Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Rozbudowa i przystosowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

13

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie inna
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Ulica Południowa
Krótki opis Dzieci niepełnosprawne podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy chcą się bawić. Głównym założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuacje terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dzięki sprzętom na placu zabaw, ich użytkownicy będą uczyć się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego ograniczenia, zdobędą umiejętność koordynacji i planowania ruchów. Podczas zabawy zostanie zaangażowanych wiele potrzebnych bodźców zmysłu co dla dzieci z niepełnosprawnością jest rodzajem rehabilitacji. Oprócz tego plac zabaw ma przynieść im radość, przestrzeń do odpoczynku, tak jak wiele takich placów zabaw, które są przeznaczone dla dzieci zdrowych.
Opis

Dzieci niepełnosprawne podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy chcą się bawić.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuacje terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
Dzięki sprzętom na placu zabaw, ich użytkownicy będą uczyć się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego ograniczenia, zdobędą umiejętność koordynacji i planowania ruchów. Podczas zabawy zostanie zaangażowanych wiele potrzebnych bodźców zmysłu co dla dzieci z niepełnosprawnością jest rodzajem rehabilitacji. Oprócz tego plac zabaw ma przynieść im radość, przestrzeń do odpoczynku, tak jak wiele takich placów zabaw, które są przeznaczone dla dzieci zdrowych.

Charakterystyka

W chwili obecnej nasze miasto w ogóle nie posiada przestrzeni do zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, co pozbawia je możliwości rozwojowych jakie daje im plac zabaw.
Rozbudowa już istniejącego placu zabawi dostosowanie go dla dzieci niepełnosprawnych pozwoli:
- stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy,
- wzmocni ich poczucie wartości i przynależności,
- poprawi jakość życia dzieci niepełnosprawnych i umożliwi realną integrację ze środowiskiem lokalnym,
- zmniejszy poczucie izolacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi tworząc miejsce spotkań i wymiany doświadczeń,
- przyniesie radość dzieciom.
Teren placu zabaw będzie stanowił rozbudowę już istniejącego placu zabaw w Płocku znajdującego się na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Południowej (na części działki 1348/2 zaznaczonym na dołączonej mapie).
W okolicy znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 co pozwoli dodatkowo na integrację uczniów z dziećmi zdrowymi. Całość terenu zostanie ogrodzona i monitorowana co zapewni bezpieczeństwo.
Projekt placu zabaw obejmuje:
1. Zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią typu Centaur,
2. Huśtawkę typu Pluto,
3. Huśtawkę dla dzieci na wózkach inwalidzkich typu Saturn,
4.  Karuzelę typu Yugo 2,
5. Piaskownicę na podwyższeniu przystosowaną do wózków inwalidzkich,
6. Tablicę wielofunkcyjną typu Edito 1,
7. Zagospodarowanie: nawierzchnia bezpieczna (granulat gumowy), ogrodzenie, ławki (3 sztuki), śmietniczki (2 sztuki).

Uzasadnienie

Dzieci niepełnosprawne podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy chcą się bawić.
Niepełnosprawność może dotyczyć różnych funkcji życiowych i powodować szereg rozmaitych ograniczeń. W chwili obecnej nasze miasto w ogóle nie posiada przestrzeni do zabawy dla dzieci z niepełnosprawnością, co pozbawia ich możliwości rozwojowych jakie daje im plac zabaw, radości, poczucia własnej wartości.
Utworzenie placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi do użytkowników m.in. na wózkach inwalidzkich pozwoli:
Stworzyć bezpieczne miejsce rozwoju dla     dzieci niepełnosprawnych;
wzmocnić ich poczucie wartości i przynależności;
poprawić jakość życia dzieci z niepełnosprawnością i umożliwić im realną integrację ze środowiskiem lokalnym;
zmniejszyć poczucie izolacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi tworząc miejsce spotkań i wymiany doświadczeń;
 da radość; przestrzeń do zabawy i odpoczynku.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie, remont 25.000,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  25.000,00 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią typu Centaur 71.785,26 zł
2 Huśtawka typu pluto 4.795,00 zł
3 Huśtawka dla dzieci na wózkach inwalidzkich typu Saturn 21.137,55 zł
4 Karuzela typu Yugo 2 54.810,03 zł
5 Piaskownica na podwyższeniu przystosowana do wózków inwalidzkich 9.815,40 zł
6 Tablica wielofunkcyjna typu tyu Edito 1 1.853,61 zł
7 Zagospodarowanie: nawierzchnia granulat, ogrodzenie, ławki (3 sztuki), śmietniczki (2 sztuki) 150.000,00 zł
8 Koszty transportu, montażu. 30.000,00 zł
9    
10    
RAZEM:  334.196,85 zł
Załączniki
Folder:
2020_mapa.pdf
2020_oferta 1.pdf
2020_oferta 2.pdf
2020_zdjęcia.pdf
2020_oferta 3.pdf
Geolokalizacja
(52.53675846063986, 19.717104439697323)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 13:41:31
Data przyjęcia 2019-09-23 13:39:28
Data modyfikacji 2019-09-23 13:39:28
Powrót