Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Rowerowe osiedle Dworcowa - wiaty rowerowe, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

34

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica ul. Chopina 59, 62, 63, ul. Otolińska 15
Krótki opis Chcesz mieć miejsce do zostawienia roweru przy bloku na osiedlu Dworcowa, wiatę rowerową przy szkole oraz stację naprawy rowerów – to oddaj na ten projekt głos. Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na osiedle Dworcowa (300 odwróconych „u”.). Stojaki zostaną umieszczone przed blokami. Zamontowana zostanie również stacja naprawy rowerów przy placu zabaw między blokami przy ul. Chopina 63 , ul. Otolińska 15 a ul. Chopina 59
Opis

Chcesz mieć miejsce do zostawienia roweru przy bloku na osiedlu Dworcowa, wiatę rowerową przy szkole oraz stację naprawy rowerów – to oddaj na ten projekt głos.
Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na osiedle Dworcowa (300 odwróconych „u”.). Stojaki zostaną umieszczone przed blokami. Zamontowana zostanie również stacja naprawy rowerów przy placu zabaw między blokami przy ul. Chopina 63 , ul. Otolińska 15 a ul. Chopina 59

Charakterystyka

Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zakup i montaż 300 stojaków do rowerów na teren osiedla a także stacji naprawy rowerów.

Realizowana akcja „Rowerowy Maj w płockich szkołach cieszy się wielką popularnością i prowadzi do popularyzacji bezpiecznej jazdy na rowerze. Każdego roku przybywa młodych rowerzystów, celowe jest zatem poszerzenie infrastruktury rowerowej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 21. Polityka niskoemisyjna prowadzona w mieście zakłada również popularyzację tego środka transportu wśród młodzieży i dorosłych stąd pomysł ustawienia wiat rowerowych przy szkole podstawowej (stojaki na rowery szkoła posiada) oraz stojaków rowerowych (w kształcie odwróconego „u”) na osiedlu dworcowa.

W projekcie założono zakup i montaż 2 wiat rowerowych każda na 20 rowerów) - lokalizacja wymieniona powyżej) oraz stojaków rowerowych na osiedle Dworcowa (300 stojaków w kształcie odwróconej litery „u”).

Możliwość montażu różnych ilości stanowisk rowerowych daje możliwość tworzenia modułów stojaków po 5, 10 lub ustawiania pojedynczych stojaków w zależności od potrzeb.
O ostatecznej lokalizacji będą decydowały rady mieszkańców osiedli oraz Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa

Autor projektu jest gotowy do przyjęcia wszelkich sugestii w sprawie zmiany liczby, lokalizacji  stojaków, wiaty , stacji naprawczej  w zależności od opinii osób oceniających projekt, przedstawicieli ump a póżniej Rady Mieszkańców Osiedla i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej.

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu.

Rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych, realizacja założeń polityki niskoemisyjnej, promowanie aktywności ruchowej i prozdrowotnych zachowań zmusza do podejmowania działań dalszej rozbudowy infrastruktury rowerowej.
Realizowany projekt „Rowerowy Maj” zachęca uczniów do korzystania z rowerów, urządzeń transportu osobistego. Warto jest zatem stworzyć warunki do „parkowania” rowerów i uto.

Założenia projektu wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. gdyż pozwolą na realizację kluczowego kierunku rozwoju jakim jest zdrowe społeczeństwo a dokładnie pkt 1.3. Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego. Projekt przyczyni się również do realizacji zadania Harmonijna przestrzeń do życia a dokładnie 3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Poprawa komfortu rowerzystów i osób korzystających z urządzeń transportu osobistego. Popularyzacja środka transportu jakim jest rower i urządzenia transportu osobistego co znacznie poprawi zdrowie mieszkańców Płocka oraz wpłynie na ochronę środowiska.

Atrakcyjność projektu

Realizacja projektu będzie spełnieniem oczekiwań wciąż powiększającego się środowiska rowerzystów. W szkołach i na osiedlach da możliwość pozostawienia roweru we właściwym miejscu i wyeliminuje pozostawianie rowerów przypiętych do drzew,  latarni, poręczy schodów itp.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy , bieżące naprawy Rocznie około  2 000 zł.
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 2 wiaty rowerowe bez  stojaków  (szkoła posiada stojaki) na 20 rowerów każda (2x25 000  zł) + (montaż 500 zł) 50 500 zł
2 Stojaki na rowery w kształcie odwróconego „u” (300 x 200 zł) + montaż (300 x  100 zł) 60 000zł + 30 000zł= 90 000 zł
3 Stacje naprawy rowerów (5000 zł)  + (montaż  500 zł) 5 500 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  146 000 zł
Załączniki
Folder:
2020_Opinia PSMLW.pdf
Geolokalizacja
(52.548816555788584, 19.712630515060482)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 10:53:05
Data przyjęcia 2019-09-23 13:46:22
Data modyfikacji 2019-09-23 13:46:22
Powrót