktora breakdance 576hx60zł=34560 zł
3 sala gimnastyczna (breakdance) 576hx30zł=17280 zł
4 sala gimnastyczna (parkour) 240hx60zł=14400 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  100800 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.541072127153036, 19.69217882796147)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-31 22:16:38
Data przyjęcia 2019-09-23 13:35:07
Data modyfikacji 2019-09-23 13:35:07
Powrót