Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Pierwsza pomoc w płockich szkołach Baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

36

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
inna
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
inni
Ulica Płock
Krótki opis Czy wiesz, że Ty też możesz uratować komuś życie, a może to ktoś będzie ratował Ciebie? Warto umieć udzielać pierwszej pomocy i mieć czym jej udzielać. Jeśli tak samo myślisz oddaj głos na ten projekt. Celem projektu „Pierwsza pomoc w płockich szkołach”– baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED” jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, edukacja uczniów i nauczycieli a także rozbudowa sieci AED na terenie Płocka. W zakres projektu wchodzi wyposażenie wszystkich 29 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) prowadzonych przez Miasto Płock w: 1) AED treningowe, 2) komplet fantomów do nauki resuscytacji (postać niemowlęcia, dziecka, dorosłego), 3) fantom z wizualizacją diodami led krążenia podczas resuscytacji – dla szkół podstawowych, 4) fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (cała postać z aparaturą oceniającą skuteczność resuscytacji i wydrukiem) – dla szkoły ponadpodstawowej, 5) kamizelka fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień – dla szkoły ponadpodstawowej, 6) 5 apteczek plecakowych z wyposażeniem dla każdej szkoły, 7) dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy dla 290 osób (po 10 osób z każdej szkoły – np. 5 uczniów, 5 nauczycieli), 8) montaż defibrylatora AED w każdej szkole ponadpodstawowej - element stanowiący bardzo ważne ogniwo łańcucha przeżycia w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, 9) w szkołach ponadpodstawowych po montażu AED zostanie przeprowadzone szkolenie dla 10 osób z każdej ze szkół (obsługa AED i nauka RKO).
Opis

Czy wiesz, że Ty też możesz uratować komuś życie, a może to ktoś będzie ratował Ciebie? Warto umieć udzielać pierwszej pomocy i mieć czym jej udzielać. Jeśli tak samo myślisz oddaj głos na ten projekt.
Celem projektu „Pierwsza pomoc w płockich szkołach”– baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED” jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, edukacja uczniów i nauczycieli a także rozbudowa sieci AED na terenie Płocka.
W zakres projektu wchodzi wyposażenie wszystkich 29 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) prowadzonych przez Miasto Płock w:
1)  AED treningowe,
2) komplet fantomów do nauki resuscytacji (postać niemowlęcia, dziecka, dorosłego),
3) fantom z wizualizacją diodami led krążenia podczas resuscytacji – dla szkół podstawowych,
4) fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (cała postać z aparaturą oceniającą skuteczność resuscytacji i wydrukiem) – dla szkoły ponadpodstawowej,
5) kamizelka fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień – dla szkoły ponadpodstawowej,
6) 5 apteczek plecakowych z wyposażeniem dla każdej szkoły,
7) dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy dla 290 osób (po 10 osób z każdej szkoły –  np. 5 uczniów, 5 nauczycieli),
8) montaż defibrylatora AED w każdej szkole ponadpodstawowej - element stanowiący bardzo ważne ogniwo łańcucha przeżycia w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia,
9) w szkołach ponadpodstawowych po montażu AED zostanie przeprowadzone szkolenie dla 10 osób z każdej ze szkół (obsługa AED i nauka RKO).

Charakterystyka

Projekt w sposób kompleksowy zabezpiecza potrzeby, które powstają podczas procesu edukacji społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy oraz uzupełnia ogniwo „łańcucha przeżycia” jakim jest AED w kolejnych lokalizacjach na terenie Płocka.
Pierwsza pomoc udzielona przez świadków zdarzenia bardzo często ratuje życie. Proces edukacji z zakresu pierwszej pomocy rozpoczyna się już w przedszkolu. Program nauczania pierwszej pomocy intensyfikuje się w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Wymaga to wprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Niestety nauczanie jest utrudnione przez brak sprzętu szkoleniowego do ćwiczeń i często ogranicza się do prowadzenia części teoretycznej. Nauczyciele „edukacji dla bezpieczeństwa” wielokrotnie są zmuszeni wypożyczać jednorazowo fantomy do ćwiczeń co uniemożliwia systematyczne ćwiczenie czynności ratunkowych a AED prezentowane jest tylko na filmach szkoleniowych.
Na terenie Płocka od 2015 roku budowana jest sieć AED, wymaga to podnoszenia świadomości i umiejętności z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi AED. Większość dotychczas montowanych defibrylatorów umieszczona jest w budynkach. W projekcie założono dalszy rozwój sieci AED  - montaż AED w nowych lokalizacjach tj. na budynkach szkół w zewnętrznej szafce ochronnej lub w budynku szkoły (jeśli nie będzie innej możliwości).
Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia dostępności sprzętu szkoleniowego, który umożliwia naukę pierwszej pomocy projekt zakłada zakup dla każdej ze szkół oraz przeprowadzenie szkoleń:
1) AED treningowe do nauki obsługi AED
2) komplet fantomów do nauki resuscytacji (postać niemowlęcia, dziecka, dorosłego),
3) fantom z wizualizacją diodami led krążenia podczas resuscytacji – dla szkół podstawowych
4) fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (cała postać z aparaturą oceniającą skuteczność resuscytacji i wydrukiem) – dla szkoły ponadpodstawowej.
5) kamizelka fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień – dla szkoły ponadpodstawowej
6) 5 apteczek plecakowych z wyposażeniem dla każdej ze szkół
7) szkolenie z pierwszej pomocy dla 290 osób (po 10 osób z każdej szkoły – 5 uczniów, 5 nauczycieli) – podstawowy kurs pierwszej pomocy - 16 godzin
8) ponadto w/lub na budynkach szkół ponadpodstawowych zostaną zamontowane defibrylatory AED (wraz z zewnętrzną szafką ochronną i torbą lub szafką ochronną stosowaną w budynkach, oznaczeniami i instrukcją obsługi).
9) w projekcie przewidziano szkolenie z obsługi dla 100 osób z resuscytacji krążeniowo- oddechowej z wykorzystaniem AED (po 10 osób z każdej szkoły).

