Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

EKO PATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

58

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie edukacja
sprawy obywatelskie
środowisko
Potencjalni użytkownicy dorośli
zwierzęta
Ulica Miasto Płock
Krótki opis PROJEKT „EKO PATROL - DOBRO ZWIERZĄT – WSPÓLNA SPRAWA” ZAKŁADA UTWORZENIE EKO PATROLU, W TYM M.IN. ZAKUP WYSPECJALIZOWANEGO POJAZDU WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM, KTÓREGO CELEM BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI: - ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT - PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ WOLNO ŻYJĄCYCH - UDZIELANIE POMOCY ZWIERZĘTOM DZIKIM, CHORYM LUB RANNYM.
Opis

PROJEKT ZAKŁADA ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ GMINY W OBSZARZE POLITYKI PRO ZWIERZĘCEJ NIE UJĘTE W „PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI NA TERENIE GMINY MIASTA PŁOCK” POPRZEZ UTWORZENIE

EKO PATROLU  A W TYM ZAKUP WYSPECJALIZOWANEGO POJAZDU WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM W CELU:

- ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

- PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ WOLNO ŻYJĄCYCH

- UDZIELANIA POMOCY ZWIERZĘTOM DZIKIM, CHORYM LUB RANNYM.

EKO PATROL FUNKCJONOWAŁBY W STRUKTURACH STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU, DO ZADAŃ KTÓREJ NALEŻAŁOBY MIEDZY INNYMI:

- ZBIERANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI O PRZYPADKACH ZŁEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT,

- INTERWENCJE W PRZYPADKACH ZGŁOSZEŃ O ZAGROŻENIU DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA ZWIERZĘCIA,

- PROWADZENIE AKCJI INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH, PLACÓWKACH SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH,

- WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT Z INNYMI INSTYTUCJAMI I SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE, JAK NP.: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII ORAZ ORGANIZACJE PRO ZWIERZĘCE FUNKCJONUJĄCE W MIEŚCIE PŁOCK

 

Charakterystyka

DZIĘKI UTWORZENIU EKO PATROLU RELATYWNIE ZMNIEJSZY SIĘ ILOŚĆ WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT, PONIEWAŻ ZWIĘKSZONA SZYBKOŚĆ REAKCJI NA BŁĄKAJĄCE SIĘ ZWIERZZĘ.

ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE LUB TAKIE, KTÓRE NIE SĄ PRZYJMOWANE W PŁOCKIM SCHRONISKU – PTAKI, GADY PORZUCONE PRZEZ CZŁOWIEKA BĘDĄ MIAŁY DUŻE WIĘKSZE SZANSE NA PRZEŻYCIE I ODPOWIEDNIĄ OPIEKĘ. SKONCENTROWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYŁAPYWANIA ORAZ ZABEZPIECZANIA ZWIERZĄT SPRAWI, ŻE DOTYCHCZASOWE PROCEDURY ULEGNĄ ZNACZNEMU UPROSZCZENIU, LICZBA ZAANGAŻOWANYCH OSÓB ZMNIEJSZY SIĘ, CO WPŁYNIE NA KOSZTY MIASTA I POPRAWI SAMOPOCZUCIE MIESZKAŃCÓW. TAKŻE ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ ZWIERZZĄT BĘDĄ MIAŁY UŁATWIONE DZIAŁANIE, DZIĘKI WYSZKOLONYM STRAŻNIKOM EKO PATROLU ORAZ POSIADANEMU PRZZEZ NICH WYSPECJALIZOWANEGO SPRZĘTU DO ODŁOWU I PRZEWOZU ZWIERZĄT. Z PUNKTU WIDZENIA MIESZKAŃCÓW, STWORZENIE EKO PATROLU MOŻE MIEĆ WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA WYNIKAJĄCEGO Z SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU I ZDROWIU ZWIĄZANYCH Z POGRYZIENIAMI I ATAKAMI NIEBEZPIECZNYCH ZWIERZĄT. 

 

Uzasadnienie

DZIĘKI UTWORZENIU EKO PATROLU RELATYWNIE ZMNIEJSZY SIĘ ILOŚĆ WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT, PONIEWAŻ ZWIĘKSZONA SZYBKOŚĆ REAKCJI NA BŁĄKAJĄCE SIĘ ZWIERZĘ.

ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE LUB TAKIE, KTÓRE NIE SĄ PRZYJMOWANE W PŁOCKIM SCHRONISKU – PTAKI, GADY PORZUCONE PRZEZ CZŁOWIEKA BĘDĄ MIAŁY DUŻE WIĘKSZE SZANSE NA PRZEŻYCIE I ODPOWIEDNIĄ OPIEKĘ. SKONCENTROWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYŁAPYWANIA ORAZ ZABEZPIECZANIA ZWIERZĄT SPRAWI, ŻE DOTYCHCZASOWE PROCEDURY ULEGNĄ ZNACZNEMU UPROSZCZENIU, LICZBA ZAANGAŻOWANYCH OSÓB ZMNIEJSZY SIĘ, CO WPŁYNIE NA KOSZTY MIASTA I POPRAWI SAMOPOCZUCIE MIESZKAŃCÓW. TAKŻE ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ ZWIERZZĄT BĘDĄ MIAŁY UŁATWIONE DZIAŁANIE, DZIĘKI WYSZKOLONYM STRAŻNIKOM EKO PATROLU ORAZ POSIADANEMU PRZZEZ NICH WYSPECJALIZOWANEGO SPRZĘTU DO ODŁOWU I PRZEWOZU ZWIERZĄT. Z PUNKTU WIDZENIA MIESZKAŃCÓW, STWORZZENIE EKO PATROLU MOŻE MIEĆ WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA WYNIKAJĄCEGO Z SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU I ZDROWIU ZWIĄZANYCH Z POGRYZIENIAMI I ATAKAMI NIEBEZPIECZNYCH ZWIERZĄT. 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 KOSZT 4 ETATÓW NA POTRZEBY EKO PATROL WRAZ Z POCHODNYMI 26 000,00 M-C
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  26 000,00 M-C
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 ZAKUP POJAZDU NA POTRZEBY EKO PATROLU WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPRZYRZĄDOWANIA I WYPOSAŻENIEM   150 000,00
2  SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA STRAŻNIKÓW  5 000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  155 000,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
MIASTO PŁOCK
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca organizacja pozarządowa
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-31 08:26:30
Data przyjęcia 2019-09-23 13:37:09
Data modyfikacji 2019-11-04 09:31:38
Powrót