Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

38

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Tadeusza Kościuszki 7
Krótki opis Wykorzystaj Budżet Obywatelski do poprawy edukacji maluchów. W ramach projektu możemy poprawić przedszkolakom plac zabaw, który w chwili obecnej nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Jeśli jednak chcesz - możesz pomóc. Spraw dzieciakom radość. Weź udział w głosowaniu i oddaj swój głos na nasz projekt.
Opis

Wykorzystaj Budżet Obywatelski do poprawy edukacji maluchów.
W ramach projektu możemy poprawić przedszkolakom plac zabaw, który w chwili obecnej nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Jeśli jednak chcesz - możesz pomóc. Spraw dzieciakom radość. Weź udział w głosowaniu i oddaj swój głos na nasz projekt.

Charakterystyka

Projekt na przewiduje realizację placu zabaw na wyłączne potrzeby maluchów uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Płocku.
Koncepcja przewiduje pozostawienie jak największej ilości terenów zielonych oraz wykorzystanie stref bezpieczeństwa istniejących urządzeń zabawowych (zamkniętych obrzeżami betonowymi). W miejsce starych urządzeń montowane będą nowe urządzenia zabawowe o podobnej funkcji. Pod huśtawką CM-1802 oraz zestawami zabawowymi MM-0103_75 i MM- 0103_92 przewidziano wykonanie nawierzchni syntetycznej wylewanej na placu budowy SBR+EPDM. Pod linarium GT-0800_ 4 przewidziano ułożenie maty przerostowej (elastycznej kratownicy) natomiast na pozostałym terenie przewidziano nawierzchnię trawiastą pozwalającą na montaż urządzeń o wysokości upadkowej do 1,0 m. Koncepcja zawiera urządzenia zabawowe edukacyjne oraz sprawnościowe - zarówno dla dzieci młodszych jak również starszych.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest zapewnienie maluchom uczęszczającym do przedszkola atrakcyjnego miejsca rozrywki na świeżym powietrzu. Istniejące urządzenia zabawowe w większości są już bardzo wyeksploatowane i wymagają ciągłej konserwacji.
Dzieciaki przebywają w przedszkolu codziennie. Nie ulega więc wątpliwości, że poprawienie miejsca ich dziennego pobytu wpłynie bardzo korzystnie na ich rozwój. Nowe miejsce rozrywki na pewno będzie dla nich nie lada atrakcje.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy techniczne urządzeń 3500,00 zł
2 Porządkowanie terenu, konserwacje bieżące (w ramach wynagrodzenia zatrudnionego konserwatora) -
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  3500,00 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury wraz z transportem i montażem 192 371,61 zł
2 Nawierzchnia syntetyczna SBR+EPDM z ułożeniem (±210 m2) 103 320,00 zł
3 Nakładki na obrzeża betonowe nawierzchni syntetycznej z ułożeniem (±101 m) 5200,00 zł
4 Bezpieczna kratownica z ułożeniem (±40 m2) 10800,00 zł
5 Założenie trawnika - nawierzchnia naturalna 47724,00 zł
6 Cięcia pielęgnacyjne i nasadzenia 30000,00 zł
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  389415,61 zł
Załączniki
Folder:
2020_oferta dostawcy.pdf
2020_koncepcja zagospodarowania terenu 1.pdf
2020_koncepcja zagospodarowania terenu 2.pdf
Geolokalizacja
(52.54222351102825, 19.691501849362453)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 11:55:38
Data przyjęcia 2019-09-23 13:41:36
Data modyfikacji 2019-09-23 13:41:36
Powrót