Projekt wkomponowuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. a dokładnie w
1.1. Cel strategiczny: poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej
2.1. Cel strategiczny: innowacyjna edukacja
2.1.9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne
3.1. Cel strategiczny: wzmacnianie aktywności społecznej Płocczan
3.1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego – zwiększanie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu:
- stworzenie w każdej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych warunków do nauczania pierwszej pomocy przez nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa poprzez wyposażenie pracowni w najpotrzebniejsze fantomy, AED treningowe i apteczki do prowadzenia zajęć praktycznych.
- rozbudowa sieci AED na terenie Płocka – kontynuacja działań prowadzonych na terenie Płocka od 2015 roku
- propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży
- zwiększenie szans na przeżycie osób u których dojdzie do zagrożenia lub życia

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
- popularyzacja pierwszej pomocy
- edukacja i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez Płocczan
- poprawa bezpieczeństwa
- usprawnienie trzech pierwszych ogniw „łańcucha przeżycia” czyli wzrost świadomości świadka zdarzenia (dziecka, dorosłego) o jego roli w ratowaniu życia, poprawa umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED
- zwiększanie szans na przeżycie osób u których dojdzie do nzk (nagłego zatrzymania krążenia)

Atrakcyjność projektu
- projekt zawiera realizację zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji 2015
- skierowany jest do wszystkich grup wiekowych mieszkańców
- zawiera zarówno element zakupu sprzętu jak również edukację
- przybliża Płock do standardów europejskich w zakresie pierwszej pomocy

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy AED (w zależności od modelu) 300x10 = 3000
2 Bateria wymiana np. co 5 lat w zależności od modelu 400x10 = 4000
3 Elektrody wymiana co 2-3 lata w zależności od modelu 250x10 = 2500
4 Ubezpieczenie AED 300x10=3000
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  12 500 zł
Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

AED (defibrylator) - 10 szt

7000 x10= 70000zł

2.

AED treningowe - 29 szt

3000x29 = 87000zł

3.

Komplet 3 fantomów do nauki RKO – 29 szt

2500x29=72500 zł

4.

Fantom z wizualizacją diodami led krążenia podczas resuscytacji – dla szkół podstawowych - 19 szt

2000x19=38000 zł

5.

Fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (cała postać z aparaturą oceniającą skuteczność resuscytacji) – dla szkoły ponadpodstawowej – 10 szt.

11000x10=110000 zł

6.

Kamizelka fantom do ćwiczeń pierwszej

Pomocy w przypadku zadławień – dla szkoły ponadpodstawowej – 10 szt.

700 x10 =7000zł

7.

Apteczki plecakowe 5szt x29 szkół

350x5x29 =50750 zł

8.

Torba na AED 10 szt

150x10 =1500 zł

9.

Oznaczenia AED 10 kompletów

100x10=1000zł

10.

Instrukcja ścienna AED 10 szt

100x10=1000 zł

11.

Ubezpieczenie AED roczne dla 10 AED

300x10=3000zł

12.

Kurs pierwszej pomocy 16 godz. Dla 10 osób (5 uczniów, 5 nauczycieli) z każdej szkoły - 290 osób

1500x29=43500 zł

13.

Szkolenie z zakresu BLS /AED 2 godz. (resuscytacja krążeniowo-oddechowa i AED) 100 osób

300x10=3000 zł

 

Razem:

488 250 zł brutto

 

Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54503244534151, 19.70371485229498)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 11:08:01
Data przyjęcia 2019-09-23 13:42:27
Data modyfikacji 2019-09-23 13:42:27
Powrót