Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Wiaty rowerowe i samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

42

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica ul. Kochanowskiego 11
Krótki opis Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych, w których zostaną zamontowane stojaki rowerowe na min. 30 rowerów. Wiaty zostaną umieszczone na terenie zielonym znajdującym się przy wejściu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 11, przy ulicy Kochanowskiego 11. Obok wiat zostanie zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów, z której będą mogli korzystać uczniowie, rodzice i mieszkańcy Osiedla Kochanowskiego.
Opis

Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych, w których zostaną zamontowane stojaki rowerowe na min. 30 rowerów. Wiaty zostaną umieszczone na terenie zielonym znajdującym się przy wejściu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 11, przy ulicy Kochanowskiego 11. Obok wiat zostanie zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów, z której będą mogli korzystać uczniowie, rodzice i mieszkańcy Osiedla Kochanowskiego.

Charakterystyka

Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych (lub jako alternatywa - jednej dużej wiaty), w których zostaną zamontowane stojaki rowerowe typu „u”. Ilość stojaków musi pozwolić na jednoczesne parkowanie min. 30 rowerów. Dodatkowo obok wiat zostanie zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów.
Projekt obejmuje również utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej w miejscu, w którym zostaną zamontowane wiaty i stacja naprawy rowerów.
Wiaty i stacja będą zamontowane na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku, która znajduje się przy ul. Kochanowskiego 11. Urządzenia zostaną umieszczone na fragmencie obecnego terenu zielonego znajdującego się przy ogrodzeniu, między wejściem głównym na teren szkoły a bramą wjazdową na parking. Teren objęty jest nadzorem szkolnego monitoringu.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi od trzech lat bierze bardzo aktywny udział w akcji "Rowerowy Maj". Celem akcji jest promocja zdrowego stylu życia i zrównoważonej mobilności wśród dzieci i młodzieży. Wypracowane w okresie kampanii dobre nawyki pozostają i uczniowie "jedenastki" przyjeżdżają do szkoły nie tylko podczas majowej akcji. Sezon rowerowy w placówce trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Blisko szkoły, przy ulicy Mickiewicza, przebiega jedna z nowych ścieżek rowerowych. Obecnie przy szkole funkcjonuje stojak, w którym jednocześnie może parkować ok. 20 rowerów. Ilość ta nie zaspakaja jednak ciągle rosnących potrzeb uczniów i pracowników, którzy codziennie przyjeżdżają do szkoły na rowerach.
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów umożliwiłaby podstawowe naprawy jednośladów, np. Napompowanie koła, przykręcenie siodełka, regulację hamulców, itp. stacja byłaby dostępna dla mieszkańców osiedla w czasie pracy szkoły (w godz. 6.00 - 22.00).
Wiaty rowerowe i stacja naprawy rowerów zlokalizowana przy Szkole Podstawowej nr 11 przyczyni się do poprawy infrastruktury rowerowej, z której korzystają uczniowie, rodzice, pracownicy i mieszkańcy osiedla Kochanowskiego.

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu.
W Płocku w ostatnich latach znacznie powiększyła się sieć ścieżek rowerowych. Realizowana jest kampania "Rowerowy Maj", która zachęca uczniów do korzystania z rowerów, jako alternatywnego środka lokomocji. Warto jest zatem stworzyć warunki do bezpiecznego parkowania rowerów.
Założenia projektu wpisują się w strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r.
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.
Popularyzacja środka transportu jakim jest rower, promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców Płocka, pozytywny wpływ na środowisko.
Atrakcyjność projektu.
Realizacja projektu będzie spełnieniem oczekiwań wciąż powiększającego się środowiska młodych rowerzystów. Umożliwi uczniom, rodzicom i pracownikom pozostawienie rowerów w bezpiecznym i komfortowym miejscu, które pozwoli ochronić jednoślady przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Stacja naprawy, wyposażona w pompkę i podstawowe narzędzia, pozwoli dokonać małych napraw i regulacji osprzętu rowerowego wpływających na bezpieczeństwo rowerzystów. Pozwoli także uczniom szkoły na realizowanie zajęć praktycznych z wychowania komunikacyjnego.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Przygotowanie dokumentacji - plan zagospodarowania z opisem robót budowlanych 2 000 zł
2 2 wiaty rowerowe jednostronnie zabudowane ze stojakami typu "u" wraz z montażem 45 000 zł
3 Samoobsługowa stacja naprawy rowerów 5 000 zł
4 Utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej (ok. 50 m2) 8 000 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  60 000 zł
Załączniki
Folder:
2020_zal.3.pdf
2020_zal.2.pdf
2020_zal.1.pdf
Geolokalizacja
(52.552111072725154, 19.69866157051092)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 14:40:52
Data przyjęcia 2019-09-23 13:38:59
Data modyfikacji 2019-09-23 13:38:59
Powrót