Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Rowerowe osiedle Łukasiewicza - wiaty rowerowe, stojaki na rowery, samoobsługowa stacja naprawy rowerów

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

37

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica SP nr 3, ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie
Krótki opis Jeśli chcesz mieć wiele stojaków do przypięcia roweru przed blokami na osiedlu Łukasiewicza, wiaty rowerowe przy szkołach SP 3 i „Elektryku” oraz samoobsługową stację naprawy rowerów to oddaj głos na ten projekt. Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery typu odwrócona litera „u” na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7; Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na osiedle Łukasiewicza (620 szt. odwróconych „u”). Stojaki zostaną umieszczone przed blokami. Zamontowana zostanie również samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7.
Opis

Jeśli chcesz mieć wiele stojaków do przypięcia roweru przed blokami na osiedlu Łukasiewicza, wiaty rowerowe przy szkołach SP 3 i „Elektryku” oraz samoobsługową stację naprawy rowerów to oddaj głos na ten projekt.
Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery typu odwrócona litera „u” na terenie  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7; Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na osiedle  Łukasiewicza (620 szt. odwróconych „u”). Stojaki zostaną umieszczone przed blokami. Zamontowana zostanie również samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7.

Charakterystyka

Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych do szkół: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7;
Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Narodowych Sił zbrojnych 7 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów a także stacji naprawy rowerów.

Realizowana akcja „Rowerowy Maj” w płockich szkołach cieszy się wielką popularnością i prowadzi do popularyzacji bezpiecznej jazdy na rowerze. Każdego roku przybywa młodych rowerzystów, celowe jest zatem poszerzenie infrastruktury rowerowej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3. Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie również często wykorzystuje rowery jako środek transportu. Warto zatem inwestować w infrastrukturę rowerową. Polityka niskoemisyjna prowadzona w mieście zakłada również popularyzację tego środka transportu wśród młodzieży i dorosłych stąd pomysł ustawienia wiat rowerowych przy szkołach oraz stojaków rowerowych (w kształcie odwróconego „u”) na osiedlu Łukasiewicza.

W projekcie założono zakup i montaż 2 wiat rowerowych wraz ze stojakami (każda na 20 rowerów) - lokalizacja wymieniona powyżej) oraz stojaków rowerowych na osiedle Łukasiewicza ( 620  stojaków w kształcie odwróconej litery „u”.)

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów zamontowana zostanie przy  szkole podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7

Możliwość montażu różnych ilości  stanowisk rowerowych daje możliwość tworzenia modułów stojaków po 5, 10 lub ustawiania pojedynczych stojaków w zależności od potrzeb.
O ostatecznej lokalizacji będzie decydowała Rada Mieszkańców Osiedla oraz Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa

Autor projektu jest gotowy do przyjęcia wszelkich sugestii w sprawie zmiany liczby, lokalizacji  stojaków, wiat , stacji naprawczej  w zależności od opinii osób oceniających projekt, przedstawicieli UMP a później Rady Mieszkańców Osiedla i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej.

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu.

Rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych, realizacja założeń polityki niskoemisyjnej, promowanie aktywności ruchowej i prozdrowotnych zachowań zmusza do podejmowania działań dalszej rozbudowy infrastruktury rowerowej.
Realizowany projekt „Rowerowy Maj” zachęca uczniów do korzystania z rowerów, urządzeń transportu osobistego. Warto jest zatem stworzyć warunki do „parkowania” rowerów i uto.

Założenia projektu wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. gdyż pozwolą na realizację kluczowego kierunku rozwoju jakim jest zdrowe społeczeństwo a dokładnie pkt 1.3. Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego. Projekt przyczyni się również do realizacji zadania harmonijna przestrzeń do życia a dokładnie 3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Poprawa komfortu rowerzystów i osób korzystających z urządzeń transportu osobistego. Popularyzacja środka transportu jakim jest rower i urządzenia transportu osobistego co znacznie poprawi zdrowie mieszkańców płocka oraz wpłynie na ochronę środowiska.

Atrakcyjność projektu
Realizacja projektu będzie spełnieniem oczekiwań wciąż powiększającego się środowiska rowerzystów. W szkołach i na osiedlach da możliwość pozostawienia roweru we właściwym miejscu i wyeliminuje pozostawianie rowerów przypiętych do drzew,  latarni, poręczy schodów itp.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy, bieżące naprawy 4 000 zł./rok
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  4 000 zł./rok
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 2 wiaty rowerowe wraz ze stojakami w kształcie odwróconej litery „u” na 20 rowerów (2x 25 000 zł) + (40 stojaków „u”x 200 zł) + (montaż 2x250 zł) 50000 zł + 8000zł +500 zł =58 500 zł brutto
2 Stojaki na rowery w kształcie odwróconego „u” (620 x 200 zł) + montaż (620 x  100 zł) 124 000zł + 62 000zł= 186 000 zł
3 Samoobsługowa stacja naprawy rowerów (5000 zł) + (montaż  500 zł) 5 500 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  250 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.557610090161496, 19.68944550033575)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 11:23:00
Data przyjęcia 2019-09-23 13:42:02
Data modyfikacji 2019-09-23 13:42:02
Powrót