Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

35

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sport
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
inni
Nazwa osiedla Stare Miasto
Ulica ścieżka biegowa nad Sobótką
Krótki opis Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie dookoła Sobótki? Oddaj głos na ten projekt! Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły – odcinek 1600 m – około 42 latarnie). Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia i kamer monitoringu poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem wzgórza tumskiego i Nabrzeża Wiślanego. Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie Nabrzeża Wiślanego da możliwości prowadzenia treningów o różnych porach. Projekt w pełni wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.
Opis

Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie dookoła Sobótki? Oddaj głos na ten projekt!
Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły – odcinek 1600 m – około 42 latarnie).
Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem wzgórza tumskiego i Nabrzeża Wiślanego.
Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie Nabrzeża Wiślanego da możliwości prowadzenia treningów o różnych porach.

Projekt w pełni wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.

Charakterystyka

Teren sportowo rekreacyjny na Sobótką stał się miejscem uprawiania sportu i rekreacji ruchowej na powietrzu przez wielu Płocczan i gości spoza Płocka. Treningi i spacery odbywają się o rożnych porach dnia. Jednak ze względu na częściowe oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką ograniczona jest dostępność tego terenu.

Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie sobótki (od strony Wisły).

Montaż oświetlenia (42 latarnie) poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby.

W projekcie dopuszcza się montaż lamp solarnych/hybrydowych w miejscach w których nie będzie możliwe doprowadzenie energii elektrycznej

Uzasadnienie

Ad 1 Cel i potrzeba realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu i rekreacji ruchowej biegaczy, amatorów różnych aktywności sportowych oraz osób przebywających nad Sobótką.
Na prośbę środowiska biegaczy i osób spacerujących nad Sobótką złożona została interpelacja przez Radną Darię Domosławską w dniu 17.04.2019. Odpowiedź zwierała informację że doświetlenie ww. terenu będzie uzależnione od zainteresowania ścieżką biegową i terenem nabrzeża umożliwiającym prowadzenie aktywności ruchowej. Jest już jednak oczywistym że teren ten jest bardzo uczęszczany i cieszy się wielką popularnością wśród Płocczan i turystów.

Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030r. gdyż pozwoli na realizację kluczowego kierunku rozwoju jakim jest zdrowe społeczeństwo a dokładnie pkt 1.3. Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego. Projekt przyczyni się również do realizacji zadania Harmonijna przestrzeń do życia a dokładnie 3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.

Ad 2
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Zwiększenie dostępności w ciągu doby, poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjno-sportowego nad Sobótką

Ad 3
Oświetlenie i kamery monitoringu stanowią standard na terenach skupiających amatorów sportu, terenach spacerowych co znaczenie poprawia bezpieczeństwo , zwiększa wykrywalność aktów wandalizmu i niepożądanych zachowań.
Brak oświetlenia znaczenie ogranicza wykorzystanie pięknego terenu rekreacyjnego.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty energii wg kosztów ponoszonych przez miasto na oświetlenie ulic Szacunkowo
300 zł x 40 =12000 zł miesięcznie
2 Koszt monitoringu wg kosztów ponoszonych przez miasta Szacunkowo
500 zł x 2 = 1000 zł miesięcznie
3 Naprawy i serwis latarni i kamer W zależności od potrzeb przeglądy, wymiana części i usuwanie usterek
5 000 zł miesięcznie
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  18 000 tys brutto/miesięcznie
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Oświetlenie 42 latarnie z okablowaniem x 10 000 zł 420 000 zł
2 Kamery monitoringu - 3 kamery x  5000 zł 15 000 zł
3 Projekt 10 000 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  490 000 zł brutto
Załączniki
Folder:
2020_Poglądowa rycina lokalizacja latarni i kamer.pdf
Geolokalizacja
(52.547281190896385, 19.667876973678517)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 11:01:04
Data przyjęcia 2019-09-23 13:45:19
Data modyfikacji 2019-09-23 13:45:19
Powrót