Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Wiaty rowerowe, stojaki na rowery dla wszystkich osiedli Płocka i wszystkich płockich szkół

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

32

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica Płock
Krótki opis Jeśli jeździsz na rowerze lub Twoi bliscy są rowerzystami i zależy Ci na rozwoju infrastruktury rowerowej to wybierz ten projekt! Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Płock (29 wiat rowerowych) oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na terenie wszystkich 21 płockich osiedli (około 1957 odwróconych „u").
Opis

Jeśli jeździsz na rowerze lub Twoi bliscy są rowerzystami i zależy Ci na rozwoju infrastruktury rowerowej to wybierz ten projekt!
Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych  prowadzonych przez Miasto Płock (29 wiat rowerowych) oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na terenie wszystkich 21 płockich osiedli (około 1957 odwróconych „u”).

Charakterystyka

Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zakup i montaż stojaków do rowerów na płockie osiedla.

Realizowana akcja „Rowerowy Maj” w płockich szkołach cieszy się wielką popularnością i prowadzi do popularyzacji bezpiecznej jazdy na rowerze. Każdego roku przybywa młodych rowerzystów, celowe je zatem poszerzenie infrastruktury rowerowej w pobliżu szkół podstawowych. Polityka niskoemisyjna zakłada również popularyzację tego środka transportu wśród młodzieży i dorosłych, stąd pomysł ustawienia wiat rowerowych przy szkołach ponadpodstawowych oraz stojaków rowerowych (w kształcie odwróconego „u”) na płockich osiedlach.

W projekcie założono zakup i montaż:

I  po 1 wiacie rowerowej na 20 rowerów) dla każdej ze szkół (lokalizacja wymieniona powyżej) oraz stojaków rowerowych (20 stojaków „u” pod wiatą)

II STOJAKÓW NA ROWERY – WSZYSTKIE PŁOCKIE OSIEDLA

 

Osiedle

Liczba mieszkańców

Przewaga zabudowy

Proponowana

ilość miejsc do mocowania rowerów

1.OSIEDLE Borowiczki

3862

Domki jednorodzinne

19

2.OSIEDLE Ciechomice

1 317

Domki jednorodzinne

6

3.OSIEDLE Dworcowa

5492

Bloki

110

4.OSIEDLE Góry

1 697

Domki jednorodzinne

8

5.OSIEDLE Imielnica

2739

Domki jednorodzinne

13

6.OSIEDLE Kochanowskiego

9231

Bloki

185

7.OSIEDLE Kolegialna

10032

Bloki

200

8.OSIEDLE Łukasiewicza

11232

Bloki

224

9.OSIEDLE Międzytorze

5268

Bloki

105

10.OSIEDLE Miodowa

9632

Bloki

192

11.OSIEDLE Podolszyce Południe

10225

Bloki

204

12.OSIEDLE Podolszyce Północ

11903

Bloki

238

13.OSIEDLE Pradolina Wisły

482

Domki jednorodzinne

3

14.OSIEDLE Radziwie

3563

Domki jednorodzinne

17

15.OSIEDLE Skarpa

8735

Bloki

174

16.OSIEDLE Stare Miasto

3715

Bloki

74

17.OSIEDLE Trzepowo

736

Domki jednorodzinne

3

18.OSIEDLE Tysiąclecia

5446

Bloki

108

19.OSIEDLE Winiary

1655

Domki jednorodzinne

8

20.OSIEDLE Wyszogrodzka

10035

Domki jednorodzinne

50

21. Osiedle Zielony Jar

3789

Domki jednorodzinne

16

 

 

 

Razem 1957 pojedynczych stojaków (w kształcie odwróconej litery „u”

 

W projekcie przyjęto ilość pojedynczych miejsc do przypięcia roweru w kształcie odwróconej litery „u” wg klucza:
2,0 % x liczba mieszkańców dla osiedli z przewagą zabudowy – bloki mieszkalne
0,5% x liczba mieszkańców dla osiedli z przewagą zabudowy – domki jednorodzinne

Możliwość montażu różnych ilości stanowisk rowerowych daje możliwość tworzenia modułów stojaków po 5, 10 lub ustawiania pojedynczych stojaków w zależności od potrzeb.
O ostatecznej lokalizacji będą decydowały rady mieszkańców osiedli i PSMLW.

W przypadku 1000 stojaków teren zostanie utwardzony, pozostałe stojaki zostaną zamontowane na utwardzonym lub nie utwardzonym terenie.


Autor projektu jest gotowy do przyjęcia wszelkich sugestii w sprawie zmiany liczby, lokalizacji stojaków, wiat , stacji naprawczych w zależności od opinii osób oceniających projekt, przedstawicieli UMP.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.

Rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych, realizacja założeń polityki niskoemisyjnej, promowanie aktywności ruchowej i prozdrowotnych zachowań zmusza do podejmowania działań dalszej rozbudowy infrastruktury rowerowej.
Realizowany projekt „Rowerowy Maj” zachęca uczniów do korzystania z rowerów, urządzeń transportu osobistego. Warto jest zatem stworzyć warunki do „parkowania” rowerów i uto.

Założenia projektu wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. gdyż pozwolą na realizację kluczowego kierunku rozwoju jakim jest zdrowe społeczeństwo a dokładnie pkt 1.3 rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego. Projekt przyczyni się również do realizacji zadania harmonijna przestrzeń do życia a dokładnie 3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.


2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Poprawa komfortu rowerzystów i osób korzystających z urządzeń transportu osobistego. Popularyzacja środka transportu jakim jest rower i urządzenia transportu osobistego co znacznie poprawi zdrowie mieszkańców Płocka oraz wpłynie na ochronę środowiska.


3. Atrakcyjność projektu

Realizacja projektu będzie spełnieniem oczekiwań wciąż powiększającego się środowiska rowerzystów. W szkołach i na osiedlach da możliwość pozostawienia roweru we właściwym miejscu i wyeliminuje pozostawianie rowerów przypiętych do drzew, latarni, poręczy schodów itp.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy , bieżące naprawy Rocznie około  10 000 zł.
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  10 000 zł.
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wiaty rowerowe wraz ze stojakami w kształcie odwróconej litery „u” na 20 rowerów (29 szt x 20 000  zł) + (29 kompletów x 20 stojaków „u”x320 zł) + (montaż 29 x 200 zł) 580000zł+185600zł+5800zł = 771 400 zł
2 Stojaki na rowery w kształcie odwróconego „u” (1957 szt x 320 zł) + montaż (1957 x  100 zł) 626240 zł+ 195700 zł = 821 940 zł
3 Utwardzenie terenu pod stojaki "u" (w przypadku ok. 1000 montowanych stojaków, pozostałe stojaki zamontować należy w miejscach już utwardzonych) 1000 stojaków x 2 m2 x 200zł = 400 000zł
4  Koszt dokumentacji technicznej  88 000zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 141 340 zł
Załączniki
Folder:
2020_Opinia Plockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.pdf
Geolokalizacja
(52.54732904784133, 19.702341561279354)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 10:35:16
Data przyjęcia 2019-09-23 13:48:12
Data modyfikacji 2019-09-23 13:48:12
Powrót